Page images
PDF
EPUB

Jesu scriptores, | ex | impresso nuper illius Augustino verbotenus expressae, ad eminentissimum et reverendissimum | Cardinalem De la Cueva e Sacra Congregatione Sanctae Inquisitionis. | Antverpiae | apud Joannem Meursium. | Anno M.DCXLI.]

In parv. fol.: 3 nicht numerierte Blätter und 17 Seiten.

Der Titel steht auf der ersten Seite des ersten der drei nicht numerierten Blätter; auf der zweiten, der Rückseite dieses Blattes: Eminentissime | et reverendissime | Domine Notavit haud dubie Em. V. ...

[Schluß:] ... Hic concludo, etc. | Petrus Biverus1.

Bibl. Angelica P. 15. 14; Bibl. Acad. lovan. arm. II ray. super. 3.

5.

[Im Index nach der Bulle: Epistola eximio ac admodum rev. Dom. Liberto Fromondo etc.]

Eximio ac admodum reverendo | Domino Liberto Fromondo S. Theologiae Doctori & Sacr. litterarum Professori regio, insignis Eccles. | Colleg. B. Petri Lovanij Decano: | et reverendo admodum Domino Henrico Caleno | S. Theol. Licentiato Canonico Metropol. Eccles. | Mechlin. & Archipresbyt. Bruxell. || Admodum Rev. Domini. S. P. | Gratias agimus quod prodire tandem e latebris, abiecta larva typographi, & palam agere nobiscum dignamini

[Schluß:] ... Scimus enim variis in regionibus multorum calamos contra Jansenii doctrinam occupari de qua & nos Sedis Apostolicae | judicium expectamus.

DD. VV. Servi in Christo Professores Sacrae Theologiae Coll. Societatis Jesu Lovan.

[blocks in formation]

Iacobum Zegers. | cum gratia & permissu Superiorum A: 1641.

In 4o: 7 nicht numerierte Blätter und 134 Seiten.

Bibl. Angelica Q. 5. 28(3),

7.

Reverendis Patribus | Societatis Iesu Lovan. S. P. | Omnia vestra in charitate fiant 1. Cor 16. | Reverendi Patres. | Theses vestras. . . .

[Schluß:] Lovanii XVI Iunii An. MDCXLI.

RR. VV. Amantissimi
Libertus Fromondus

S. Th. Doct. & Sacr. Litterarum
Prof. Regius, Insignis Eccles. Colleg.
B. Petri Lovanii Decanus

Henricus Calenus S. Th.

Lic. Canon. Metropol. Mechlin. & Archipresbyt. Bruxellensis.

In 8o: 4 Blätter.

Bibl. Barberin. (jetzt im Vatikan) Cod. Ms. XXXIX 54 fol. 230 ff.

8.

Augustini Hipponensis | et Augustini Iprensis de Deo omnes salvari volente et Christo omnes redimente | Homologia per theses antapologeticas expressa, & Lo-vanij loco per Iacobum Zegers designando propugnanda | quando Adversa- rijs videbitur. | Prosper in Epist. ad Augustinum. Necessarium et utile est etiam quae scripta sunt scribere, ne leve existimetur, quod non frequenter arguitur. | Lovanii, | apud Iacobum Zegers cum gratia & permissu Superiorum. A 1641.

In 4o 2 Blätter und 96 Seiten.
Bibl. Angelica Q. 5. 28(2),
Verfasser: Ioannes Sinnichius.

9.

Testimonia eruditorum virorum | celebrantia Librum, cui titulus: | Cornelii Iansenii episcopi Iprensis Augustinus. || Quid censendum sit de doctrina, in opere Rmi Domini Cornelii lansenii, Episcopi Iprensis Fel. Mem., nun- cupato Augustinus, contenta; patebit ex subse-quentibus attestationibus Doctissimorum virorum in Belgio, & alibi existentium, qui post diligentem ope- ris istius lectionem, illam ad coelos usque extollunt, & tanquam conformem titulo, quem praefert, id est Doctrinae a S. Augustino traditae, tanquam Orthodoxam & Catholicam, non co-acte, sed spontanee & veritatis amore extraordinariis elogiis de- praedicant; & exinde nullum scan

dalum ortum aut oriturum, | quin potius | aedificationem, morum reformationem, & solidissi- mam pietatem sperari fidenter asseverant. Imo...

"

Diese Testimonia" finden sich in 4° auf S. 33-78 folgenden Buches:

Panegyris Ianseniana, | seu | Testimonia eruditorum virorum celebrantia Librum, cui Titulus: Cornelii Iansenii episcopi iprensis, | Augustinus; Addito Prologo Galeato, hodiernis controversiis non parum illustrandis accomodo; per Paulum Aurelium, Theol. Timaleten. Tempus Loquendi. Eccl. 3: 7. Gratianopoli, apud Philirenum Verum. | Et prostant Delphis, | Apud Henricum van Rhyn 1698. |

In 4o: 80 Seiten und 130 Seiten und 1 Blatt. Die ersteren 80 Seiten enthalten den „Prologus Galeatus".

