Page images
PDF
EPUB

que et historique de ces deux pays. Avec une carte. Trad. de l'Angl. pár J. B. B. Eyries. II Tom. Faris 1818. 8vo.

17355 M. Symes, Rélation de l'Ambassade Anglaise envoyée en 1795 dans le Royaume d'Ava, où l'Empire des Birmans. Suivie d'une voyage fait en 1798 à Colombo dans l'ile de Ceylon, et à la Baie de Da Lagoa, sur la côte orientale de l'Afrique de la description de l'Ile de Carnicobar et des ruines de Mavalipouram. Trad. de l'Angl. avec des notes par J. Castéra. II Tom. in 8vo. avec une collection de Planches in 4to. Ibid. An IX. (1800).

"

17356 S. Turnrr, Ambassade au Thibet ou Boutan,

.

etc. Trad. de l'Angl. avec des notes par J. Castera. II Tom. in 8vo., avec une collection de Pl. in 4to. Ibid. An IX (1800).

17357 N. Witsen, Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp van eenige dier landen en volken, welke voormaels bekent zyn geweest, beneffens verscheide tot noch toe onbekende en meest nooit voorheen beschreven Tartersche en nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren en Plaatsen, in de Noorder- en Oosterlykste gedeelten van Asia en Europa enz. Met Kaarten en Plaaten. Tweede druk. Il Deelen; Amst. 1705. fol.

[ocr errors]
[ocr errors]

W Aegyptus.

17358 G. Baldwin, Staatkundige verzameling betrektrekkelijk Egypte, enz. enz. Benevens een ver◄

haal van den veldtogt der Engelschen in het voorjaar van 1801. Tweede uitgaye. Uit het Eng. Groningen en Amst. 1803. 8vo..

17359 V. Denon, Reizen in Opper- en Neder-Egypten, geduurende de veldtogten van den Generaal Buonaparte. Uit het Fr. Voorafgegaan door een geschiedkundig verhaal der verovering van Egypten door de Franschen, door E. A. Kendal. Met Kaarten en Pl. II Deelen. In den Haage 1803. Svo.

[ocr errors]

17360 Ejusdem Reize in Opper- en Neder- Egypte, gedurende de veldtocht van Bonaparte. Uit het Fr. door H. Bosscha. Met de voornaamste Platen. III Deelen. Amst. 1803-1805. Svo. 17361 Egypten, zoo als het oudtijds, was nu is, — wezen konde, of algemeene en bijzondere beschrijving van dat merkwaardig land en deszelfs bewoonderen, Steden, Vlekken, Havens, Rivieren, Meiren, Volks - zeden, onderscheidene Godsdiensten, voordbrengselen, enz. Arnh. 1800. 8vo.

f

1

17362 de Maillet, Beschryvinge van Egypte: enz. enz. Opgesteld volgens de aantekeningeen van) door Le Maserier. Met Kaarten en Pl. II Deelen in een band. Uit het Fr. 's Gravenh. 1737. 4to. 17363 Mémoires sur l'Egypte, publiés pendant les campagnés du Géneral Bonaparte, dans les années VI, VII, VIII, et IX. Trois Tom. Paris An VIII-X. 8vo.

17364 H. von Minutoli Reise zum Tempel des Jupi

ter Ammon in der libyschen Wuste und nach

J

Ober- Aegypten in den Jahren 1320 und 1821.

Nach

[ocr errors]

Nach den Tagebüchern Sr Excellenz herausge
geben und mit Beilagen begleitet von E. H.
Toelken. Berl. 1824. 4to. Mit einem Atlas von
XXXVIII Tafeln und einer Karte des Karavanen-
zuges. fol maj.
Nachträge. Mit VII Kupfert.

Berl. 1827. 8vo. 17365 F. L. Norden, Travels in Egypt and Nubia. Translated from the original, published by command of his Majesty the King of Denmark, and enlarged with observations from ancient and modern authors, that have written on the antiquities at Egypt, by P. Templeman. In two vo lumes. Lond. 1757. fol...

