Page images
PDF
EPUB

16725 M. W. Forsyth, Traité de la culture des arbres fruitiers, contenant une nouvelle manière de les tailler, et une méthode particulière de guérir les maladies, qui attaquent le arbres fruitiers et forestiers, avec Planches. Traduit de l'Anglois avec des notes par J. P. Pictet - Mallet. Paris XI-1803. 8vo.

16726 Garten-Magazin. Algemeines Teutsches), oder gemeinnützige Beiträge für alle Theile des Praktischen Gartenwesens. VIII Jahrgange. 1804-1811. in VIII Bnde. Mit Kupf. Weim. 4to.

16727 Garten- Magazin, Fortsetzung u. s. w. Herausgegeben von F. J.B. VIII Bnde. Ib. 1815-1824. 410. 16727* Neues allgemeines Garten - Magazin. Herausgegeben von B. und B. III Bnde. Ib. 1825-1828. 4to. 16728 W. Gentman, Tuin-Catechismus voor liefheb bers van tuinen. Met een plaat van de tuingereedschappen. Utr. 1783. 8vo.

16729 Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers, of aanleiding tot de kennisse van alle in- en uitlandsche boomen en heesters, welke bij ons in de opene lucht kunnen gekweekt worden. Naar de nieuwste berigten uit het Hoogd. samengesteld door J. B. van Wintershoven. Ibid. 1795. 8vo.

16730 Handbuch zur Kenntniss der vornehmsten Pflanzen nach dem Linneischen System, ihrer Cultur, Nutzen und Gebrauch. Mit Kupf. Leipz.

1805. 8vo.

[ocr errors]

16731 Le Jardinier solitaire, ou Dialogues entre un cur'eux et un Jardinier solitaire. Contenant la méthode de faire et de cultiver un Jardin fruitier

et potager, et plusieurs expériences nouvelles. Avec des réflexions sur la culture des arbres. Nouvelle édit, augmentée. Paris 1761. 8vo. 16732 J. H. Knoop, De beknopte huishoudelijke hovenier, of korte verhandeling en synonymische

[ocr errors]

of meer- namige Lysten van alle de soorten der ooftvrugten, als Appelen, Peeren, Kersen, Pruimen, Persiken enz. mitsgaders van de soorten der Oranje- Citroen- en Limoen - bomen; insgelijks van alle de boom- en heesterachtige Plantagie - gewassen alsmede van alle de keukengewassen en van de veldtvrugten. Leeuwaarden 1752. Deel II of de Bloemtuin. Deel III van alle Medicinale Planten enz. Harlingen en Amst. 1762. in een band. 8vo. :

16733 Ejusdem Pomologia, dat is, Beschrijvingen en Afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog- Duitsland, Frankrijk, Engeland, en elders geagt zijn, en tot dien einde gekultiveert worden. Naar het leven getekent en met de natuurlijke kleuren afgezet. Leeuw. 1758. fol. e. v. c.

Ejusdem Fructologia, of Beschrijving der vrugtbomen en vrugten, die men in de hoven plant en onderhoud enz. enz. Met Platen. Ibid 1763.

Ejusdem Dendrologia, of Beschrijving der Plantagiengewassen, die men in de tuinen cultireert, enz. enz. Ibid. 1763.

16734 J. C. Krauss, Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters. Die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen, op onzen grond, kunnen geplant en gekweekt wor

den;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

den; benevens de beschrijving van derzelver kenmerken, voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht om aan de liefhebbers van zodanige bosschen of tuinen de kennis van deselve zo aangenaam als nuttig te maken. XXI nommers Amst. 1802. 4to.

16735 W. Malcolm, A catalogue of hot-house and green house plants, fruit and forest Trees, Flowering shrubs, Herbaceous plants, - Tree and kitchen garden seeds, Perennial and annual flower seeds Garden mats and tools.

Lond. 1778. 8vo.

16736 P. Miller, Maandelijkse Tuin - oeffeningen, aantoonende, wat werk noodzaaklyk te doen is in ieder maand van het jaar, zoo in de moes vrugt en bloem-tuin, als in de stook- en broeikassen en de kweekery. enz. Naar den 1400 Engelschen druk. Waarby nog gevoegt is eene lyst van alle medicinale planten, met den tyd, wanneer zy moeten vergaderd worden. Alsmede eene korte inleiding tot de kennis der kruikunde. Met Platen. Vertaald, met aanmerk. door J. Baster. Haarl. 1767. 8vo.

