Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

139 Aristotelis opera omnia, Græcè & Latinè, selectio.

rum interpretum ftudio , censura & notis longè emendatiflima; adjecta est fynopsis analytica, five breviarium doctrinæ Peripateticæ , auctore Guilj. Du Vallio. Paris. apud. Ægidium Morellium

1619. 4 vol.grand papier, en veau 140 Aristotelis ethica, sive, de moribus. Roma per Ęus

charium Silber, alias Franck 1492. 141 Platoois opera, quæ exstant, omnia , ex nova Jo.

Serrani interpretatione, perpetuis ejusdem notis illustrata ; 'ejusdem annotationes in quosdam suæ illius interpretationis locos; Henr. Stephani de quorundam locorum interpretatione judicium , & multorum contextus Græci emendatio. Gr. Lat. Typ. Henr. Stephani 1578. ? tom. 2 vol. gr. pap. lavé do reglé, en veau doré sur tranche o sur

le plat ; exempl.parfaitement beau. !42 Platonis opera omnia, Græcè. Venetiis in ædibus Aldi

Andrea Soceri 1513. tres bel exemplair , en maroquin vert, dore sur la tranche, en compartimens sur le plat de la couverture. Jamblichus de mysteriis Ægyptiorum, Chaldæo

rum, Affyriorum.
| Proclus in Platonicum Alcibiadem de anima atque

dæmone.
Proclus de sacrificio & magia.
Porphyrius de divinis atque dæmonibus
Synecius Platonicus de fomniis.
Psellus dæmonibus,
Expositio Prisciani & Marcilji in Theophrastum de

sensu , phantasia , & intellectu. 1 43 Alcinoi Platonici philofophi liber de doctrina Pla

tonis.
Speusippi, Platonis difcipuli, liber de Platonis de-

finitionibus
Į Pythagoræ philofophi aurea verba.

Symbola Pythagoræ philosophi.

[ocr errors]

| Xenocratis philofophi Platonici liber de morte. į Marsilii Ficini liber de voluptate.

Venet apud Aldum 1497 en maroquin rouge , doré

į sur tranche per sur le plat. 144 Jamblichus de myteriis Ægyptiorum , Gr. Lat. ,

cum notis Th. Gale. Oxon. 1678. en veau 145 Philostratorum, quæ supersunt, omnia; vita Apol

lonii libris VIII. vitæ Sophiftarum libris II., heroica, imagines priores atque posteriores, & cpiftolæ : accellere Apollonii Tyanensis epiftolæ , Eusebii liber adversus Hieroclem , Callistrati defcriptio ftatuarum, ex recensione & cum notis Gottfr. Olearii , Gr. Lat, Lips. 1709. 2 vol. gr.

pap en veau. Philostrati de vita Apollonii Thyanei libri octo ,

Græcè. lidem libri Latini, interprete Alimano Rinuccino

Florentino. 146 Eusebius contra Hieroclem, qui Thyaneum Chri

sto conferre conatus fuit; Græcè. Idem Latinus, interprete Zenobio Acciolo Flo

rentino. Venet. apud aldım 15oz. grand papier,

en maroquin doré sur tranche. 147 Luciani, Samotentis Philosophi, opera omnia, quæ

exstant; cum Latina doctiss. virorum interpretatione; J. Bourdelotius cum regiis codd. aliisque MSS. contulit, emendavit , fupplevit ; adjecta sunt ejufdem Bourdelotii , Thcodori Marcilii, Gilb. Cognati, Gr. Lat. Lutet. Paris. 1615 grand

papier en veau 148 Boetii opera , & caftigatiora . & plura quam hacte

nus impressa fuerint, cum castigationibus Pauli de Fabiis. Venet. apud L. A.de Giunta is 2 3. en veau

fauve. 149 Macrobii interpretatio in fomnium Scipionis; ejuf.

dem Saturnalia , ex correctione Nic. Angelii.

Venet. per 'fo. Tacuinum 1521. en veau fauve. 150 Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libri sex,

&

ܪ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& de numeris multaogulis liber unus, cum commentariis C, G, Bacheri & observationibus D.P. de Fermat, accessit doctrinæ analyticæ inventum novum , collectum ex variis ejufdem D. Fermat

epiltolis. Gr. Lat. Tolofa 1670. en veau. 151 Euclidis Geometria, & in eam Campani commen

tationes ; Erhaltus Ratdolt Augustinenfis impresit

Venetiis :482. 152 Euclidis quæ fuperlant omnia , ex recensione Da

vidis Gregorii, Græcè & Latinė. Oxonii e Theattro Scheldoniano 1703. grand papier, en maroquin

bleu. 153 Euclidis Megarenfis elementorum geometricorum

libri XV. , cum expofit. Thconis , Campani, Hypfickis Alexandrini; his adjecta sunt phænomena, catoptrica, & optica. Bafil. 1537. en

veaa jafpé. 154. Archimedis

opera

nonnulla , a Federico Commandino Urbinate nuper in Latinum conversa , & commentariis illustrata. Venetiis apud P. Manu,

tium 1558. en veau doré sur tranche. 155 Admiranda Archimedis Syracufani monumenta om

nia Mathematica , quæ exftant , ex traditione

Francisci Maurolici. Panormi 1685. 156 Sexti Empirici opera, quæ exstant; Pyrrhoniarum

Hypotyposeon libri III. quibus in tres l'hilosophiæ partes acerrimè inquiritur, Henr. Stephano interprete: adversus Mathematicos, hoc est, qui disciplinas proficentur, libri X. , Gentiano Herveto Aurelio interpr. item Pyrrhonis Eliensis Philosophi vita, nec noui Claudii Galeni Pergameni de optimo genere docendi liber, quo adverlus Academicos Pyrrhonio que disputat. Co

lon. Allobr. 1621, en vezu fauve. 157 Apollonii Pergæi Conicorum libri octo, & Sereni

Antiilensis de Sectione Cylindri & Coni libri doo; Gr. Lat. Oxon. e Theatro Schebdoniano 1710. grand papier, en maroquin bleu.

[ocr errors]
[ocr errors]

158 Marcilius Ficinus in Plotinum. On trouve à la fin la

note suivante : magnifica simptu Laurentii Medicis, putriæ fervatoris, impreffit ex Archetypo Antonius Miscominus Florentia anno 1492. en n

nmaroquin jaune, doré fur tranche. 159 Divinus Pymander Hermetis Mercurii Trismegisti,

cum comm. Hannibalis Rofleli. Colon. Agripp:

1630, 6 tom. i volen veau fauve. Julii Firmici Astronomicorum libri octo integri ,

& emendati , ex Scyticis oris ad nos nuper

allati. | Marci Manili Astronomicorum libri quinque. | Arati Phänomena , Germanico Cæfare interpre.

te, cum commentariis & imaginibus. Arati ejufdem Phänomenon fragmentum, Mar

co T. C. interprete. 160 5 Arati ejusdem Phänomena , Ruffo Festo Avieno

paraphrafte. Arati ejufdem Phänomena, Græcè. Theonis commentaria copiofiflima in Arati Phæ

nomena, Græcè. Procli Diadochi Sphæra, Græcè. Procli ejusdem Sphæra, Thoma Linacro Britan

tanno interprete. Venet. apud Aldum 1499. toutes les lettres initiales de cet exemplaire font do rées »: les figures du Manilii Astronomica font peintes en miniature ; en maroquin rouge, doré fur

tranche do sur la couverture. Orontii Finei in sex priores libros geometrico.

rum elementorum Euclidis Megarensis demonstrationes, Gr. 'Lat., cum interprétatione Latina Barth. Zaniberti. Paris apud S. Colis neum 1 ; 36 Orontius Fineus de quadratura circuli ; de cir.

culi menfura; de multangularum omnium & regularium figurarum defcriptione ; de inve. nienda longitudinis locorum differentia , ali. ter quam per Lunares Eclipíes , etiam dato D

quo.

161 & quovis tempore ;'planisphærium geographicumu

Ibid. apud Colin. 1544
Ejusdem de mundi fphæra, five, cosmographia,

primave astronomiæ parte libri V. ejusdem
demonstratio finuum, una cum eorundem ta-
bula; ejusdem organum universale. Ibidem. 4-

pud Colin. 1542. en vean jaspé. 162 Pappi Alexandrini Mathematicæ collectiones , a Fc

derico Commandino Urbinate in Latinum converfæ, & commentariis illustratæ. Bonon. 1660. Magni Aurelii Caffiodori variarum libri XII. de

anima liber I. de institutione divinarum scripturarum libri II.; de schematibus & tropis facræ fcripturæ libri II; de ortographia ex veteribus grammaticis excerptorum lib. I; de feptem disciplinis ; computus Paschalis; chro. nicon, ad Theodoricum regem ; Jordani, cpiscopi Ravennatis, de origine actibufque Getarum liber I; edictum Theodorici regis Ita

Enodii Ticinenfis episcopi panegyricus Theodorico dictus; C. Sollii Apolloninaris Sidunii de Theodorico rege cpistola ; G. Fornerii notæ in libros variarum. Paris. apud Seb.

Nivellium 1579. 163 ) Codicis legum Wisigothorum libri XII. Isidori

Hispalenfis episcopi de Gothis, Wandalis, &
Suevis historia five chronicon, ex Biblioth,
Pet. Pithoei ; Procopii Cæsariensis ex libris
VIII. histor. locus de Gothorum origine, qui
in exemplaribus editis hactenus defideratur. Pa-

ris. apud Seb. Nivellium 1979. en veau, 164 Antoniana Margarita , opus Physico-Medicum , in

quo præcipuè de immortalitate animæ, per Geometium Pereiram. Methymna-Campi 1554. en man

requin citron, doré dos marbré sur tranche. 165 Rob. Flud, alias, de fluctibus, opera : scilicet u

triusque cosmi majoris & minoris metaphysica. phylica, atque technica historia; de naturæ si

liae ;

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »