Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

59

...

60

...

...

...

61

...

...

63

[ocr errors]

...

65

De Dissentionibus inter viros Ecclesiasticos evitandis

Elenchus Decretorum, cum numero articulorum ...
Subscriptio Episcoporum

Decretorum cum Originali omnimoda Consensio
APPENDIX.

I. Rescriptum de Tempore Paschali

II. Ritus servandus in Expositione et Bene-
dictione Sanctissimi Sacramenti

Modus in ipsa Benedictione servandus

...

66

...

...

70

III. Rescriptum de Missis in Festis reductis.
IV. Rescripta de Collegiis Reginæ

[blocks in formation]

VENERABILIBUS FRATRIBUS,

ARCHIEPIS

COPIS ET EPISCOPIS TOTIUS HIBERNIE.

PIUS PP. IX.

Venerabiles Fratres, salutem et Aplicam. Benedictionem. Magno quidem cum paterni animi nostri solatio cognovimus vos in nostræ sollicitudinis partem vocatos consilium iniisse de plenario conventu Episcoporum totius nationis celebrando, ut gravioribus nonnullis Ecclesiasticis negotiis consulatur. Pro certo enim habemus maximas inde utilitates vestras

Ecclesias esse percepturas. Quod quidem consilium Nos vehementer in Domino probantes, Armacanum Antistitem totius Hiberniæ Primatem, virum probitate, doctrina, ac prudentia spectatissimum, attentis etiam peculiaribus adjunctis Delegatum Apostolicum renunciavimus, qui, eo quoque nomine, Synodum convocet, eique præsit cum facultatibus omnibus necessariis, et opportunis. Erit proinde vestrum, Venerabiles Fratres, Armacano Antistiti hoc munere aucto obsequi; ac volumus imprimis ut facta ab eodem

Synodi convocatione, omnes adesse teneamini, nisi legitimum obstet impedimentum ad tramitem SS. Canonum. Licet vero eidem Delegato apostolico peculiares instructiones_tradendas curaverimus, vos tamen generatim monitos volumus, ut non modo responsis pro gravioribus nonnullis negotiis datis, quo par est studio inhærentes, sed illam potissimum curam geratis in Synodo ut disciplina decretis et rescriptis ab Apostolica Sede, vel Congregatione Propagandæ fidei præposita, pro nonnullis præsertim gravioribus istius regionis negotiis, alias editis, consentanea ac uniformis per omnes provincias et dioceses collatis consiliis constituatur. Acta vero, et decreta Synodi ad Sedem Apostolicam transmitti volumus, ut examine de more instituto judicium de illis feratur, ac si opportunum visum fuerit, suprema nostra auctoritate confirmentur ac roborentur. Cæterum, Ven. Fratres, firma spe tenemur fore ut susceptam hujus celebrandæ Synodi curam sic ad extremum studiose geratis, ut eam in maximam Catholicæ religionis prosperitatem cessisse vobiscum lætari possimus.

Datum Romæ sub annulo Piscatoris die VI. Aprilis, MDCCCL. Pontificatus nostri anno quarto.

De speciali mandato SSmi

A. PICCHIONI, Substitutus.

VEN. FRATRI PAULO CULLEN, ARCHIEPIS-
COPI ARMACANO, AC TOTIUS HIBERNIÆ
PRIMATI.

PIUS PP. IX.

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. De firmanda augendaque Catholica Religione pro Apostolici muneris ratione sollicitis ea Nobis plerumque probanda occurrunt, quæ in utilitatem ipsius Religionis cessura videntur. Porro illud certum est ætate qualibet maximas in Ecclesia Dei utilitates importasse Episcoporum Conventus, seu Concilia, in quibus vel defensa Catholica fides est a grassantibus hæresum monstris, vel ea salubriter instituta sunt, quæ ad instaurandam tuendamque pertinerent vitæ morumque disciplinam. Quapropter animum nostrum magnopere recreavit consilium per Venerabiles Fratres totius Hiberniæ Antistites initum de celebrando, consueta Synodali forma, plenario conventu Episcoporum totius nationis, ut gravioribus nonnullis ecclesiasticis negotiis provideatur. Quod quidem consilium Nos commendantes, et approbantes de consilio VV. FF. NN. S. R. E. Cardm. Propagandæ Fidei præpositorum pro Synodi hujus convocatione, et celebratione perficienda, attentis etiam peculiaribus circumstantiis Tibi Delegati Apostolici munus demandandum censuimus. Te igitur, Venerabilis Frater, a quibusvis excommunicationis, et

[ocr errors]

interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et pœnis quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurreris, hujus tantum rei gratia absolventes ac absolutum fore consentes ad hujusmodi synodum convocandam et celebrandam Delegatum Apostolicum per has nostras litteras eligimus et constituimus, Tibique facultates omnes ad hoc necessarias et opportunas tribuimus, et impertimus. Tibi vero peculiariter demandamus, ut instructiones a memorata Cardinalium congregatione pro Synodi celebratione traditas, nec non Decreta et Rescripta ab Apostolica Sede, vel supradicta Congregatione alias edita pro nonnullis præsertim gravioribus negotiis regionis istius exequenda cures, studeasque demum ut disciplina ejusmodi in praxi servanda admittatur, quæ, et memoratis decretis consentanea existat, et uniformitatem per omnes Provincias, et Dioceses inducat. Denique synodi acta, et statuta ad Apostolicam Sedem transmittes, ut ejus examini subjiciantur, ac si opportunum videatur, ejusdem auctoritate confirmentur, ac roborentur. Jam vero confidimus ut pro tuo eximio religionis studio, doctrina, prudentia sic recte commissi muneris partes gessurus sis, ut hujusmodi Synodi celebratio, Deo bene juvante, in maximum cedat Catholicæ religionis incrementum. Non obstantibus etiam speciali atque individua mentione dignis in Contrarium facientibus quibuscumque. Datum Romæ sub annulo Piscatores die VI. Aprilis, MDCCCL. Pontificatus Nostri, Anno.

De Speciali Mandato SSmi.

A Picchioni Substitutus.

[ocr errors]
« PreviousContinue »