Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books
" ... till resestipendier åt ordinarie lärare och vissa andra tjänstemän vid rikets universitet och Karolinska mediko-kirurgiska institutet. "
Lunds universitets årsskrift: Teologi, juridik och humanistiska ämnen ... - Page 13
1915
Full view - About this book

Lunds universitets årsskrift: Teologi, juridik och humanistiska ämnen ...

Humanities - 1911 - 804 pages
...beviljat ett anslag ā 10,000 kronor till resestipeudier át ordinario lärare och vissa andra tjenstemän vid rikets universitet och karolinska mediko-kirurgiska institutet. Samma dag har Kungl. Maj:t fastställt vissa ändringar i den för universitetet gällande stat. Den 13 juli 1909 har Kuugl. Maj:t...
Full view - About this book

Lunds universitets årsberättelse

Lunds universitet - 1915
...beslut den 18 april 1914 erhållit reseunderstöd ur det på extra stat för nämnda år beviljade anslaget till resestipendier åt ordinarie lärare...och vissa andra tjänstemän vid rikets universitet samt Karolinska mediko-kirurgiska institutet. Den 17 december 1914 har Kungl. Maj:t förordnat, att...
Full view - About this book

Lunds universitets årsberättelse

Lunds universitet - 1920
...1909 fastställda bestämmelser rörande resestipendier, huvudsakligen för utländska studieresor, åt ordinarie lärare och vissa andra tjänstemän...universitet och karolinska mediko-kirurgiska institutet — skolat för år 1920 utgå med 550 kronor för stipendiat från universitetet i Uppsala eller karolinska...
Full view - About this book

Lunds universitets årsberättelse

Lunds universitet - 1922
...kauslersämbetet att riksdagen för år 1922 på extra stat anvisat ett reservationsanslag av 20,000 kronor till resestipendier åt ordinarie lärare och vissa andra tjänstemän vid rikets universitet samt Karolinska medikokirurgiska institutet. Enligt beslut samma dag har Kungl. Maj:t ställt till...
Full view - About this book

Acta universitatatis upsaliensis

1925 - 1016 pages
...kandidater. Samma dag. Ang. anslag till akademiska sjukhuset i Uppsala. Samma dag. Angående anslag till resestipendier åt ordinarie lärare och vissa...karolinska mediko-kirurgiska institutet. Samma dag. Ang. anslag till kurser i skyddskoppympning. Samma dag. Ang. statsbidrag till tryckning av akademiska...
Full view - About this book

Register över Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima ..., Volume 1925

Sweden. Riksdagen - Sweden - 1925
...För budgetåret 1925 — 1926 anvisas såsom extra reservationsanslag till resestipendier åt ord. lärare och vissa andra tjänstemän vid rikets universitet och karolinska mediko-kirurgiska institutet ett belopp av 20,000 kr. samt till resestipendier åt obefordrade vetenskapsidkare vid univer siteten...
Full view - About this book

Upsala universitets årsskrift

1927 - 1050 pages
...till Kungl. Maj:ts förslag för budgetåret 1927 — 1928 anvisat såsom extra reservationsanslag 1) till resestipendier åt ordinarie lärare och vissa...universitet och karolinska mediko-kirurgiska institutet ett belopp av 20,000 kronor; 2) till resestipendier åt obefordrade vetenskapsidkare vid universiteten...
Full view - About this book

Register över Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima ..., Volume 1916

Sweden. Riksdagen - Sweden - 1917 - 602 pages
...användas 1917. RD medgiver, att det för 1915 beviljade anslag av 10,000 kr. till resestipendier ât ordinarie lärare och vissa andra tjänstemän vid...universitet och karolinska mediko-kirurgiska institutet ma för euahanda ändatual användas under 1917. RD medgiver, att det för 1915 beviljade anslag av...
Full view - About this book

Register över Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet ...

Sweden. Riksdagen - Sweden - 1920 - 590 pages
...enahanda ändamål användas under 1919. RD medgiver, att det för 1915 beviljade anslag av 10,000 kr. till resestipendier åt ordinarie lärare och vissa andra tjänstemän vid rikets universitet samt karolinska mediko-kirurgiska institutet må för enahanda ändamål användas under 1919. RD medgiver,...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF