Page images
PDF
EPUB

de). Première partie. Physique générale et rélation historique du voyage. Premier volume: coutenant un essai sur la géographie des plantes, accompagné d'un tableau physique des régions. equinoxiales. avec une planches et servant d'introduction à l'ouvrage. Paris et Tub. 1807. gr. 4to. 17501 Eorundem Reise in die Aequinoctial - Gegenden. des neuen Continents in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802, 1805 und 1804. VI Theile. Stuttgart und Tub. 1815-1829. 8vo.

17502 Don G. Juan en Don A. de Ulloa, Historische Reisbeschryving van geheel Zuid-Ame

rica: gedaan op bevel des Konings van Spanje. Met afbeeldingen en Kaarten. II Deelen. Goes. 1771-1772. 4to.

17503 H. Koster, Voyages dans la partie Septentrio◄ nale du Brésil depuis 1809 jusqu'en 1815, comprenant les provinces de Pernambuco, (Fernambouc), Seara, Paraiba, Maragnan etc. Trad. de l'Angl. par A. Jay. Avec pl. et cartes. II Tom. Paris 1818. 8vo.

17504 J. Eerii Historia navigationis in Brasiliam, quae et America dicitur. Qua describitur authoris navigatio, quaeque in mari vidit memoriae prodenda: Villagagnonis in America gesta: Brasiliensium victus et mores: animalia etiam arbores etc. cum fig. 2a edit. Gen. 1594. 8vo.

17505 T. Lindley, Voyage au Brésil où l'on trouve la description du Pays, de ses productions, de ses habitans, et de la ville et des provinces de San Salvadore et Porto-Seguro, etc.

Trad.

Trad, de l'Angl. par F. Soules. Paris 1806. 8vo. 17506 J. Mawe, Reizen in de Binnendeelen van Bra

zilië, vooral in deszelfs Goud- en Diamantrijke Streeken, op gezag van den Prins-Regent van Portugal, benevens eene reis naar Rio de La Plata, en eene schets der omwenteling van Buenos-Ayres Uit het Eng, Met Pl. II Deelen. Haarl, 1817-1821. 8vo.

17507 Maximilian, Prinz zu Wied-Neuwied. Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817. Mit XXII Kupf. XIX vignetten und III Karten. II Bnde. Frcf. a M. 1820. 4to.

17508 P. Moreau, Beschryving van de leste beroerten en afval der Portugezen in Brasil. Met de reisbeschryving van dezelve schryver naar Brasil. Uit het Fransch door J. H. Glazemaker. Amst. 1652.4to. (Vid. post Mendez Pinto. No. 17562. pag. 2435.) 17509 G. Pisonis, cura. Historia naturalis Brasileae auspicio et beneficio J. Mauritii Com. Nassav. In qua non tantum Plantae et animalia, sed et Indigenarum morbi, ingenia et mores descri buntur, et iconibus illustratitur. L. B. et Amst. 1648. fol.

17510 M. Sobreviella et N. y Barcelo, Voyages au Perou, faits dans les années 1791 à 1794. Précédés d'un tableau de l'état actuel de ce pays. Publiés à Londres en 1805 par J. Skinner, d'après l'original Espagnol. Trad. par P. F. Henry. II Tom., in 8vo., et un Atlas in 4to. Paris 1809.

17511 J. B. von Spix und C. F. P. von Martius, Reise in Brasilien auf Befehl Sr. Majestät Maxi

[ocr errors]

milian Joseph I. Königs von Baiern in den Jahren 1817 bis 1820 gemacht und beschrieben. II Theile. Mit II Atlass, Charten und Abbild. Münch. 1825-1828. 4to.

i.i. Australia,

[ocr errors]

17512 G. Barrington, Voyage à Botany Bay, avec une description du Pays, des Mours, des Coutumes, et de la Religion des Natifs. Trad. de P'Angl. sur la troisième édition. Paris An VI. 8vo. 17513 M. Flinders, Ontdekkingsreis naar het groo te Zuidland, anders Nieuw- Holland, bezigtiging van hetzelve in 1801, 1802 en 1805; noodlottige Schipbreuk en gevangenschap van 6 jaar bij de Franschen op Mauritius. Uit het Eng. IV Deelen. Haarl. 1815-1816. 8vo.

17514 J. Grant, Verhaal van een ontdekkingsreize na Nieuw-Zuid-Wales met Zijner Majesteits schip de Lady Nelson, in de jaaren 1800, 1801, 1802. enz. Uit het Epg. Met eene kaart en plaat. Ibid. 1805. 8vo.

17515 J. Martin, Histoire des naturels des ïles Tonga, ou des Amis, situées dans l'Océan pacifique, depuis leur découverte par le Capitaine Cook, Rédigée sur les détails fournis par W. Mariner, qui y a passé plusieurs années. Trad. de l'Angl. par A. J. B. Def. II Tom. Paris 1817. 8vo. 17516 J. Oxley, Reizen in de binnenlanden van Australie, in de jaren 1817 en 1818. Uit het Eng. mct Plaaten en Kaarten. Dordr. 1821. 8vo. L 17517 F. Peron,) Voyage de découvertes aux terres

Au

Australes, exécuté

sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la Goelette la Casuarina pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. Rédigée par) et en partie par L. Freycinet. II Tom. Paris 1807-1816. 4to. avec un Atlas en II Parties, par Lesueur et Petit. 17518 W. Tench, Beschryving van den togt naar Botany-Baay van de oprechting der Engelsche volkplanting aau Port-Jackson en van de luchsgesteldheid, inboorlingen, dieren, voortbrengselen en andere byzonderheden van Nieuw-ZuidWales. Naar den tweeden druk uit het Eng. Met een aanhangzel van den vertaler. Amst. 1789. 8vo. 17519 F. L. Walther, Natuur en aardrykskundige beschryving der Vriendlyke Eilanden in de groote Zuidzee, volgens de nieuwste ontdekkingen. Uit het Hoogd. Met Plaaten. Ibid. 1787. 8vo.

17520 J. White, Voyage à la nouvelle Galles du Sud, & Botany Bay, au Port Jackson' en 1787, 1783,

[ocr errors]

1789. Trad. de l'Angl. avec des notes par C. Pougens. Avec deux vignettes. Paris An VI. (1798). 8vo.

17521 H. Wilson, Relation des lles Pelew, situées dans la partie occidentale de l'Océan pacifique : composée sur les Journaux et les communications du Capitaine et de quelques-uns de ses officiers, qui en Aout 1783, y ont fait naufragc. Trad. de l'Angl. de G. Keate. II Tom. avec fig. Ibid. 1793. 8vo.

k. k. Itinera per varias orbis partes.

17522 Antenor, Voyages d') en grèce et en Asie, aveč des notions sur l'Egypte. Manuserit grec, trouvé à Herculanum, traduit par E. F. Lanthier. Avec fig. III Tom. Paris An VI. 8vo.

17523 F. Babié, Voyages chez les peuples sauvages; ou l'homme de la nature; histoire morale despeu ples sauvages des deux continens, et des naturels des Isles de la mer du sud: d'après les mémoires de R**. Avec fig. III Tom. Ib. An IX. 1801. 8vo. 17524 P. Bellonii Plurimarum singularium et memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, India, Arabia, aliisque exteris provinciis ab ipso conspec tarum observationes. C. Clusius e Gallicis Latinas faciebat. Antv. 1589. 8vo. (Vid. Scriptores de - Agricultura. post Bellonium. No. 16881 pag. 2290.) 17525 Graaven van Benyowsky, Gedenkschriften en reizen door hem zelven beschreeven. Naar de Engelsche vertaling uit het oorspronglyk handschrift overgezet. IV Deelen in II Banden. Haarl. 1791-1792. 8vo.

17526 Berichten, Geographische, natuurkundige, en historische) over Asie, Afrika en Amerika: getrok→ ken uit de stigtelyke brieven en reisbeschryvingen der Jesuiten, ter voortplantinge van den Christelyken Godsdienst naar die Gewesten gezonden. Uit het Fr. III Deelen. Harl. 1769. 8vo. 17527 J. J. Björnstahl, Reize door Europa en het Oosten. VI Deelen. Amst. 1792. 8vo.

17528 V. le Blanc, De vermaarde reizen van), die hy sedert d'ouderdom van veertien jaren, tot

aan

« PreviousContinue »