Page images
PDF
EPUB

Slav 8395.7.5

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
OCT 7 1958

Sveučilišna knjižnica

U ZAGREBU
ZAMJENA

9827

53-79

87

PREUZVIŠENOMU, PRESVĚTLOMU I PREČASTNOMU

Gospodinu Gospodinu

MIRKU OŽEGOVIĆU

BARLABAŠEVAČKOMU

BISKUPU SENJSKOMU I MODRUŠKOMU ILI KRBAVSKOMU, NJIH C. K. VELIČANSTVA PRAVOMU TAJNOMU SAVĚTNIKU, KOMANDERU LEOPOLDOVA REDA PRVE VRSTI, ZAČASTNOMU PREDSEDNIKU DRUŽTVA AFRIČKOGA ITD. ITD.

53216

POSVEĆUJE

U SMĚRNOJ ODDANOSTI

zahvalni izdatelj.

[ocr errors][ocr errors]

PREDGOVOR.

Nazočno dělo izišlo je i rodilo se potaknućem njih preuzv. gna. mirka ožegovića, koj mi je blagodarnom rukom svoj arkiv otvorio i potrěbita vrěla do ruke dao, pri čem imadem zahvaliti takodjer gnu. ferku babiću njih preuzv. kancelaru. Děla koja sam izim arkiva biskupskog i kaštelskog (u senju) rabio jesu ova: scriptores rerum hungaricarum, dalmat. croat. et sclavonicarum; tom. III. studio jo. georgii schwandtneri. 1748.- Andreae blaskovich de blaskovcz historia universalis illyrici ab ultima gentis et nominis memoria tomi duo. 1794.-memoria regum et banorum regnorum dalmatiae, croat. et sclavoniae inchoata ab origine sua et usque ad praesentem annum 1652 auctore georgio rattkay de thabor lectore et canonico zagrabiensi. nagy caroli du fresne domini du cange illyricum vetus et novum sive historia regnorum dalm. croat. slavoniae, bosn. serv. atque bulg. 1746 posonii. — illyrici sacri tomus IV. ecclesiae suffraganeae metropolis spalatensis auctore daniele farlato presb. soc. jesu. venetiis 1769. Geschichte des ungr. Reichs von johann christian von engel. Wien 1814.

[ocr errors]

tomi V. — historicus progressus mariani triumphi et frangepanae aniciae prosapiae a patre claro pasconi venetiis 1744. triumphus coronatae reginae tersactensis signis, prodigiis ubique nitentis opera clari pasconi. Venetiis 1731.-de regnis dalm. croat. slav. notitiae praeliminares periodis IV. distinctae studio balthasaris adami kercselich de corbavia zagrab. canonici. zagrabiae. Arkivi gna. kukuljevića. šematizmi obojeg věroizpovědanja.

i druga manja dělca. Kako sam radio ufam se da će dělo kazat i možda će me tko izpričati ako mi je koja pogrěška oko minula. Nikog nisam dirao jere to nije moja svrha; takove strasti i odtuda tekuća napadanja nepristoje čověku i gade mu radnju. Ja sam pisao da se poznanje svoje domovine širi, što je dobra u naših predjih da ih nasledujemo a što je zla da ga se mi sinovi okanimo. Moja je svrha smirit i sljubit braću obiuh biskupijah na korist i naprědak obći.

Država austrijska i nje jedinost biaše mi uvěk pred očima kano što sam pri svakoj prigodi blagodarnu i crkvi naklonjenu kuću od habsburga priznao.

Světovne sgode sam dolagao da se crkovne bolje ra

Najnovije vrěme taknuo sam malo, čemu razloga ne

U senju dne 15. septembra 1855.

[ocr errors]

zumědu.

treba.

[ocr errors]

[ocr errors]

-

Manoilo sladović

svećenik bisk. senjske i. c. k. profesor na gimnaziju senjskom.

« PreviousContinue »