Page images
PDF
EPUB

DEMOSTHENES

THE FIRST PHILIPPIC.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Και δη ποτε και ένεθυμήθην, τί ποτε τους τότ' ανθρώπους (the contemporaries of Demosthenes) ακούοντας αυτου λέοντος ταύτα πάσχειν είκός ήν. όπου γαρ ημείς, οι τοσούτον απηρτημένοι τους χρόνους και ουδέν προς τα πράγματα τεπονθότες, ούτως υπαγόμεθα και κρατούμεθα και όπου ποτ' αν ημάς ο λόγος άγη πορειόμεθα πως τότε Αθηναίοι τε και οι άλλοι Έλληνες οντο υπό του ανδρός επί των αληθινών τε και ιδίων αγώνων, αυτου λέρωτος εκείνου τα εαυτού μετά της αξιώσεως της είχε, την αυτοπάθεια και το παράστημα της ψυχής αποδεικτιμένου, κοσμούντος άπαντα και χρωματίζοντας τη πρετούση υποκρίσει, ής δεινότατος ασκητής έγένετο-Εί δή το διά τοσούτων ετών εγκαταιισγόμενον της βιβλίους πνεύμα τοσαύτην ισχύ έχει και ούτως άγν επί το αιτών (corrupt), ή του τότε υπερφιές τι και δεινών χρήμα και επί των εκείνων λόγων,

Alanvier Tou Aluaprasseus
τε της λεκτικής Δημοσθένους δεινότητος κ. 22,

CAMBR:DGE: PRINTED BY C. 3. CLAY, MA. & SON, AT THE UNIVERSITY PRESS CONTENTS.

« PreviousContinue »