Page images
PDF
EPUB
[graphic]

Fig. 1 (x 180). Del af basalttuffen. I midten en augitpseudomorfos fylld af trådig viridit och kalkspat. Den omgifvande glasmassan innehåller globosferiter i olika utvecklingstillstand och mikroliter.

(x550). Globosferit med viridit i det inre. (x 270). Parti af basaltlava (boll). I glasmassan pseudomorfoser efter fältspat (en upptill åt höger) och olivin (flere stycken) fyllda med viridit och kalkspat samt små oförändrade augitkristaller (ett knippe upptill åt höger, derjemte flere spridda). De hvita fälten äro blåshåligheter fyllda med kalkspat. I glasmassan synas derjemte små korn af mer och mindre utvecklade globosferiter. Fig. 4 (x 180). Fig. 5 (1000). Del af samma fält som i fig. 4 starkare förstorad, för att visa de stängligt utbildade kristalliterna. Fig. 6 (x 180). Förändrad olivinkristall med kalkspat och viridit

Fluidalstruktur i basaltlava (boll).

Fig. 7 (X 330). Förändrad olivinkristall. I hufvudmassan oregelbundna partier fyllda af viridit och kalkspat. Från sprickor i massan utstråla nålformiga mikroliter. Picotit i qvadratiska och sexsidiga korn.

[graphic]
[merged small][merged small][graphic][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][graphic][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
« PreviousContinue »