Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

Apne khana kha liya

User Review - Flag as inappropriate

mayar uttarakhandi bhaya baniyo namaskar. hamankani apani bhasa par garv hon chaie tatha apan aap par kilake hamil devta ke bhumi mai janam le rakho. aur haman ke yo apan desh wa gu lizi kya nai kya karan chu.
tumor dagdu

User Review - Flag as inappropriate

TUM KYA AKR RE HO

User Review - Flag as inappropriate

kumaoni

All reviews - 4
5 stars - 0
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0

All reviews - 4
Editorial reviews - 0

All reviews - 4