Bibl. Script. Prov. Neerland. S. J.: Mastricht; Bibl. Acad. lovan. Iansen. 394.

Diese, Panegyris" des Ägidius de Witte wurde durch Dekret des heiligen Offiziums vom 29. April 1699 verboten. 10.

[Editio lovaniensis 1640.]

[Erstes, allgemeines Titelblatt für alle drei Bände illustriert:] Cornelii Iansenii Episcopi Iprensis | et in Academia Lovaniensi quondam | S. Th: Doct. & Professoris Regii Augustinus Lovanii Typis et Sumptibus | Iacobi Zegeri. Cum gratia & privilegio S. Caesareae & Catholicae Majestatis. An: 1640.

Cornelii Iansenii | Episcopi Iprensis | Augustinus Tomus primus. In quo haereses et mores Pelagij contra naturae huma- nae sanitatem, aegritudinem & medicinam ex S. Augustino recensentur ac refutantur cum duplici indice Rerum & S. Scripturae || Lovanii, | Typis Iacobi Zegeri, Anno M.DC.XL. | Cum Gratia & Privilegio S. Caesareae Majestatis & Regis catholici. |

In fol.: 6 nicht numerierte Blätter (Epistola dedicat; Censurae; Synopsis Vitae Auctoris; Praefatio in Pelag.); 557 Kolumnen (Kol. 546 ist zweimal gezählt); 8 nicht numerierte Blätter (Index duplex).

Cornelii Iansenii | Episcopi Iprensis Augustinus seu doctrina S. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina | adversus Pelagianos & Massilienses. Tomus II. | In quo geI nuina sententia S. Augustini de humanae naturae stantis, lapsae, purae statu &

viribus eruitur & explicatur. || Lovanii Typis Iacobi Zegeri. Anno M.DC.XL. Cum gratia & Privilegio S. Caesareae Majestatis &| Regis Catholici.

In fol.: 990 Kolumnen und 27 nicht numerierte Blätter mit dem Index rerum et verborum.

Cornelii Iansenii | Episcopi Iprensis Augustinus. seu doctrina S. Augustini de Humanae naturae sanitate, aegritu dine, medicina | adversus Pelagianos & Massilienses. | Tomus III. | In quo ge1 nuina sententia profundissimi Doctoris de Auxilio gratiae | medicinalis Christi Salvatoris & de prae- destinatione hominum & Angelorum proponi- tur, ac dilucide ostenditur. || Lovanii, | Typis Iacobi Zegeri, Anno M.DC.XL. | Cum gratia & Privilegio S. Caesareae Majestatis & Regis Catholici.

In fol.: 1156 Kolumnen (Kol. 195 ist nicht numeriert) und 13 Blätter.

Kol. 1073-1144: Erroris Massiliensium et Opinionis quorundam recentiorum Пapanov et statera. | In qua ...

Kol. 1145-1156 und 1 nicht numeriertes Blatt: Elenchus librorum & capitum.

12 nicht numerierte Blätter: Index rerum & verborum.

Diese 3 Tomi der Löwener Ausgabe 1640 in einen Band zusammengebunden: Bibl. Angelica Q. 7. 20 und in der Bibliothek des Priesterseminars zu Trier.

[Editio parisiensis 1641.] [Erster allgemeiner Titel:] Cornelii Iansenii Augustinus. [2. Blatt: Titelbild mit kurzem Titel im Schild. Dann:]

Cornelii Iansenii | Episcopi Iprensis Augustinus seu doctrina Sancti Augustini | De humanae naturae sanitate aegritudine, medicina adversus Pelagianos & Massilienses, [+] | Tribus tomis comprehensa. | Accessit huic editioni tractatus F. Florentij Conrij Archiepiscopi Thuamensis de statu parvulorum sine baptismo decedentium, juxta sensum B. Augustini. | Tomus primus. In quo haereses et mores Pelagii contra naturae humanae sanitatem, aegritudinem & nedicinam ex S. Augustino recensentur. Cum duplici Indice Rerum & Sacrae Scripturae. | Parisiis, | Sumptibus Michaelis Soly, sub Signo Phoenicis et Matthaei Guillemot, sub Signo Bibliothecae via Iacobea. | M.DC.XXXXI. Cum privilegio et approbatione.

[blocks in formation]

In 4o: (ohne andern Titel) 50 Seiten; S. 51 folgt hier die „Attestatio Notarialis" des Petrus Mintaert (s. oben 2).

Bibl. Acad. lovaniens. - Jansen. 342(2). [Andere Ausgabe:] Libellus supplex | Joannis Jansenii in Ecclesia Collegiata Sanctae Walburgis oppidi Furnensis Canonici, pro | Reverendissimo Domino Cornelio Jansenio | Episcopo Iprensi, ad Regem Catholicum.

[Beginnt:] Jean Jansenius Chanoine... [wie oben].

In 4o: 32 Seiten (S. 29-31 Verzeichnis derer, welche nach 1607 und 1625 ,de auxiliis" schrieben; S. 32, Attestatio notarialis").

Bibl. Casanat. Miscell. in 4o: 27(2),

Eben diese Ausgabe findet sich in der „Panegyris Ianseniana", die oben beschrieben wurde, nach dem Prologus Galeatus auf den ersten 32 Seiten (S. 33 bis 78 folgen hier Testimonia eruditorum Virorum; s. oben S. 31).

12.

Theses Theologica de Gratia, libero arbitrio, prædestinatione, etc. in quibus doctrina theologorum Societatis Jesu | contra | Corn. Iansenii Augustinum | defenditur, in VI. Capita divisæ: |

Primum Theologos Societatis Jesu à Pelagianismi & Semi-Pelagianismi nota liberat.

II. Ostendit eorumdem doctrinam con

sentire S. Scripturæ, Concilijs, SS. Patribus, & DD. Scholasticis: Jansenia- nam verò ab his, & inprimis ab Academiæ Lovaniensis | antiquis modernisque Doctoribus dissentire. |

III. Jansenij doctrinam opponit Concilij Tridentini definitio- nibus.

IV. Eandem componit cum Propositioni

bus damnatis à Pio V. [ & Gregorio XIII. Pontificibus.

V. Eandem cum Calvini aliorumque heterodoxorum opinio nibus in statera appendit.

VI. Multa detegit non modò Theologis Societatis Jesu, sed & | Sanctis Ecclesiæ Patribus a Jansenio falso imposita.

Præside R. P. Joanne de Jonghe Societatis Jesu, | Sacræ Theologiæ Professore. Defendet Joannes Groll ejusdem Societatis. Lovanij in Collegio Societatis Jesu, Martij 1641. |

Antverpiæ, apud Ioannem Meursium, anno M.DC.XLI. Cum Superiorum permissu.

3

In fol. 6 nicht numerierte Blätter und 124 Seiten.

Bibl. Angelica P. 15. 14.

Theses theologicae | de Gratia, | [etc., wie oben].

VI. Multa detegit a Jansenio falso imposita |

Praeside R. P. Ignatio Derkennis Societatis Iesu, Sacrae Theologiae Professore. Defendet Aegidius Thybault ejusdem Societatis. | Louanij in Collegio Societatis Jesu, Martij 1641 Antverpiae... [wie oben].

In fol. oder gr. 4o: 6 nicht numerierte Blätter und 124 Seiten; dann 12 Seiten: Appendix | ad | Theses theologicas apologeticas adversus ea quae rescribuntur à Jansenij Patronis in Querimonia tertia Zegeriana |

[So beginnt die Appendix.] Bibl. Acad. lovaniens. arm. II, ray. super. 30).

13.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

In 4o 20 Seiten; dann:

Litterae adiunctae memoriali | ad | eminentissimum et reverendissimum | Cardinalem | De la Cueva | circa | Querimoniam fansenianam |

In 4o: 3 nicht numerierte Seiten. Der Brief beginnt:

Eminentissime & Revme Domine; Postquam anno superiore Cornelij Ianse- nij liber delatus esset, . . [schließt:] ... Hic finio, etc.

Bibl. Acad. lovaniens. Arm. II, ray. super. 3. Verfasser: Petrus Biverus. 16.

Somnium Hipponense | sive | de Controversiis Theologicis | hodiernis | Augustini judicium relatore| Philetymo S. T. Baccal. Formato. | Anno M.DC.XXXXI. |

In 4o: 22 Seiten.

Bibl. Angelica B. 7. 6. Phyletimus Libertus Fromondus. [Vlaemische Ausgabe:]

=

Den Droom in de Stad | Hippone, vertaalt uit de Latijnse Taal in de Nederlandse.

In 4o: 15 Seiten; S. 15: Mantissa. | Si quis in hoc populo

Bibl. Acad. Lugdun. Batav. (Leiden).

17.

...

Theses theologica | apologeticæ et miscellaneæ adversus doctrinam | Cornelii Jansenii propugnatam ab ejus patronis sub prætextu querimonia typographi lovaniensis, editionis secundæ. Defendentur Lovanij in Collegio Societatis Jesu quando adversariis videbitur. Antverpiæ apud Joannem Meursium. Anno M.DC.XLI. |

In fol.: 16 Seiten.
Bibl. Angelica P. 15. 14.
18 a.

