Page images
PDF
EPUB

Marcus Publius Vertuleii, Caii filii
Quod suá diffidens | aspere aflicta
Paréns timéns bic vovit, 1 voto hoc solúto,
Decumá factá pollúcta, | liberi libéntes
Donum danúnt (i.e. dant) Hérculi | máximé mérito
Simúl te oránt se vóti | crébro condemnes.

XIII.

.

Uncertain which Scipio is meant. • At beginning of 7th century

U.C. Ritschl.
Corp. I. R. 34. Ritschl. tab. xli. Ka.

1.cornelius.cn.f.cn.n.scipio. magna sapientia |

multasque. uirtutes. aetate. quom. parua
posidet. hoc.saxsum.quoiei. uita defecit.non !
honos. honore.is. hic.situs · quei. nunquam 1
uictus est. uirtutei.annos

•gnatus.xx.is
d ei.s datus.ne.quair.atis. honore |
queiminus.sit.mand u

Lucius Cornelius, Cnaei filius, Cnaei nepos, Scipio
magnám sapiéntiam multásque virtutes
aetate cúm párva | possidét hoc sáxum.
quoiei (i.e. cui) vitá defécit | nón honós, honórem.
Is híc sitús. Qui nunquam | victus ést virtute
annos natus viginti | is Diti ést mandátus :

ne quaératis honórem | quiminus sít mandátus.
In the words honos honorem the first denotes honour, the second
office. In whose case life, not worth, fell short of official post.' The
Last line means, seek not for official post which was not given him.

[ocr errors]

XIV.

On three stones. At beginning of 7th century, latest of all the

Scipio inscriptions.' Ritschl.
Corp. I. R. 38. Ritschl, tab. xli. L.
Inscription on Cn. Scipio Hispanus who was prætor 615 U.C.
cn.cornelius.cn.f

111 111 scipio.hispanus 1
11
pr.aid. cur.. trömil•II•xuir.sl.iudik |

x.uir-sacr. fac.pl uirtutesgenerismieismoribusaccum aui

progeniemigenuifactapatrispetiei maiorum optenuilaudem ut sibeime ess ecreatum

laetentur stirpem nobilitauithon

or

There are three blocks of stone, on the 2nd and 3rd of which this inscription is written. The first has only one stroke to number it but nothing else. The second has two strokes on the left side and three strokes on the right, apparently to shew where it was to fit to the 3rd tablet, which has also three strokes. The space just before the end of the verses is apparently due to a miscalculation on the part of the stone-cutters.

Cnæus Cornelius, Cnæi filius, Scipio Hispanus, prætor, ædilis, curulis, quæstor, tribunus militum bis, decemvir litibus judicandis, decemvir sacris faciundis.

Virtutes generis meis moribus accumulavi,

progeniem genui, facta patris petii, majorum obtinui laudem, ut sibi esse creatum

latentur; stirpem nobilitavit honor. Mommsen considers the beginning of the second line is progenie mi, and that progenie is a dactyl (cf. Lachm. 11. 991); but ?.

These are according to Ritschl the oldest Latin elegiac verses.

nad Luar

[merged small][ocr errors]

6

[ocr errors]

On stone upon Mt. Cælius at Rome. Between 608 and 620 A.U.C.

but nearer to the latter than the former. Ritschl. Corp. I. R. 541. Ritschl, tab. LI. A. 1. mummi.l.f.cos. duct auspicio imperioque ejus . achaia capt. corinto | deleto.romam redieit | triumphans.ob. hasce | res. bene. gestas.quod | in. bello.uouerat i hanc·aedem-et • signu | herculis. uictoris | imperator.dedicat |

Lucius Mummius, Lucii filius consul. Ductu auspicio imperioque eius Achaia capta, Corintko deleto, Romam rediit triumphans. Ob hasce res bene gestas, quod in bello voverat, hanc adem et signum Herculis victoris imperator dedicat.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

XVI.

[ocr errors]

On stone at A letrium. 'Shortly after 620 A.U.C.' Ritschl.

Corp. I. R. 1166. Ritschl, tab. LII. B. 2. betilienus.l.f.uaarus | haec.quae. in fera-scripta | sont .de.senatu. sententia | facienda.coirauit.semita 1 in oppido .omnis · porticum . qua | inarcem . eitur . campum • ubei lu dunt. horologiummacelum basilicam . calecandam . seedes

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

cum.ba • linearium · lac.um ad l ortam.aquam.in.opi dumadqu | arduom.pedes. CCCXw.fornicesq | fecit.fistulas. soledas. fecit ob. hasce · res . censorem fecere . bis | sena tus. filio · stipendia · mereta | ese · iousit. populusque. sta tuamn | donauit. censorino 1

A letter or two has been broken away at the beginning of the 9th and roth lines (of the original).

Lucius Betilienus, Lucii filius, Varus hæc, quæ infra scripta sunt, de senatus sententia facienda curavit, semitas in oppido omnes, porticum qua in arcem itur, campum ubi ludunt, horologium, macellum, basilicam calcandam (chalking), sedes, lacum balnearium, lacum ad portam, aquam in oppidum adque arduum (i.e. ad arcem) pedes cccxL fornicesque fecit, fistulas solidas fecit. Ob hasce res censorem fecere bis senatus, filio stipendia merita esse jussit

, populusque statuam donavit Censorino (i.e. under the name of Censorinus, because he had been twice Censor).

XVII.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

On stone. At Polla in Lucania. 622 A.U.C.

