Page images
PDF
EPUB

2275 Schultz (Henr.) van Geelen pinx. C. H. Jouxis sculp. fol. in lijst met glas.

2276 Stalpard (Joann.) Joh. van Nes pinx. Wilh. Delft sculp. fol.

2277 Suikers (Gerbachus) s. n. c. fol.

2278 Welmann (Henric.) s. n. c. 12vo.

2279 Roy (C. H. a) s. n. c. proefdruk in lijst met glas.

GERMANI.

2280 Fuchs (Leonard) Lith. de G. Engelmann de la collection de Vigneron. fol.

2281 Link (H. T.) H. Lowenstein pinx. J. Sprick Lith. fol.

2282 Mitscherlich (E.) fol.

2283 Ritter (Carl) Kruger pinx, Jentzen Lith. 2284 Rudolphi (Karl Asmund) H. Lowenstein pinx. Schall. Lith.'

1

2285 Schreber (Jo. Christianus Daniel) J. J. Kleemann pinx. J. E. Haid sculp. Zw. kunst. fol. 2286 Schulz (C. H.) s. n. ch. Litth. fol. 2287 Gallerie der vorzüglichsten Aertze und Naturforscher Deutschland's gestochen und herausgegeben von Rosmaeser. 2 Heften. Gotha 1831. 4to.

ANGLI.

2288 Ashton (Thomas) J. Reynolds pinx. Js. Ms. Ardell sculp. fol.

2289 Harvey (Guillaume) Lith. de G. Engelmann, de la Collection de Vigneron. fol.

2290 Pepusch (Joh. Christ.) Th. Hudson pinx. A. van Haecken fecit. Zw. kunst. fol.

2291 The principal institutors of the medical Socie ty of London. S. Medley pinx. N. Branwhite sculps. fol.

GALLI.

2292 Cuvier (George) Aug. Dietze i. lith. 8vo. 2293 Paraei (Ambrosii) s. n. ch. Joan. Heroaldus.

8vo.

2294 Bouvart (M. P.) Derrais pinx. le Beau sculps. in lijst met glas

DANI.

2295 Linné Aug. Dietze j. lith. 8vo.

ITALI.

2296 Borelli (Jean-Alphonse) lith. de Engelmann collection de Vigneron. fol.

2297 Fabritii (J.) ab Aquapendente. s. n. ch. 4to. 2298 Galien (Claude) lithographie de Engelmann de la collection de Vigneron. fol.

2299 Hippocrates Aug. Dietze j. lith.

3000 Portretten, uit een werkje getiteld: imagines doctorum virorum e variis gentibus... Valerius Andreas public. Antv. 1611.

GE

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

3001 Een gekleurd Vrouwenportret door A. An

driessen.

15

3002 Het Guillottineregt voor de eerste maal binnen Amsterdam uitgeoefend aan Hester Rebekka Nepping, Adriana van Rijswijk en Gorrit Verkerk, 15 Junij 1812.

3003 Een heuvelachtig Landschap door P. Barbiers. 3004 Het gezigt van de Bleek van de Wed. Gunst buiten Haarlem door P. Barbiers, 1789.

3005 Een woelige Zee, L. Bakhuysen, pinx. H. Kobel, delin.

3005 Af-beelding van het Puyck der Burger-Ruyteren door laste der Heeren Burgemeesteren verGroot Britagadert om de Koninginne van nie Henrieta Maria, op den 20 May. in den Jare 1642 in te halen. in 3 stuks prenten. P. Potter pinx. Pieter Nolpe, fec.

3007 Pompa funebre di troppo devoto Juan del Prado (van de Velde) persivutatore, etc. met eene geschrevene uilegging. fol.

3008 De goede Sinte Marten is hier gestelt: onder

al dit cruepel vuyl arm gespuijs: haer deijlende synen mantele in de stede vã gelt: nou vechtése om de proije dit quaet gedruys. Theronimus bos inuetor. H. Cock exc.

3009 Afbeelding van 't kuost vuur gebouw 't welck ter eere voor 't groot Moscovis gesantschap vertoond is, by de Kolveniers doele den 29 Aug. 1697. J. Moucheron delin. P. v. d. Berge exc.

3010 Afbeeldingh van de twee Blockhuysen, op den Amstel, voor Amsterdam in den Jare 1650. Nolpe, sculp.

3011 Perillustri ac Generoso Domino D. Wilhelmo Vincentio de Wittenhorst. etc. Theod Matham

fec.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

MA

MAHONIEHOUTEN BOEKEN EN KUNSTKASTEN

EN PROPER GESCHILDERDE BOEKENREKKEN.

1 Een fraaije gebloemde mahoniehouten Boeken- of Kunstkast, boven en onder met Cilinderdeuren van binnen diverse Planken.

2 Een dito dito als voren, met eene opschuivende Cilinderdeur en onder op koperen Raderen.

1

3 Een dito dito kleiner dito dito ter wederzijde met platte Pilasters, boven en onder met Cilinderdeuren.

4 Een magnifique Kunstkast met zwart leder bekleed Blad, twee Cilinderdeuren en diverse Planken, boven met uithalend Schrijfblad.

5 Een dito dito kleiner

dito kleiner, mede met zwart leder bekleed Blad, Cilinderdeur en boven en onder eene Lade.

6 Een paarsch geschilderd dubbel Boekenrek met Planken.

7 Een dito dito

8 Een dito dito in het midden met proper betimmerde Portieque.

9 Een als voren geschilderd enkel Boekenrek.

10 Een geel geschilderd dito dito

« PreviousContinue »