Humilis et supplex | Querimonia | Jacobi Zegers Typogr. Lovan. adversus libellum R. P. S. J. Regiæ Capellæ Bruxell. Concionatoris, et Theses PP. Societatis Lovanij, Anno 1641. 22 Martij disputatas. Ad Sereniss. Principem. Cardin Infantem Belgij Gubernatorem. Lovanii, apud Jacobum Zegers | Anno 1641.

In 4o 28 Seiten.

Bibl. Casanat. Miscell. in 4o: 160.

18 b.

Humilis et supplex | querimonia | Jacobi Zegers typogr. Lovan. | adver sus Libellum R. P. S. I. Regiæ Capella | Bruxell. Concionatoris, et | Theses PP.

[blocks in formation]

(Vgl. oben Nr 7.)

Bibl. Angelica Q. 5. 280).

"9

Bulla Innocentii X Cum occasione impressionis libri" 31 maii 1653 ist eingefügt und aufs neue eingeschärft in der folgenden

Bulla Alexandri VII „Ad Sanctam Beati Petri Sedem" 16 oct. 1656, welche selbst aufs neue das Buch des Jansenius „Augustinus" und alle jansenistischen Schriften verurteilt (Bull. Lux. VI 46 ff. Bull. Taur. XVI 245. Du Plessis d'Argentré III 2, 281 f).

Eine ganze Reihe von Breven aus den Jahren 1641-1660 in Sachen des Buches des Jansenius findet sich:

1. Bibl. Chigi (Romae) Cod. Ms. Q. II 47, fol. 95, 6 u. 106, 105, 66-71.

2. Bibl. Acad. lovan. Jans. 342(6) in 4o, und in derselben Weise

3. in dem Bande der Kölner Stadtbibliothek GB IV 6463, nach der Bulla Urbani VIII

"

In eminenti" und dem Decretum S. Offic. 16 iun. 1644: 6 Breven Urbans VIII. vom 24. Oktober 1643; 16 Breven Innocenz' X. aus der Zeit vom 20. Februar 1645 bis 9. September 1647; 2 Breven Alexanders VII. vom 7. August 1660 alle in Sachen des Jansenismus und des „Augustinus".

4. Bull. Lux. X 201 f bringt auch die beiden Breven Alexanders VII. vom 7. August 1660.

Schließlich betreffen noch die fünf propositiones damnatae aus dem Buche des Cornelius Jansenius Augustinus":

"

Bulla Alexandri VII „Regiminis apostolici" 15 febr. 1664 (Bull. Taur. XVII 335);

Breve Clementis IX Venerabilis Frater" 19 ian. 1669 (Du Plessis d'Argentré III 2, 337);

Decr. S. Offic. 28 ian. 1694 (Bull. Lux. VII 274. Du Plessis d'Argentré III 3, 390);

Breve Innocentii XII „Nuper ex litteris" 6 febr. 1694 (Du Plessis d'Argentré III 2, 390 ff);

Breve Innocentii XII, Litteras quas" 24 nov. 1696 (Du Plessis d'Argentré III 2, 392); Bulla Clementis XI Vineam Domini" 16 iul. 1705 (Bull. Lux. VIII 33 ff. Bull. Taur. XXI 233 ff).

Vgl. Denzinger 252 f, n. 966-971. (S. oben 1. Teil, S. 19 f).

[ocr errors]
[ocr errors]

III.

Bulla Alexandri VII „Cum ad aures nostras 25 iun. 1665.

66

Bull. Lux. VI 212 f. Bull. Taur. XVII 369.

Die Bulle erklärt die beiden Zensuren als „temerarias atque scandalosas“ für null und nichtig und verbietet Druck und Lesung unter der Strafe der reservierten Exkommunikation. Diese Strafe gilt heute wohl nur noch für n. 2, weil n. 1 kein Buch darstellt.

1.

Censura sacrae facultatis theologiae parisiensis, in Librum cui titulus est, | Amadæi Guimenii Lomarensis | olim primarii Sacrae Theologiae Professoris opusculum singularia universae ferè Theologiae Moralis complectens: | adversus quorumdam expostulationes contra nonnullas Jesuitarum opiniones Morales ad Tractatus de Peccatis; De | Opinione probabili, etc. Editio novissima etc. Lugduni, sumptibus Phil. Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde & | Guillelmi Barbier, 1664. cum Appr. & Superiorum permissu. Parisiis | Excudebat Antonius Vitré, Regis & Cleri | Gallicani Typographus. M.DC.LXV. Superiorum permissu.

« PreviousContinue »