Page images
PDF
EPUB

žita, sěna, vina, voća, povrtlja za svoju trošnju. Imao je znamenit arkiv ali gdě je? Sada se tek razvaline vide o někadašnjem bujnom crkvenom životu! Koliko biaše otacah u sv. spasu i u sv. jeleni nečitam ali gledeći na malenkost někadanje sgrade i na povědanje ovdašnjih staracah biaše jih do četiri, pet, koj su pristajućim brodom izza nevremena ili tamne noći vrlo pripomoćni bili. Strah turski razagna i njih, koje lepa zidanom obalom providjena luka spasova pominje. U brinju pako obstojaše samostan na městu gdě je plovanija i biaše utemeljen knezom ivanom kako slědi :

Darovnica Ivana Frankapana samostanu reda sv. pavla u Brinju g. 1476, 25. decembra.

Nos Joannes de Francapanibus, Comes Vegliae, Sangniae, et Modrusiae etc. Universis et Singulis praesentibus, et futuris, praesentia inspecturis Serie praesentis paginae notum facimus, quibus expedit, memoriae recommendamus quod a Progenitoribus, sive Antecessoribus nostris piae Recordationis fundata seu donata sit, et est Ecclesia S. Mariae in Pringis, magnificeque dotata, cum omnibus Suis pertinentiis, scilicet Decimis, Villis, Aquis, Molendinis, Metis, Confiniis, Sylvis, Pascuis in Planis in Montibus, in Pratis et in hortis, quae quidem Ecclesia S. Mariae est Fratrum Eremitarum S. Augustini, cupientes igitur voluntatem Fundatorumque Progenitorum, sive Antecessorum nostrorum, quam videlicet voluntatem, seu fundationem veraciter, effectualiterque reperimus, seu invenimus, non diminuere sed amplificare. Nos igitur supradictus Comes Joannes de Francapanibus, suprascriptum Conventum Fratrum S. Augustini scilicet Ecclesiam S. Mariae in Pringis, in omnibus donationibus, seu fundationibus, fundamus, dotamus, ed affirmamus. Primo donamus seu fundamus, affirmamusque perpetualiter Villam in Zezaruph, Villam parvam, quae vocatur Obrovaz, Villa quae olim vocata est Oltiz Portam apud Víam publicam, quae ducit Modrusiam, et Villam quae dicitur Nagoruzi prope Ecclesiam S. Mariae in Jeserin. Omnes suprascriptas seu nominatas Villas in nostris Confiniis, Sylvis, Aquis, Rivis, Molendinis, Communitatibus, Pascuis in planis, in hortis, in Montibus, et in Sylvis, in Pratis, in Sictis (1) et in Undibus (!) in omnibus pertinentijs eorundem, ad habendum tenendum et possidendum, Conventui suprascripto Fratrum Eremitarum S. Augustini Ecclesiae S. Mariae in Pringis. Nos etiam

simili modo affirmamus donamus Decimam totam illam quae posita est citra montem in Parochia Ecclesia S. Martini in Obrovi et hoc nostrum datum fundatum affirmatumque, ut superius praenotatum est. in omnibus et singulis nostris, dictum, et bona nostra voluntate, non urgente aliqua necessitate, sano corpore et incolumi, etiam Nos saepe supradictus Comes etc. de nostro seu nostris bonis, possessionibus, ed introitibus propriis, donamus, dotamus, fundamus affirmamusque officium quod dicitur Suppanie, quod officium prius erat in manibus Saecularium. Nos vero dicto Conventui et Ecclesiae Sanctae Mariae ad habendum, tenendum, possidedumque, jure proprio, et irrevocabiliter, perpetualiter tradimus, omne illud officium supradictum Suppanatus, quod est, sive pertinet ad Castrum seu Dominium Pringense, et illud Supradictum Suppanie debeat cedere media pars introitus Monasterio Supranominato, altera vero media pars introitus Fratribus ejusdem Monasterij, qui pro nunc et pro tunc praesentes extiterint. Sub tali conditione, quod Prior una cum Suis Conventualibus, qui tunc praesentes aderunt, perpetuis temporibus sint astricti seu obligati unam Missam lectam in altari S. Bartholomaei pro defunctis etc. Altare positum est in Medio Ecclesiae, junctum Sepulchro Genitoris mei. Et prima Collecta sit pro Genitore meo Bartholomaeo, scilicet: Inclina Domine aurem tuam, Secunda: Quaesumus Domine pro tua pietate miserere autem famulae tuae Catharinae. Tertia vero in generali, scilicet: Fidelium Deus omnium Conditor, semel in hebdomada, et hoc Priori et Fratribus suis Conventualibus ad Conscientiam eorum ponamus et hoc nostrum datum affirmatum seu ligatum a nobis sive a Progenitoribus nostris, ut superius praetextum. Et rogamus omnes Successores nostros, ut inviolabiliter perpetuis temporibus illud sine diminutione, seu contradictione aliqua audeant, neque praesumant infringere. Nos vero supra dictus Cones, jure, omnem meam potestatem seu authoritatem in omnibus Villis introitibus Villanorum et Villanis totaliter et integraliter manum nostram excipimus et abnegamus in magno et in parvo quoqs. nostro dicto, in super mandamus et praecipimus firmiter omnibus nostris officialibus et subditis, et Signanter Vice-Comitibus Judicibus Satnicis aut cujuscunqs. conditionis sint, ut non praesumant se intromittere neque in Villis, neque in Villanis, neque de bonis et Rebus Villanorum, mobilium et immobilium, sicut Deo estis fideles Beatae Mariae et Beato Augustino et nobis imprimis diligendo Deum omnipotentem, Beatam Virginem Mariam et Beatum Augustinum, nos et nostros antecessores, ut nullus audeat neque valeat temerarie

praesumere, violenter manum intromittere, nec contrarius esse, donatum antecessorum nostrorum infringere, siquis autem hoc attentare praesumpserit temerarie, quod nostri antecessores et nos deliberavimus, et dedimus, Deus omnipotens et Beata Virgo Maria, et Beatus Augustinus ed omnes Sancti et Sanctae Dei, vindicent illud in hoc mundo in Corpore, et in futuro Saeculo in Anima ed in Die Judicij nullam misericordiam habeat a Deo omnipotente, nisi anima illius sempiternis lamentationibus et poenis infernalibus intersit. Amen. In cujus rei testimonium firmitatemque rebus, sigillum nostrum consvetum apponi fecimus seu muniri. Datum in nostro Castro Pringense Anno Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, Millesimo Quadringentesimo, Septuagesimo Sexto. In die Nativitatis ejusdem Domini nostri Jesu Christi.

[ocr errors]
[ocr errors]

Glede kloštra modruškoga kojega je knez štefan frankopan sazidao pak senjskim franjevcem predao nalazim jedino pismo pape grgura XI. pisano istim otcem na prošnju kraljice ugarske jelisave god. 1378 ovog sadržaja: sacrae vestrae annuamus exhibita siquidem nobis nuper pro parte vestra quod in oppido de modrusa corbavien. dioecesis quod prope schismaticos et infideles situm est, et quod per unam dietam (dan puta) nullus locus fratrum ipsius vestri ordinis existit, et quod propterea dilectus filius noster stephanus comes seniae de propria salute cogitans et cupiens terrena commutare ad omnipotentis dei laudem et gloriam et pro sua et progenitorum suorum animarum remedio et salute quendam locum cum ecclesia in dicto suo oppido ad opus vestrum in honorem et sub vocabulo s. francisci fundavit pariter et instruxit, illumque cum omnibus juribus et pertinentiis vobis intendit pia liberalitate donare; quare pro parte vestra fuit nobis humiliter supplicatum ut vobis excipiendi locum ipsum inibique morandi licentiam concedere dignaremur. Datum Romae.— Sva je prilika da je 1493 i ovaj kloštar bitisao.

Matija kralj nalaže satnikom senjskim da brane senjske Franjevce u njihovih pravicah a imenito u pobiranju stanovine od njihovich kućah u Senju. 1475.

Mathias Dei gr. Rex Hungariae etc. fidelibus nostris capitaneis civitatis nostrae segniensis de regno nostro Croatiae praesentibus et

