Page images
PDF
EPUB

legiu od naših starih rečenim fratrom danomu. Zato mi vidivši ta isti privilegium kako su naši stari odlučili, onako i mi potverdjujemo, odlučujemo i zapovidamo rečenim popom novogradskim, da od vsakoga offertoria, ali almuštva ča se bude davalo ali za pokop od onih ljudi ki se budu toti na cimiteru, ali vu fratarskoj crikvi zakapali, ali od maš ke se budu za mertve v nihovoj crikvi služile, imaju fratrom polovicu od toga davati. Tulikajše odlučujemo da od sih dob niedan kmet nima se nutar v crikve zakapati, nego ako bi se namiril ki plemenit človik ali redovnik; a to zato da crikva od sada čista potaracana a ne izkopana ter pogerdjena bude stala, kako je do sih dob činilo se. Zač ni drugi ni zakon da bi se kmeti mertvi v crikvi zakapali nego v cimitru. Datum v gradu bosilevu na 14. Julia leta tisuće šest sto četerdeset i četertoga. Miklouš Frangepan grof tersački m. p. - Potverdjujemo ovi list i zapovidamo redovnikom novogradskim da ga pod proklestvo vu sem imaju obderžati i zapovidamo tulikaj plovanu novogradsku da ga oznani u crikve semu puku. Episcopus Segniensis m. p. - Ovi list i mi doli upisani imenom našim i brata našega grofa Ferenca tverdimo na 23. Augusta 1653. Comes Georgius de Frangepani m. p.

[ocr errors]
[ocr errors]

Papa Paval III. potvrdjuje naredbu cesara Ferdinanda glede senjskog franjevačkog u grad prenesti se imajućeg kloštra g. 1547.

Paulus Episcopus Servus servorum Dei: ad perpetuam rei memoriam. Inter multiplices curas quibus rerum occurentium varietate distrahimur illam libenter amplectimur per quam religiosa loca construi et personarum in illis pro tempore degentium status confoveri ipsaeque personae, Deo duce quietius et commodius divinis vacare possint, iisque quae propterea processisse dicuntur ut firma perpetuo et illibata persistant libenter cum a vobis petitur apostolici muniminis adjicimus firmitatem.

Sane pro parte dilectorum filiorum moderni ministri et fratrum domus segniensis regni Croatiae ordinis fratrum minorum nobis super exhibita petitio continebat, quod alias cum alia eorum domus quam tunc prope et extra muros segniae sitam habebant per tunc in civitate segniensi pro carissimo in Christo filio nostro Ferdinando Romanorum et Croatiae rege illustri existentem capitaneum de ipsius regis

*

jussu funditus diruta et solo aequata fuisset, ne si eandem civitatem ab imanissimo christiani nominis inimico Turca aliquando quod Deus avertat, obsideri contigisset, ut jam erat tunc illius finibus contermina in ipsa domo hostis, diverticulum indeque expugnandae civitatis commoditatem facultatemque cum maximo regnorum et dominiorum ejusdem Ferdinandi regis ac totius reipublicae christianae damno et jactura haberet: et deinde idem capitaneus in recompensam praedictae domus dirutae praefatis ministro et fratribus quandam Ecclesiam capellam s. spiritus nuncupatam intra muros ejusdem civitatis consistentem veluti ad ipsum Ferdinandum regem ac illius dispositionem plene spectantem concessisset et assignasset: praefati minister et fatres ad dicti Ferdinandi regis clementiam supplices accedentes ab eodem Ferdinando rege petierunt, ut cum ad omnipotentis Dei laudem et gloriam aliam domum intra eandem civitatem construere ac aedificare intenderent, concessionem et assignationem sibi ut praemittitur facta gloriose approbare et confirmare seu etiam si opus esset, ecclesiam ipsam eis de novo concederet et assignaret, quorum tam justis precibus devotisque petitionibus praefatus Ferdinandus rex benigne annuens concessionem et assignationem de eadem capella per dictum capitaneum ut praefertur factas hujusmodi ex certa ejus scientia et de regia potestatis plenitudine approbavit et confirmavit suo tamen et alieno jure in omnibus semper salvo ac tam tunc quam pro tempore existenti capitaneo praefatae civitatis sub suae indignationis poena, quatenus contra dictam confirmationem et approbationem praefatam domum aut illius ministrum et fratres pro tempore existentes super dicta Ecclesia et illius possessione nullatenus impedire aut molestare auderet neque ab aliis id fieri permitteret, et alias sub certa forma et modo mandavit prout in ejusdem Ferdinandi regis desuper confectis patentibus literis dicitur plenius contineri.