16737 Ejusdem Idem Opus. Nieuwe druk. Met byvoegzelen. Amst. (s. a.) 8vo.

16738 Ejusdem Calendrier des Jardiniers, désignant les ouvrages, qu'on doit faire chaque mois, dans le Potage, le Jardin à fleurs et à fruits, les Serres et les Pepinières, apprenant à connoître 1e Les saisons propres à cultiver les plantes et les fruits les plus délicats et le tems, auquel ou doit en fournir les tables. 2o La saison la plus favora

[ocr errors]

ble, pour transplanter les arbres, arbrisseaux, plantes etc. avec l'époque de leur floraison. Traduit de l'Anglois sur la 16e Édition. Brux. 1789.8vo. 16739 Nürnbergische Hesperides, oder gründliche Beschreibung der edlen Citronat, Citronen und Pomeranzen-Früchte, wie solche, in selbiger und benachbarten Gegend, recht mögen eingesetzt, gewarten, erhalten und fortgebracht werden. u. s. w. Beneben der Flora oder curiosen Vorstellung verschiedener raren Blumen. u. s. w. Mit Kupf. Herausgegeben von J. C. V. Nürnb. 1703.fol. 16740 De la Quitinaye, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers. Avec un traité des orangers, et des réflexions sur l'Agriculture. Nonvelle édition augmentée d'une instruction pour la culture des fleurs. II Tom. Paris 1750. 4to. 16741 R. Rapini Hortorum libri IV. cum disputatione de cultura hortensi. J. Meursii fil. Arboretum sacrum A. Politiani Rusticus. Adhaec Lipsii leges hortensas et L. Bonamici carmen de vita rustica., Ultr. 1672. 8vo.

16742 H. G.' L. Reichenbach, Magazin der aesthetischen Botanik, oder Abbildung und Beschreibung der für Gartencultur empfehlungswerthen Gewächse, nebst Angabe ihrer Erziehung. - Icones et descriptiones plantarum cultarum et calendarium, addita colendi ratione. Mit illum. Kupf. XVI Heften. Leipz. 1821. 4to.

16743 J. Riems, Kenntniss der Enstehung und Vertigung verschieder höchstschädlicher Raupen arten. Bresl. 1784. 4to.

16744 F. L. v. Sckell, Beitracge zur bildenden Gar

ten

[ocr errors]

tenkunst für angebende Gartenkünstler. Mit VIII Stein - Abdrücken. 2ẹ verb. Ausg. Münch. 1825. 8vo.

16745 Traité des Jardins, ou le nouveau de la Quintinye, contenant I la description et la culture des arbres fruitiers. II Des arbres potageres. III. Des fleurs. IV. Des arbres et arbrisseaux d'ornement. III Parties par L. B. Partie I et II Paris 1775. Partie III. Caen. 1785. III vol. 8vo.

16746 J. B. Trommsdorff's Gartenbuch für Aerzte und Apotheker zum Nutzen und Vergnügen. Mit einem Kupf. Erf. 1805. 8vo.

16747 Verhandeling, Korte) van de boomen, Heesters en houtagtige kruidgewassen, welke, in de Nederlandsche Lugtstreek de winterkoude kunnen uitstaan, en dienen tot beplanting van Lusthoven, Laanen, Haagen, Wild- en Wandelbosschen enz. opgesteld na de letterorde der Latynsche naamen, aanwyzende wat klas en rang zy hebben in het samenstel der planten van Linnaeus. enz. Mech. 1789. 8vo.

16748 Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Prussischen Staaten. Mit Kupf. XII Liefer. Berl. 1824-1829. 4to. 16749 J. du Vivie, De nieuwe en naauwkeurige Nederlandse hovenier, onderwysende hoe hier te lande, onder dit Climaet een tuin, met zyn Parken, Paaden, Glintingen en Heiningen wel sal aangeleid, en hoe de boomen aan deese moeten geplant, gesnoeid, aangebonden en onderhouden worden, en op wat wyze men onvrugtbaare vrugbaar maken kan enz. ook de

boomen

« PreviousContinue »