Corp. I. R. 551. Ritschl, tab. Li. B. uiam · fecei · ab. regio · ad. capuam . et | in.ea.uia. ponteis. omneis . miliarios | tabelariosque · poseiuei . hince · sunt nouceriam. meilia. VI.capuam.xxcom | muranum · UXXIIII. cosentiam · CXXIII | ualentiam · CUXXXB . ad · fretum · ad statuam · ccxxxis • regium · ccxXXVII | suma • af. capua . regium · meilia · CCCXXIE | et. eidem · prae tor.in sicilia · fugiteiuos . italicorum | conquaeisiue i.redideique homines.

BCCCCXVII. eidemque | primus fecei.ut.de.agro. poplico aratoribus cederent.paastores | forum.aedisque. poplicas. heic. fecei

The xxi in the 6th line (as here printed) are in the original written under the ccc and in the next line.

The black squares are marks of the erasure of some figures by the stonecutter.

This relates to P. Popillius C. F. Lænas, consul 622 A.U.C. (Mommsen, Ritschl.)

I made the road from Rhegium to Capua, and on that road placed all the bridges, milestones and letter-carriers. From here to Nuceria 51 miles; to Capua 84 miles; to Muranum 74 miles; to Consentia: 123 miles; to Valentia 180 miles; to the strait up to the statue 231 miles; to Rhegium 237 miles. Total from Capua to Rhegium 321 miles. And I the same man, when praetor in Sicily, recovered the runaway slaves of the Italians, and restored the men in number 917. And I the same was the first to make the shepherds give up the public land to the farmers, and I erected a public building here.

The two following inscriptions are on boundary stones erected by the land commissioners under the Sempronian law of Tiberius Gracchus.

XIX.

ac

.

XVIII. A.U.C. 622-23. Corp. I. R. 552. A.U.C. 624-25. Corp. I. R. 554. Ritschl, p. 49.

Ritschl, tab. Lv. Ca. Çös npr

m. foluius. m.f. ap.claudius.c.f.polc c.sempronius.ti.f.grac plicinius.p.f.cras

c.paperius.c.f.carb III. vir.a.i.a

III. uire.a.i.a The gap in the first line of each inscription is occasioned by the stones being broken. The first m in 18 is imperfect.

18. C. Sempronius, Tiberii filius, Gracchus

Ap. Claudius, Caii filius, Pulcer
P. Licinius, Publii filius, Crassus

Tres viri agris judicandis assignandis. In the later pillar M. Fulvius Flaccus and C. Papirius Carbo are joined with C. Gracchus.

XX.

On bronze, found at Tibur. Not now extant. 'About the middle

of the 7th century,'Mommsen. Ritschl thinks it may have been written in A.U.C. 595, supposing L. Cornelius to have been L.

Corn. Lentulus, consul in 598, but at any rate before 631. Corp. I. R. 201. See Ritschl, tab. XLVIII. G, where only a line or

two are given copied from Piranesi. [N.B. I have not noted the spaces in this inscription.]

1. cornelius.cn.f.pr.sen · cons•a.d. III. nonas · maias. sub.aede kastorus | scr. adf.a. manlius • a•f.sex.iulius.l. postumius.s.f. | quod. teiburtes.u.f.quibusque .de . rebus. uos • purgauistis . ea · senatus animum aduortit. ita · utei.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

aequom. fuit. nosque · ea.ita • audiueramus , ut uos . deixsis tis. uobeis. nontiata.esse . ea · nos animum : nostrum | non. in doucebamus.ita. facta esse . propter ea quod . scibamus ea · uos • merito · nostro · facere : non potuisse . neque · uos. dignos esse / quei . ea . faceretis • neque .id . uobeis . neque. rei . poplicae · uostrae | oitile • esse · facere . et · postquam. uostra. uerba · senatus : audiuit | tanto magis · animum . no; trum · indoucimus . ita · utei · ante | arbitrabamur . de. eieis. rebus . af. uobeis · peccatum . non esse | quonque.de.eieis. rebus. senatuei · purgati · estis . credimus • uosque | animum. uostrum · indoucere · oportet.item • uos.

· populo | romano. purgatos.fore

Lucius Cornelius, Cnæi filius prætor senatum consuluit ante diem tertium nonas maias sub æde Castoris. Scribendo adfuerunt Aulus Manlius Auli filius, Sextus Julius, Lucius Postumius Spurii filius.

Quod Tiburtes verba fecerunt, quibusque de rebus vos purgavistis, ea senatus animum advertit, ita uti æquum fuit. Nosque ea ita audiveramus, ut vos dixistis vobis nuntiata esse. Ea nos animum nostrum non inducebamus ita facta esse, propterea quod scibamus ea vos merito nostro facere non potuisse, neque vos dignos esse, qui ea faceretis, neque id vobis neque reipublicæ vostræ utile esse facere. Et postquam vestra verba senatus audivit, tanto magis animum nostrum inducimus, ita uti ante arbitrabamur de eis rebus a vobis peccatum non esse. Cumque de eis rebus senatui purgati estis, credimus, vosque animum vestrum inducere oportet, item vos populo romano purgatos fore.

XXI.

[ocr errors]

On stone, found at Capua. 646 A.U.c. Ritschl.
Corp. I. R. 565. Ritschl, tab. LXIII. A.

n.pumidius.q.f m.raecius
m.cottius. m.f n.arrius. m.f
m.eppilius. m.f

1. ieiolcius.p.f
c•antrac.ius.c.f :: tuccius.c.f
1 sempronius.l.f 9.

1. uibius.m.f
p.cicereius.c.f. m. ualerius.l.f.2m
heisce. magistreis. uenerus. iouiae · muru |
aedificandum coirauerunt. pedccuxxet

loidos. fecerunt.ser.sulpicio.m.aurelio.cof The last m of murum has had to be written in the line above, the mark 2 is used here as we should use [. cof is a mistake for cos.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »