Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

feville ; valet de chambre en geographe ordinaire du Roi; avec les figures au naturel, tant d'hommes, que de femmes, selon la diversité des nations, dos de leur port, maintien d habits. a Lion chez Guil. Rouillé

1568. avec des fig., en veau fauve. 1104 Voyage au Levant , c'est-à-dire dans les principaux

endroits de l'Asie Mineure, dans les illes de Chio, de Rhodes, de Chypre esco, de meme que dans les plus considérables villes d'Egypte, de Syrie, e de la Terre Sainte; enrichi de plus de deux cent tailles douces, derfenez d'apres nature, par Corn. de Bruin. a Delft 1700.

gr. pap: en veau. 1105 Voyages de C. le Brun par la Moscovie en Perse, dos

aux Indes orient ales, Amít. 1718.2 vol. avec des fig.

gr. páp. en veau fauve. 1106 Navigationi con Viaggi, raccolte da M. Gio Battista

Ramulio, do illustrati con molte vaghi discorsi, da lui dichiarati. in Venet. appresso i Giunti 1554. & 1606.

3 vol. en veau fauve, 1107 Regiemento de navegacion mando haz er el Rey nuestro

Señor , por orden de su conseio real de las Indias. en

Madrid 1606. en veau fauve. 1108 Peregrinacam de Fernam Mendez Pinto, escrita pelo

mesmo. em Lisboa 1614. en maroquin jaane, doré sur tranche & sur le plat.

1

[ocr errors]

1

Genealogici & Heraldici, in Folio.

[ocr errors]

1109 Heatrum genealogicum , ostentans omnes om.

nium ætatum familias, monarcharum , re. gum, ducum , marchionum , principum , comi. tum , atque illustrium heroum & heroinarum : item philofophorum , oratorum , historicorum , quotquot a mundo condito usque ad hæc nostra tem. pora vixerunt, ad omnes omnium ætatum & gen. cium historias facilius & rectius intelligendas, col.

lcc.

[ocr errors]

lectum ingenio & labore M. Hieronymi Henninges.

Magdeburgi 1598. 5 vol. 1110 Genealogiæ aliquot familiarum nobilium in Saxo

nia: quæ vel a comitibus vel baronibus ortæ, quofdam pontificiam , quofdam episcopalem dignitatem adeptos, produxerunt , collectæ opera & ftudio M. Hier. Henninges. Hamburgi 1590. avec des fig.en veau jaspé; cet ouvrage, qui sert aux s autres

volumes d'Henninges, eft tres rare. un Principum Christianorum ftemmata , ab Antonio

Albizio, nobili Florentino, collecta , & cum brevibus ejufdem notationibus ex archivis principum defcripta; nunc, adjecto ftemmate Othomannico, ex optimis authoribus locupletata, & cmendatiora reddita. Argentorati 1627. avec des figures, en venis

jafpé. U12 Gentium & familiarum Romanarum ftemmata,

Rich. Streinio auctore. apud Henr. Stephan 1559.29 in3 BAETAIKON opus genealogicum catholicum ,

de præcipuis familiis imperatorum , regum, principum , aliorumque procerum , orbis christiani , cum auctario genealogiæ comitum, baronum, & dynastarum, editum ftudio & opera Eliæ Reusneri.

Francf. 1992. en veau fauve. 1114 Ol. Rudbeckii Atlantica , five , Manheim , vera

Japheti posterorum fedes ac patria , ex qua non
tantum monarchæ & reges ad totum fere orbem,
reliquum regendum ac domandam, ftirpesque suas
in eo condendas, fed etiain Scythæ, Barbari, Alä,
Gigantes, Gothi, Fryges, Trojani , Amazones,
Thraces, Libyes, Mauri, Tusci, Galli , Cimbri,
Cimmerii, Saxones, Germani, Suevi, Longobar-
di, Vandali, Heruli, Gepidæ, Teutones, Angli,
Pictones, Dani , Sicambri , aliique virtute clari &
celebres populi, olim exierunt. Upsala 1679. 2 vols
Avec des figures.
Y 3

IIIS

veau.

!

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ins Nobiletas politica vel civilis, personas, scilicet de

ftinguendi, & ab origine inter gentes , ex principum gratia nobilitandi forma ; præter omnium antehac de fula tbeologica, aut philofophica tantum nobilitate difceptantium (civiles interim præter. curtium ) conclufiones; quo tanden & apud An. glos , qui fine nobilium gradus, & quæ ad nobilitatis faltigia cvehendi ratio, oftenditur. Londini 1608

avec des fig. gr. psp., en veau fauve. 1116 Historia Julia, live fyntagma heroicum, auctore

Rcinero Reineccio Steinhemio. Helmst. 1594. 3°

zol., en veau jaspé. 1117 Rein. Reineccius de familiis, quæ in monarchiis

tribus prioribus rerum potitæ funt funt ; & de fa-
miliis duorum Ægypti regnorum ,

Battiadarum
Cyranorum, & Dyoaltarum , regum ac pontificum
Israelitorum, Bafil. 1574.
4 Veterum fcriptorum, qui cæsarum & imperato.

rum Germanicorum res per aliquot secula ge-
ftas literis mandarunt , tomus unus , ex Bi.
bliotheca Jufti Reuberi. Francf. apud Wechel

1584 Annales Witichindi; addita eft brevis appendix

de familia & rebus geftis Palatinorum Saxo. niæ , c chronico Gozecensi; item historia Henr. Leonis, ducis Saxoniæ & Bavariæ, excerpta, de annalibus Helmoldi , Arnoldi , & Saxonia Kranzii, studio & opera Rein, Rei.

neccii. Ibiden 1177. Chronicon Ditmari ; acceffere de vita & familia

Ditinari, item de veteribus Mysniæ marchio. nibus, usque ad Conradum , Vimonis F. ex historia Ditmari contextæ expofitiones , auct.

Rein. Reineccio. Ibidem 1580. 819 Nic. Uptoni de studio militari libri quatuor; Joh.

de Bado aureo tractatus de armis ; Henr. Spelmanni Aspilogia ; Edoardus Bisfæus notis illustravit. Lond. 54. aves d s fig,

118

:

[ocr errors]

:

Historia de vita & rebus gestis Viperti , mar

chionis Lulatiæ , Burggrafii Magdeburgenfis,
auctore Monacho Pegavienfi : & altera de
bellis Friderici Magni , feu Admorsi , Land-
grafii Turingii , auct. Jo. Garzone. Francf.

apud Wechel 1530.
R. Reineccii oratio de historia , ejufque digni.

tate , partibus , atque inprimis ea , quæ ds

gentilitatibus agit. Ibidem 1980.
Helmoldi historia de vita & rebus gestis Adolli

11. comitis Nordalbingiz Holsatorum & Stor.
mariorum ; in fine adjecta eft c Cranzii histo-
ria fynoplis , qua gentis Schaumburgiæ pri-

mordia explanantur, ibidem 15 So. 1120 3 Annales Wirichindi , monachi Corbeienfis : ad.'

dita brevis appendix de familia & rebus gestis
Palatinorum Saxoniæ, e chronico Gozecensi;

item hiftoria Henrici Leonis, ducis Saxoniæ &
1 Bavariæ , ftudio & opera Rein. Reineccii, 163.
1

dem 1577. | Chronici Ditmari episcopi Mersepurgii libri VII.,

acceffere de vita & familia Ditmari , itcm de veteribus Mysniz marchionibus ex hiftoria Dice mari contextæ ex positiones , auét Rein. Rei.

neccis. Ibidem 15€0. Chronica Slavorum, feu, annales Helmoldi, pres,

byteri Buzovicnfis , hilque fubjcctum derelictorum supplementum Arnolai, abbatis Lu. becenfis, opera Rein. Reineccii , adjecta ap. pendice tergemina, de communibus gentium Germanicarum & Henetarum appellationi. bus: de illuftr. Billingorum familia, de ge. : nealogia ftirpis Estensis ,quæ Henrico Leoni orie! ginem dedit; accessit historia de vita Henrici IV. imp., & Hildebrandi pont. Rom., cogno- .

mento Gregori VII. Ibid. 1981. en veau. Stemma Austriacum , annis abhinc millenis Hier Vigenerius priores novem gradus elucubravit :

Jo:

[ocr errors][ocr errors]

I

re

Jo: Jac. Chiffletius afferuit atque illustravit.

Antu. apud Moretum 1650.gr. pap.
Ejusdem de Ampulla Remenfi difquifitio , ad

dirimendam litem de prærogativa ordinis 11215

inter reges ; accessit parergon de unctione regum, contra J. A. Tenevrium. Ibid. 1651. fig.

gr. pap. Tenevrius expersus ; ejus calumniæ palam ex

pulfæ; fubjuncta est appendix ad corollarium de baptifmo Clodovei 1. regis, eodem ChifAetio auctore. Ibidem 1652. gr.pap., en veau

fauve. 1122 Statuta ordinis domus Hospitalitatis Hierufalem,

Roma 1556. en maroquin rouge, doré fur tranche,

don sur le plat. 8123 Æneæ Silvii , poftea Pii Papæ II., historia

rum Friderici tertii, imperatoris, ex MS. optimæ notæ, nunc primum edita , cum specimine annotationum Jo: Henr. Boecleri in eandem ; accesserunt diplomata & monumenta varia , rebus Friderici III. illustrandis , ut & figuræ , imagines , & nummi; subjuncti sunt præterea alii ad Germanicam historiam pertinentes fcriptores nonnulli rario

res. Argent. 1685, 1124 Chronicon Balduini Avennensis , toparchæ Belli.

montis, five , historia genealogica comitum Hannoniæ, aliorumque principum, primum nunc edi. ta, & notis historicis illustrata , studio Jacobi B2

ronis le Roy. Antv. 1693. en veau rouge. 1125 Principum Habsburgi Austriacorum ftemma, itu. dio & labore Th. Piespordii

. Brux. 1126 Origines illuftriíl. ftirpis Brandeburgicæ, feu historicæ expofitiones de nobiliff

. & antiquiff

. Welforum prosapia ; item comment. de marchionum & electorum Brandeburg. , Burggrafiorum Noribergen. fium, &c. familia , per conditores comites Zolle. renses e Welforum progenie deducta , Ant. Rein. Rcineccio; accesit in fine historia de vita Hugonis

[ocr errors]
« PreviousContinue »