Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

tuin der Tuillerien zyn opgegaan en quar-
tier voor vier uuren tusschen Nesle en Hedon-
ville, omtrent 9 uuren gaans van Parys, zyn
nedergekomen, en daarna met den Heer Char-
les alleen, ter hoogte van ruim 9000 voeten
opgegaan,
en 35 minuten daarna in het bosch
Tour-du-Loy is nedergekomen. 2 druk. Rott.
1784. 8vo.

15040 C. H. Damen, Natuur- en wiskundige beschou-
wing van den lugt-bol. Utr. 1784. 8vo.
15041 Faujas de Saint-Fond, Beschryving der proef-
neemingen met konstige Lugtbollen, die in 't voor-
leden jaar, meestendeels te Parys opgelaten zyn,
enz. Uit het Fr. door M. Houttuyn. Met Pl.
Amst. 1784. Vervolg enz. Met Pl. Ibid. 1784.
In een band. 8vo.

[ocr errors]

f. De Aqua.

15042 G. Einsporns, Untersuchung, wie weit durch Wasserwegen der Metallen Reinigkeit und Ver. mischung könne bestimmt werden, nebst einer Prüfung der Lehre C. G. Kratzensteins von Dünsten und Dämpffen. Erl. und Leipz. 1745. 8vo. 15043 F. Zweysporns, Beschreibung eines neuerfunde. ne Zauerbrunnens. Nebst einer Widerlegung der Censur G. Einsporns über Kratzensteins Theorie von Dünsten. Halle 1748. 8vo.

15044 J. G. Leidenfrost, De aquae communis nonnullis qualitatibus tractatus. Duisb. ad Rh.1756.8vo. 15045 Dorious de Mairan, Dissertation sur la glace, ou explication physique de la formation de

la

la glace, et de ses divers phénomènes. Paris 1749. 8vo.

15046 G. Schotti Anatomia physico-hydrostatica fontium ac fluminum, libris VI explicata et figuris aeri incisis exornata. Accedit in fine appendix de vera origine Nili. Herbip. 1664. 8vo. 1

g. Miscellanea.

15047 E. van Rookhuysen en F. Bresser, Nieuwe machine om met geringe kosten een heet vuur aan den gang te houden enz. Haarl. (1792). 8vo.

c. v. C.

C. Zillesen, Over de vuurwerken in de branderyen. Ibid. (1783).

H. Walpot, Over kopere koppelbuizen aan de brandspuiten. Ibid. (1792).

J. Reghter, Over de verbetering der zuigers tot de brandspuiten. Ibid. (1795).

C. Vonk, Over een toevoegsel aan de gewone brandspuiten. Ibid. (1888).

[ocr errors]

W. Trapman, Compositie van zeker nieuw vertinsel. Ibid. (1791).

P. Witmond, enz. Rapporten over sluizen. (1797).

H. Schwegman, Uitvinding om een tekening op een kopere plaat overtebrengen. Haarl. (1795). Bericht over Hahnemann's proefregt. 1794.5 Bericht wegens de schriften van J. Mayow. 1794.

*

Tegenwoordig scheikundig gevoelen van Tromsdorff en Westrumb. 1794.

[ocr errors]

I

L. F. Dellebarre, Over een achromatisch microscoop. (s. 1. et a.)

C. R. Stolting, Bericht van een Selinderof vyzel - watermoolen. (1791).

B. Hussem, Middel om het water aan boord te zuiveren. Amst. 1799

Memorie over de zuivering van bedorven water. Ibid. 1799.

van Marum, Drie berichten betreffende de luchtzuivering. (Haarl. 1796 en 1797)."

J. Lublink, de jonge. Rapport wegens het voorstel van Perny. (1796),

Pasumont, Over de hoogte van den berg Cenis.
Verslag van het leven van J. Ferguson.
W. van Barneveld, De Galvanische vloei-
stoffe. (s. a. et I.)

Over het electriek vermogen van den Torpedo of Beef-rog.

[ocr errors]

1

G. Vrolik,. De onmogelykheid eener grensscheiding tusschen dieren en planten.

Ejusdem Over de eenvormige werking der natuur in het voortbrengen van plantgewassen. (s. a. et 1.)

- Ejusdem Over het nut der knevels by viervoetige dieren. Amst. 1800.

de takken van menschlyke kennis en kunst.

15048 R. Bosma, Redenvoering over de natuurkunde.

lets over de betreklyke waarde der verschillen

Amst. 1762. 8vo. e. v. c.

W. A. Bachiene, Redenvoering over de nauwe verbintenisse der starre- en aardryks-kunde. Utr. 1765%

[ocr errors]

P

P. Steenstra, Redenvoering over den aard der natuurkunde. Amst. 1775.

J. Pringle, Redenvoering over de verschillende soorten der lugt. Uit het Eng. Franek. 1776.

J. de Gelder, Redevoering over den waren aart en de voortreffelykheid der wiskunst. In den Haag 1806.

J. Buys, Verhandeling over de natuurkunde. (1818).

15049 J. Cuthbertson, Beschryving van eene verbeterde luchtpomp enz. Uit het Eng. door J. R. Deiman. Amst. 1788. 8vo. e. v. c.

Cattaud, Over de oorzaak en uitwerkselen van het licht en de warmte der zonne, enz. Uit het Fr. Amst. 1791.

J. H. van Swinden, Over den dampkring der of het zodiakaal licht. (1786).

zon,

M. van Marum, Verslag der proefneming van), op het brandblusschen genomen: benevens eene beschryving der draagbare brandspuit. 1805.

W. van Barneveld, De zamenstelling van het water op Lavoiseriaansche gronden verklaard. Ib. 1791.

J. R. Deiman, Over den steen- en metaalregen. Ibid..1804.

J. della Lena, Over de eigenschappen en inkleevende kragten der vaste ontvlambaare aarde. enz. Ibid. 1802.

J. P. van Cappelle, Over het verband der wiskunde en oude letteren.

Ejusdem Cajus Plinius Secundus geschetst.

W. van Barneveld, Het onweersvuur in zyne richting en uitwerksels nagespoord. Amst. 1780. C. R. Stolting, Bericht wegens een sylinder of vyzelwatermoolen. 1791.

15050 A. van Stipriaan Luiscius, Over een middel om rottend, bedorven en stinkend water van alle bederf, onaangenamen reuk en smaak te zuiveren. Haarl. (1805). 8vo. e. v. c.

J. Cantzlaar, Over een nieuwen controleur of lucht-thermometer. Middelb. 1816.

A. L. Haan, Proeven met den Papiniaanschen pot. Uit het Lat. Amst. 1775.

J. Cuthbertson, Beschryving van eene verbeterde lucht- pomp. Uit het Eng. door J. R. Deiman. Ibid. 1788.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Ejusdem Over de afleiding des blixems by de ouden. 1811..

[ocr errors]

Ejusdem Description and directions for using two feet disstance measurer. Rott. 1792.

C. Cuypers, Verslag van zekere behandeling, waardoor glaze schyven voor electrizeer machines bekwaam worden gemaakt, om by vogtige luchtsgesteldheid electrike kragt optewekken. enz. 's Gra◄ venh. 1778.

A

John, Cuthbertson, Brief aan C. Cuypers. (over voorgaande). Amst. 1778.

Ejusdem Proeven met plaaten van verschillen

de soorten van metaal, bekend onder de naam

van Galvanische. Rott. 1801...

J. P. van Cappelle, Over de regelmatige winden. (1808).

རྞྞསྶ ཝཱ

Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men

« PreviousContinue »