17366 Savary, Brieven over Egypte: enz. enz. Uit het

Fr. met aantekeningen zoo van J. G. Schnei

der, uit den Hoogduitschen druk ontleend, als van den Nederduitschen Vertaler. III Deelen. Met Kaarten en Plaaten. Amst. 1788-1789. 8vo. 17367 C. S. Sonnini Voyage dans la Haute et Basse Egypte, fait par ordre de l'ancien Gouverne ment. III Tom. in 8vo. Avec une collection de XL Pl. in 4to. Paris An VII,

[ocr errors]

17368 Tableau de l'Egypte, pendant le séjour de l'Armée Française, avec la position et la distance reciproque des principaux lieux d'Egypte: un coup d'œil sur l'économie politique de ce pays, quelques détails sur ses antiquités et la procédure exacte de Soleyman, assassin du Général Kleber. II Tom. Paris An XI. 8vo.

x. Numidia.

17309 H. Haringman, Beknopt Dag-Journaal van een verblijf van agt weeken in het Keizerrijk van Marocco en Landreize naar Mecquinez, gedaan in den jaare 1788, bij gelegenheid eener Hollandsche Ambassade. In den Haag 1803. 8vo. 17370 G. Lemprière, Voyage dans l'Empire de Maroc, et le Royaume de Fez, fait pendant les années 1790 et 1791. Trad. de l'Angl. par M. de Sainte- Suzanne. Paris An IX-1801. 8vo. 17371 J. Morgan, Algemeene beschryvinge van Barbaryen, behelzende een omstandig verhaal, van al het geen er merkwaardig onder de regeering der Carthaginensen, Romeynen, Wandalen, Saracenen of Mahometaanse, Arabieren, Christenen en Turken, die alle na elkander in dat gedeelte van Africa geregeerd hebben, voorgevallen is. Alsmede een nauwkeurige Histori van Algiers, Tunis, Tripoli en Oran. enz. Uit het Eng. Tweede druk, met Pl. II Deelen in een band. 'sGravenh. 1733. 4to.

17372 Nouveaux voyages sur toutes les côtes de la Batbarie, et l'Empire de Maroc, dans la haute et basse Egypte, sur les côtes de la Mer rouge, en Nubie et en Abyssinie; et dans le pays de Sennaar, extraits des voyageurs les plus modernes et les plus accrédités. Il Tom. Paris An VII. 8vo. 17373 Poiret, Voyage en Barbarie, ou Lettres écrites de l'ancienne Nunidie, pendant les années 1785 et 1786, sur la religion, les contumes et mœurs des Maures et des Arabes Bédouins: avec

[ocr errors]

un

II

un essai sur l'histoire naturelle de ce pays.
Parties. Ibid. 1789. 8vo.

17374 T. Shaw, Reizen en aanmerkingen; door en
over Barbaryen en het Oosten. Uit het Eng. door
P. Boddaert, met aanteekeningen van den ver-
taler, S. Rau, M. Tydeman en C. Saxe. II
Deelen. Met Plaaten. Amst. 1780. 4to.
17375 Voyage dans les états barbaresques de Maroc,
Alger, Tunis et Tripoly: ou lettres d'un des
captifs, qui viennent d'être rachetés par les Cha-
noines réguliers de la Sainte- Trinité. Paris 1785.
8vo.

y. Abyssinia.

17376 J. Bruce's Reis naar Abyssinie, en terug door. de groote woestyn van Nubie verkort. Met aantekeningen van Blumenbach, Tychsen, Gme-... lin en den Nederduitschen Uitgever. Met Pl. III Deelen. Amst. 1803. 8vo.

17377 J. Bruce, Voyages aux sources du Nil et F. L. Norden, Voyage d'Egypte et de Nubie. Trad. de l'Angl. par P. F. Henry. XIII Tom. Avec deux Atlas, Paris An VII-VIII. 12mo.

17578 J. Lobo, Voyage historique d'Abissinie. Traduite du Portugais, continuée et augmentée par le Grand. Paris et la Haye 1728. 4to.

"

17379 Ludolf, Historise beschryvinge van Abissinien andersints Ethiopien, oft Morenland. Uit La tyn vertaald door W. C. Benevens de aanmerkenswaerdige Reyse door Indiën van Dellon. Amst. 1684. 4to. e. v. c.

« PreviousContinue »