Page images
PDF
EPUB

manier om haar siektens en ongemakken voortekomen en te geneesen, alsmede een beschryving van alle soort van Rypen en Ongediertens, die de vrugten, der bloemen bederven. Vierde druk. Mit Figuren. Leyd. 1721. Byvoegzel. Register van meest alle de soorten van peeren en appe len. enz. Ibid. 1721. Tweede vervolg aan-gaande het bebouwen der Moestuynen. enz. Ibid. 1721. In een band. 4to.

d. De Arte Veterinaria, Saginatione etc.

16750 P. Camper, Lessen over de thans zweevende veesterfte. Leeuw. 1769. 8vo. e. v. c.

H. Vink, Lessen over de herkauwing der runderen en thans woedende veeziekte. Rott. 1770.

W. L. Veerman, Verhandeling over de thans woedende smetziekte onder het rundvee. Maassluis en Leid. 1769.

G. J. Schutt, E. J. Römer, P. van Lanckom, G. Greeve, Brief aan P. Camper, behelzende eenige proeven omtrent de inentinge der besmettelyke veeziekte, genomen in de vryheid van Utrecht. Utr. 1770.

W. Munniks, Voorloper van waarnemingen omtrent de uitslag van de inenting der besmet◄ telyke veeziekte op één honderd en twaalf hokkelingen, gedaan onder het bestier van P. Camper. Leeuw. 1768.

Nieuwe verhandeling en aanmerkingen over de thans woedende ziekte onder de runderen, enz. Utr. 1769.

1.

[ocr errors]

[ocr errors]

Aan

1

Aanmerking over de thans heerschende veeziekte, en aanwyzing van een middel, dat op verscheidene plaatsen in dit ons vaderland met succes gebruikt is. Amst. (s. a.)

Brief van een vriend aan een vriend in zeeland, over de thans in gebruik zynde inentinge der besmettelyke ziekte, omtrent het gesonde rundvee. Amst. enz. 1769.

E. Alta, Verhandelinge over de natuurlyke oorzaaken der ziekte onder het rundvee en der zelver langere duuringe als te vooren, waarin zeer waarschynlyke redenen gegeeven worden van vreese, dat deeze ziekte een landziekte zal blyven, en daarom de inenting derzelve als kalvers en jonge beesten wordt aangeprezen. enz. Leeuw.

1775.

Ejusdem Nodige raadgevingen aan Overheden en Ingezetenen, dewelke in het byzonder voor den boer in deeze akelige omstandigheden, waar in het vaderland zig door de ziekte van het rundvee thans bevind, van zeer veel nut kunnen zyn. Ibid. 1769.

16751 C. N. Lange, Schaadelyke veepest, ontstaan sedert den Jaare 1711, in Italien, Duitsland en Zwitserland; en die in deeze Nederlanden tot heden toe zoo jammerlyk onder 't Hoornvee heeft gewoed. Vertaald door A. Moubach. Amst. 1719. 8vo. e. v. c.

J. A. Mobachius, De waare oorzaken van Neerlands Plage, wegens de groote sterfte onder het rundvec. enz. Eene Leerrede. Gron. 1719.

M. Harp, Troost en droefheit wegens de sterfte van het rundvee. enz. Amst. 1717. 16752 Aanmerking over de thans heerschende veeziekte, en aanwyzing van een middel, dat op verscheidene plaatsen in dit ons vaderland, met succes gebruikt is. Amst. (s. a.) 8vo. (Vid. N°. 16750.) 16753 J. F. Ackermann, Nähere Aufschlüsse über die Natur der Rindviehseuche, die Ursachen ihrer Unheilbarkeit, und die nothwendigen Polizeyanstalten gegen dieselbe. Frcf. a. M. 1797. 8vo. 16754 P. Adami Beyträge zur Geschichte der Viehseuche in den Kais. Kön. Erbländern. Wien 1781. 8vo.

16755 H. Bacheracht, Dissertation sur la maladie epizootique du Bétail: Pièce, qui a remporté le prix de la société libre Économique, de St. Petersbourg. Traduit de l'Allemand par P. W. Coppenh⚫ 1777. 8vo.

16756 C. Balassa, Der Hufbeschlag ohne Zwang. Eine Abhandlung über die Art, reitzbare, böse und gänzlich verdorben Pferden welche bisher nur durch Anwendung von Zwangmitteln beschlagen werden konnten, binnen einer Stunde dahin zu bringen, dass sie sich willig beschlagen lassen, und ihre Widersetzlichkeit für immer ablegen. Mit VI Steinabdrücken. Wien 1828. 8vo.

16757 Barberet, Verhandeling over de besmettelyke ziekte onder het rundvee. enz. Uit het Fr. door J. Schomaker, Arnh. 1769. 8vo.

16758 J. le Francq van Berkhey, Vrijmoedige en welmeenende voorstellingen, om te kunnen dienen

ter

tcr overweging van een ontwerp ter stichting van eene vee- artzenykundige schole, in ons gemenebest. Haarl. 1804. 8vo

16759 Ejusdem Vergelijkende aanmerkingen der waarneemingen door kundige, onderzoeklievende mannen in de voorige veesterften geboekstaaft, tegens die, welken in het rapport wegens den staat der veeziekte zijn waargenomen, in de maand Dec. 1796, in de landen tusschen Maas en Waal en den lande van Cuyk, door. S. J. Brugmans: uitgegeven op last der Nationale vergadering, thans vrijmoedig beoordeeld. (s.l.) 1797. 8vo.

16760 J. F. Bilhuber, Sammlung von Beobachtungen über die sogenannte Egel - Krankheit unter dem Rindvieh und den Schaafen. Tüb. 1791. 8vo. 16761 P. Binz, Ueber die verschieden Knochenbrüche der Hausthiere besonders der Pferde, nebst einer neuen und sicheren, Heilmethode dagegen Mit V Tafeln. in Steindr. Ibid. 1824. 8vo. 16762 Bourgelat, Matière médicale raisonnée ou Précis des Médicamens considérés dans leurs effets, à l'usage des Élèves de l'École Royale Vétérinaire, avec les formules médicinales de la même école. Lyon. 1765. 8vo.

16763 Ejusdem De kunst van het oordeelen over paarden. Waarin ook doorgaande worden aangetoond. de aart, het zoort en de gevaaren van veele ongemakken en kwaalen. Hierby komt eene verhanling over het beslaan. Uit het Fransch. Amsterdam en Harl. 1770. 8vo.

16764 C. Bourgelat, Élémens de l'art vétérinaire. Trai

té de la conformation extérieure du cheval; de sa beanté et de ses défauts; des considérations auxquelles il importe de s'arrêter dans le choix qu'on doit en faire; des soins, qu'il exige: de sa multiplication etc. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée du Traité des Haras du même auteur. Avec figures. Publiée avec des notes par J. B. Huzard. Paris An V. (1797). 8vo. 10765 J. Bridges, No Foot, no Horse: an Essay on the anatomy of the foot of that noble and useful animal a horse: wherein - the disorders each part is liable to are treated of, and proper remedies for the cure of each case are offered. etc. Wit copperpl. Lond. 1752. 8v.

16766 Brief van een vriend aan een vriend in Zeeland, over de thans in gebruik zynde inentinge der besmettelyke ziekte, omtrent het gesonde rundvee. Amst. enz. 1769. 8vo. (Vid. N°. 16750.) 18767 J. N. Brosche, Die Maul- und Klauenseuche der Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine; ihre Erscheinungen, Ursachen, Natur und Weiter verbreitung, die gegen dieselben angewandte ärztlichen Behandlung und anderwertige Massregeln, so wie deren Resultate. Dresd. 1820. 8vo. 16768 J. N. J. Brosche, Ueber die Drehkrankheit der Schaafe. Wien 1827. 4to.

16769 S. J. Brugmans, Rapport wegens den staat der veeziekte, waargenomen in de maand December 1796 in de landen tusschen Maas en Waal, en den lande van Cuyk. Leyd. 1797. 8vo.

V. C.

Bedenkingen voor en tegen het Rapport van
S

« PreviousContinue »