Quare pro parte moderni ministri et fratrum praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut concessioni et assignationi et confirmationi et approbationi hujusmodi pro eorum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adjicere aliisque in praemissis opportune provideri de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur qui personis universis praesertim religiosis per quas divini nominis et fidei catholicae cultus protenditur, opportunae commoditatis auxilia libenter impendimus, literarum praedictarum veriorem tenorem praesentibus pro expresso habentes, ac modernum ministrum ac fratres hujusmodi ac eorum singulos a quibusvis excommunicatio

nis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quommodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium duntaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati concessionem et assignationem ac confirmationem et approbationem nec non literas Ferdinandi regis hujusmodi atque prout illos concernunt omnia et singula in dictis literis contenta, licita tamen et honesta authoritate apostolica tenore praesentium approbamus et confirmamus illisque perpetuae firmitatis robur adjicimus nec non omnes et singulos tam juris quam facti defectus, si qui forsan intervenerunt, in eisdem supplemus ac illa suos plenarios effectus sortiri sicque per quoscunque judices et commissarios quavis authoritate fulgentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et definiendi facultate et authoritate judicari et definiri debere nec non quidquam secus super his a quoquam quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis nec non dicti ordinis juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscunque.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis confirmationis approbationis adjectionis suppletionis et decreti infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud s. Petrum incarnationis dominicae 1547, IV. nonas Julii; Pontificatus nostri anno XIII.

Pazka. Krčelić de regnis dalmatiae itd. str., 467 piše: Franciscanorum conventus, ut ajunt Reformatorum ad Provinciam eorum Sanctissimae Crucis Croatiae et Carnioliae vocatam; duo tantum in hac sunt Dioecesi, videlicet Tersactensis, ac Segniensis. Iste conventus erat olim extra Segniam. Anno 1558, dum Generalis confiniorum Croatiae, et Segniensis Capitaneus Lenković, praesidium (nehaj gradinu više Senja) erigeret, quaevis templa et monasteria, extra civitatem sita, metu Turcarum diruit. Anno sequente 1559 in civitate extructum est, templum ss. Spiritus, et conventus pro Franciscanis. Ove godine opuštena i razorena biahu po svoj prilici i vitališta (hospitia) u sv. spasu med Senjem i sv. Gjurgjem) i sv. Jeleni, o kojih bùla pape Julija II. g. 1504 (vidi u prilogu) pominje. Ovo poslednje

vitalište (obadva pavlinska) ležalo je u drazi pod sv. Jelenom a ona kula prije sv. Jelene biaše obitalište zastavnika Vuka Homolića za obranu grada. Někadašnju crekvu sv. duha pretvorio je moj otac Anton u magazin a stric Matija u stanovaću kuću. Tik ove crkve stanovahu něgda baroni Gal i Portnar. Kamen sa izklesanom slikom sv. Trojice a naime sv. duha u slici golubice, bivši u rečenog crkvi nahodi se sada u zidu groblja sv. Petra s ovim napisom: TEMPORE NOBILIUM GHASPARIS DE PONTE ET LODOVICY PEROVICH CASTALDOR. EIVSDEM ECCLESIE FACTUM FVIT PER EOS HOC OPVS 1491. Da je ova crkva prije od 1559. obstojala tvrdi ovaj napis mimo ostalih a i sama bulla rěčmi „capellam s. spiritus. assignasset" čiem bi krčelića izpravili.

Knez Stefan odredjuje senjskim Franjevcem u ime milostinje svakog meseca četiri libre g. 1360 i to uslěd diobe sa bratom Ivanom učinjene.

Universis et singulis harum notitiam habituris tam praesentibus quam futuris. Nos Stephanus Comes Veglae, Vinodoli, Modrussiae atque Gackae tenore praesentium confitemur quod cum per olim bonae memoriae comitem Bartholomaeum patrem nostrum de consensu carissimae amitae nostrae Dnae. comitissae Elisabeth acceperit a fratribus minoribus de segnia pro faciendo ibi aedificio aliquali quod fecit idem piae memoriae pater noster, dedit praedictis fratribus minoribus unam animam sive unum laboratorem in Gacka positum sub Gualdo sed nunc quia nos comes Stephanus praenominatus una cum carissimo fratre nostro comite Joanne fecimus divisionem et partem inter nos, voluimus reficere et commodare carissimo fratri nostro praedicto pro praedicto laboratore sive anima data pro praedicto loco vacuo in quo hospitia nova per patrem nostrum fundata fuerunt, videlicet pro medietate laboratoris praedicti fecimus in hunc modum videlicet quod existentibus congregatis omnibus fratribus minoribus conventus fratrum minorum de Segnia et ipsis omnibus consentientibus eo quo meliorationem et utilitatem conventus cognoverunt, nos contenti fuimus et sumus, et firmiter promittimus conventui fratrum minorum de segnia per nos haeredes et successores nostros quod videlicet eleemosynam quam per ordinationem praedecessorum nostrorum habere con

sueverunt, habeant a nobis immediate sive ab officiali nostro segniae solidos quinquaginta monetae currentis ita ut ubi habeant prout dicitur solidos triginta monetae currentis omni mense ita in perpetuum omni mense a nobis seu ab officiale nostro omni mense habere debeant libras quattuor monetae currentis in Segnia et hoc per nos et haeredes nostros volumus perpetuo esse ratum et firmum et ipsi Domini fratres conventus praedicti ad haec unanimiter consenserunt et ex nunc consensimus oretenus Joanni de Lopo officiali nostro in tenore praesentium committimus et ordinamus atque praecipiendo mandamus omnibus officialibus qui nobis forent vel fuerint in futurum quod omni mense de redditibus nostris segniensibus conventui fratrum minorum de segnia ab hodierna die in antea de libris quatuor monetae currentis in segnia debeant respondere et ipsi fratres dicti conventus ex nunc de medietate illius laboratoris vel animae nihil habeant vel possint requirere. In cujus rei testimonium et futuram memoriam praesentes literas fieri jussimus nostro sigillo munitas. Datum Segniae Anno Dni. 1360 die 12. mensis Augusti.

Bezdětni knez Martin Frankopan sazdavši crkvu neoskvrnjenoj Děvi na Trsatu dariva otcem dotičnog samostana někoje na blizu ležeće zemlje. 1431.

Nos Martinus de Frangipanibus divina miseratione Segniae, Veglae, Modrussiaeque Comes etc. Universis ad quorum manus pervenerint, Christi fidelibus praesentes literas inspecturis praesentium et futurorum notitiam habituris. Ad perpetuam rei memoriam significamus, quibus expedit omnibus, quod nos divina gratia existentes in bona sanitate mentis nostrae, una cum consorte nostra charissima Domina Ursia comitissa considerantesque, quod sobole ex utero nostro caremus, quam possessionibus nostris relinqueremus haeredem, elegimus pleno affectu, animo deliberato, ac tota voluntate habere sub Deo patre et Christo ejus filio beatam gloriosam virginem Mariam pro nostra haeredumque nostrorum patrona et Domina, ipsam specialiter elegisse eidemque nos tota devotione adstringi. Sed quia affectus gloriam respicit, ad laudem omnipotentis Dei et b. Virg. Mariae honorem, ac christiani populi utilitatem, decrevimus aedificare a fundamento aedificium et Ecclesiam in honorem intemeratae et gloriosis

« PreviousContinue »