[ocr errors]

futuris praesentium notitiam habituris ipsorumque vices gerentibus salutem et gratiam. Quia nostrum propter singularem devotionem, quam erga beatum et seraphicum patrem Franciscum et consequenter venerandam religionem, fratres ipsius de observantia a teneris annis nostris gessimus continuo atque gerimus; tum vero propter justitiam et aequitatem quorum nos veros fautores ed indubitatos esse cognoscimus dispensatores: cupientes eosdem fratres sub felicis nostri dictione regiminis et tutela, quantum fas est ab omni inquietudine fieri immunes, ut eo liberius regi famulari valeant sempiterno. Id circo fratres praetitulatae religionis s. Francisci de observantia in ipsa civitate nostra segniensi commorantes vice Majestatis nostrae personis vestris commisimus committimusque per praesentes protegendos. Idcirco fidelitati Vestrae serie praesentium firmissime praecipimus et mandamus, quatenus ammodo in posterum praenominatos fratres videlicet Vicariae Bosnae praesentes et futuros ac ipsorum claustrum de Segnia contra quoslibet impetitores et turbatores protegere, tueri ac indemniter manutenere debeatis et teneamini: signanter autem in domibus et censibus earundem domorum, quos videlicet fratres ipsi in illa civitate nostra ex indulto Sanctissimi Dni. nostri Papae tenent et habent, quod census ejusdem fratribus solvi debendos nulli omnino hominum turbare aut se ad ipsos quomodocunque ingerere permittatis, nec permitti faciatis, sed integraliter eis administrari procuretis; si quid autem per quempiam adversus praedictos fratres eorumque claustrum occasione domus et censuum hujusmodi contra formam nostri mandati qualitercunque foret aut fieret attentatum talium damnosam impetitorum licentiam per omnia opportuna gravamina compescatis authoritate nostra regia praesentibus vobis in hac parte specialiter attributa mediante. Praesentes autem quas secreti sigilli nostri appensione communiri fecimus, post earum lecturam semper reddi volumus et mandamus praesentanti. Datum Budae sabbatho proximo post festum b. Barnabae Apostoli Anno Dni. 1475. regnorum nostrorum Anno Hungariae 18.

Uladislav kralj preporuča kloštra senjskog otce Bošnjake satnikom u okrilje, neka ih brane u pobiranju stanovine od svojih kućah u gradu imanih i papinskim dozvoljenjem držanih. 1505.

Uladislaus Dei gr. rex Hungariae etc. fidelibus nostris capitaneis civitatis nostrae segniensis praesentibus et futuris, presentium notitiam

*

habituris, ipsorumque vices gerentibus salutem et gratiam. Quia nos cum propter singularem devotionem quam erga beatum et seraphicum patrem Franciscum et consequentur venerandam religionem ipsius fratres de observantia a teneris annis nostris gessimus continuo a'que gerimus, tum vero propter justitiam et aequitatem, quarum nos veros fautores et indubitatos esse cognoscimus dispensatores: cupientes ipsos fratres sub felicis nostri regiminis ditione et tutela, quantum fas est ab omni inquietudine fieri immunes, ut eo liberius regi famulare valeant sempiterno. Igitur fratres praedictae religionis b. Francisci in ipsa civitate nostra segniensi commorantes vice majestatis nostrae, vobis commisimus committimusque per praesentes protegendos; idcirco fidelitati vestrae harum serie firmissime praecipimus et mandamus, quatenus ammodo in posterum praenominatos fratres Vicariae videlicet Bosnae praesentes et futuros ac ipsorum claustrum segniense contra quoslibet impetitores et turbatores protegere tueri ac indemniter manu tenere debeatis et teneamini, signanter autem in domibus et censibus earundem domorum, quas videlicet fratres ipsi in illa civitate nostra ex indultu ss. nostri Papae tenere et habere dicuntur, quos census eisdem fratribus solvi debendos nulli omnino hominum turbare, aut se ad ipsos quomodocunque ingerere permittatis nec permitti faciatis, sed illos eisdem fratribus integraliter administrari procuretis: si quid autem per quempiam adversus praedictos fratres eorumque claustrum occasione hujusmodi domus et censuum contra formam nostri mandati qualitercunque foret, aut fieret attentatum: talium damnosam impetitorum licentiam per omnia opportuna gravamina compescatis, authoritate nostra regia praesentibus vobis in hac parte attributa mediante, praesentibus perlectis exhibentibus restitutis. Datum Budae in festo Ascensionis Dni. anno ejusdem 1505.

Kralj Uladislav dariva senjskomu kloštru sv. Franje četrdeset mletačkieh denarah, koje će otci rečenog samostana svakog tjedna iz kase senjske podgradske mitnice dizati. 1505.

Nos Uladislaus Dei gr. rex Hungariae etc. memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, qua re pro parte ed in personis religiosorum fratrum ordinis s. Francisci de observantia in claustro Segniensi degentium nostrae in hunc mo

« PreviousContinue »