Page images
PDF
EPUB

Teneriffa. Nach dem Franz. frei bearbeitet und herausgegeben von J. G. L. Blumhof. Frcf. a.

M. 1825. 8vo.

17555 Maria Worthly Montague, Brieven van), geschreven geduurende haare reizen in Europa, Asia en Afrika, aan persoonen van rang, lieden van letteren enz. in Europa. Uit het Eng. Amst. 1765. 8vo.

17556 A. de la Motraye's Travels through Europe, Asia, and into part of Africa; with proper Cutts and Maps: Containing a great variety of Geographical, Topographical and Political observations on those parts of the World: especial→ ly, on Italy, Turky, Greece, Crim and Noghaiau Tartaries, Circassia, Sweden and Lapland. II vol. I Bnd. Lond. 1723. fol.

17557 J. Nieuhofs, Gedenkweerdige Brasiliaensche Zeeen Lant-reize, behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschryving van gantsch Neerlants Brasil. Met afbeeld. Amst. 1682. fol. e. v. c.

Ejusdem Zee- en Lant-reize door verschei de gewesten van Oost - Indiën. enz. Met Plaaten. lbid. 1682.

17558 A. Olearii Offt begehrte Beschreibung der ne wen Orientalischen Reise, so durch gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persen geschehen. Worinnen derer Örter und Länder, durch welche die Keise gangen, als für. nemblich Ruszland, Tartarien und Persien, sampt ihrer Einwohner Natur, Leben und Wesen fleissig beschrieben, und mit Kupferstichen gezieret. u. s. w. Schleszw. 1647. fol. 17559

17559 Ejusdem Aussführliche Beschreibung der kundbaren Reyse nach Muscow und Persien, so durch gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorf ausz an Michaël Fedorowitz, den grossen Zaar in.. Muscow, und Schach Sefi, König in Persien geschehen. u. s. w. Zum dritten mahl herausgegeben. Schleszw. 1663. fol. 17560 Ejusdem Persianischer Rosenthal. In welchem viel lustige Historien, scharffsinnige Reden und nützliche Regeln, vor 400 Jahren von einem sinnreichen Poëten, Schich Saadi in Persischer Sprach beschrieben, jetzo aber, mit Zuziehung eines alten Persianers, tramens. Hakwirdi übersetzet. Mit Kupf. Ibid. 1651. fol.

17561 de Pauw, Wysgeerige bespiegelingen over de Egyptenaaren en de Chineesen, Uit het Fr. II Deelen. Dev. 1773-1774. 8vo..

[ocr errors]

17562 F. Mendez Pinto, De, wonderlyke reizen, die hy in de tyt van 21 jaren in Europa, Asia en Afrika etc. gedaan heeft. Vertaald door J. A. Glazemaker. Met plaaten. Amst. 1653., 4to.

17563 de la Porte, De nieuwe Reiziger: of beschry ving van de oude en nieuwe waereld. Uit het Fr. XXXII Deelen. Dordr. 1766-1792. 8vo.

17564 H. Potter, Lotgevallen en ontmoetingen op eene mislukte reize naar de Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1804, 1805 en 1306. IV Deelen. Met Plaaten. Haarl. 1806-1807. 8vo.

17565 Pythagore, Voyage de) en Egypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans

les Gaules: Suivis de ses lois politiques et mo❤ rales. VI Tom. Paris An VII. 8vo.

17566 G. R. Raynal, Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. X Tom. Gen. 1781. 8vo. Avec un Atlas. in 4to.

17567 État civil, politique et commerçant du Bengale, ou Histoire des conquêtes et de l'administration de la Compagnie Angloise dans le Pays: pour servir de suite à l'histoire Philosophique et Politique. II Tom. en un vol. Maestr. 1775, 8vo. 17568 T. Paine, Rémarques sur les erreurs de l'ífistoire Philosophique de G. T. Raynal, par rapport aux affaires de l'Amérique Septentrionale. etc. Trad. de l'Angl. Avec des notes par A. M. Cérisier. Amst. 1785. 8vo.

17569 Récueil, Nouveau) de voyages au Nord de l'Europe et de l'Asie, contenant les extraits des rálations des voyages les plus estimées, et qui n'ont jamais été publiées en Français. Ouvrage traduit, de différentes langues. Enrichi de Cartes et de dessins. II Tom. Gen. et Paris 1785. 8vo. 17570 Idem Opus. III Tom. Ibid. 1785-1786. 4to. 17571 Rochon, Reis door Madagascar en de OostIndiën. Uit het Fr. Dordr. 1793. 8vo. 17572 J. Sanderson, H. Timberly en J. Smith, Seer gedenkweerdige voyagien van) door Europa, Asia en America. Nevens een pertinente beschryving van 't Heylige Landt, en voornamelyk van het oudt en nieuw Jerusalem en Tempel Salomons. Met Plaaten. Amst. 1678. 4to.

[ocr errors]

17573 Sandy's, Voyagien, behelzende een historie van de oorspronckelyke en tegenwoordige standt des : Turcksen Rycks. Alsmede van Egypten enz. Neffens een beschryvinge van het H. Landt. Eindelyk Italiën beschreven met hare nabuerighe Eylanden enz. Uit het Eng. door J. G. Met Fig. Ibid. 1665. 4to. e. v. c.

A. van Baulieu, De Rampspoedige scheepvaart der Franschen naar Oost-Indiën, onder 't beleit van den Generaal). Uit het Fr. door J. H. Glazemaker. Met Plaaten. Ibid. 1669.

J. J. Saar, V. Evertsz, en A. Herport, Verhaal van drie voorname reizen naar OostIndiën; te weten van). Uit het Hoogd. door J. H. Glazemaker. Ibid. 1671.

17574 M. Sherlock, Lettres d'un Voyageur Anglois, Il Parties en un vol. Lond. 1780. 8vo. 17575 J. J. Struys, Drie aanmerkelyke en seer rampspoedige reysen, door Italiën, Griekenlandt, Lyflandt, Moscoviën, Tartaryen, Meden, Persiën, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere gewesten in de jaaren 1647-1673. Met Plaaten. Amst. 1676. 4to.

17576 Tour, A picturesque) through part of Europa, Asia and Africa: containing many new remarks on the present state of Society, remains of ancient edifices etc. With plates, after designs by James Stuart. Written by an Italian Gentleman. Lond. 1793. 4to.

17577 G. Valentia, Reize naar Indie, Ceylon, de Roode Zee, Abyssinië, en Egypte, in de jaren

1802 tot 1806. Naar het Engelsch. Met Plaaten. IV deelen. Haark 1816-1818. 8vo.

17578 C. F. Volney, Reize door Syrië en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785. Uit het Fr. door J. D. Pasteur. IL Deelen. Met Kaarten en Plaaten. Leyd. 1789-1791. 8vo.

17579 Voyages et aventures des Emigrés Français depuis le 14 Juillet 1789, jusqu'à l'an VII: Epoque. de leur expulsion, par différentes puissances de l'Europe, dans la Volhynie, le Gouvernement d'Archangel, la Sibérie, la Samojedie, le Kamschatka, les lles Canaries, l'Ile Majorque, Minorque, le Canada, etc. Avec Cartes et Gravures. II Tom. Paris An VII. 8vo.

[ocr errors]

17580 Voyages aux Côtes de Guinée et en Amérique par N**. Avec figures. Amst. 1719. 8vo.

17581 H. A. Zwick und Joh. G. Schill, Reise von Sarepta in verscheidene Kalmucken - Horden des Astrachanischen Gouvernements in Jahre 1803. Mit I Charte. Leipz. 1827. 8vo.

17582 Ph. van der Maelen, Atlas Universel de Geographie, Physique, Politique, Statistique et Miperalogique. VI vol. Brux. 1827. Gr. fol.

« PreviousContinue »