Page images
PDF
EPUB

384 Comitis Jo. Hier. Albani liber de poteftate papæ & concilii. Venet. apud Jo. Gryph. 1543.

De fummo Romani pontificis principatu, & de I ipfius temporali ditione demonftratio. Venet apud Gabr. Giolito de Ferraris 147. en veau.

89 Jo. Barclaii pietas, five vindiciæ, adverfus Roberti card. Bellarmini tractatum de poteftate fummi pontificis in rebus temporalibus. Paris 1612. en veau fauve.

Jo. Cochlai antiqua & infignis epiftola Nicolai papæ I. ejufdem Nicolai decreta; brevi hiftoriarum illius temporis commemoratio; defenfio Johannis epifc. Roffen. & Th. Mori; fragmenta quædam Th. Mori epiftolarum. Lipf. 1536. Ejufdem confideratio de futuro concordiæ in religione tractatu, Vuormatiæ habendo. 1545. 90 Ejufdem in XVIII. M. Buceri refponfio. 1546. Ejufdem annotationes & antithefes in quædam fcripta collocutorum Witebergenfium. 1546. Chr Longolii oratio ad Lutheranos. Colon. 1546. i en veau.

Practica cancellariæ apoftolicæ: Roma per Jo. de Beficken 1503. avec des notes. MSS.

Taxæ facræ penitentiariæ apoftolicæ.

Regulæ, ordinationes, & conftitutiones cancellariæ Innocentii VIII. Roma per Steph. Planck

1491.

Regula, ordinationes, & conftitutiones cancellariæ
Alexandri VI. Roma 1492.

91, Bulla innocentii VIII. revocationis & reductionis facultatum refignandi beneficia. Roma per Euch. Silber, alias Franck 1491.

Stylus Romanæ curiæ.

Modus fervandus in executione, feu, præfentatione gracia exfpectativa, modus refervandi beneficia, ac modus vacandi beneficiorum, ad.

I juncto modo acceptandi.

925

Termini caufarum in Romana curia fervari foliti i in caufa beneficiali. en veau fauve.

[De emendatione ecclefiæ libellus Petri Card. de A

liaco. 1515.

Nic. Clemangis de corrupto ecclefiæ statu.

Legatio Pontificii oratoris in conventu Norember-
genfi anno 522. inchoato; & gravamina Ger-
manice nationis iniquiffima centum, item men-
tio quam ingens & vix credenda pecunia non
folum a Germanis archiepifcopis, fed omni
Chriftiano orbe, Roma perfolvatur. Norimb.
1523.
Decreta concilii provincialis Treverenfis anno 1549.
una cum decretis fynodi epifcopalis 1 548. Colon.
1549. en veau.

(Bulla Jul. II. Pont. Max., fuper privatione AI-
phonfi ducis Ferrariæ. Roma apud Mazochium

1510.

Bulla Leonis X. totius orbis prælatis ut pariter proceffiones faciant, contra Turcas & infideles. 93 Bulla contra errores M. Lutheri. Roma per Mazoch,

1517.

Bulla Clementis VII. Roma 1530.

Taxe cancellariæ apoftolicæ. Rome apud Mazoch,
I 508.

De monte pietatis magiftri Thomæ de Vio Ca-
jetani. Ibidem 1515. en veau fauve.

94 Bellum papale, five, concordia difcors Sixti quinti & Clementis octavi circa Hieronymianam editio 、 nem, auctore Thoma James. Lond. 1600 en veau, doré fur tranche.

Relatio nuperi itineris profcriptorum Jefuitarum ex regnis Bohemiæ & Ungariæ, miffa ex Helicone juxta Parnaffum. Praga 1619,

Epiftola Pauli Albutii ad Jefuitas. Lutet. Paris.

1574

95 Pagani Paganinii diverfi generis fcripta. Florent. 1. 1565.

Epiftola fcripta tempore Philippi Pulchri, regis Chriftianiffimi, contra Bonifaci VIII. ufurpationes. 161, en veau.

96 De cælefti animarum progenie divinatio. Lugd. Bat.

1599, en veau.

97 Mich. Rabardæi Optatus Gallus, de cavendo fchif mate. Paris. 1641. en veau.

98 Sacrum oratorium piarum imaginum, immaculatæ Mariæ, & anime creatæ, ac baptifmo, poenitentia, & euchariftia innovate, auct. P. Bivero. Antv. ex officina Plantiniana 1634, avec des fig, lavé & reglé, en veau.

99 Johannis Rainoldi de Romanæ ecclefie idololatria in cultu fanétorum, reliquiarum, imaginum, aquæ, falis, olei, aliarumque rerum confecratarum & facramenti euchariftie. Oxon. 1596, en véau, doré fur tranche.

[ocr errors]

100 Epithoma expofitionis canonis Miffe, magiftri Gabrielis Biel. in Thuwingn; fans date, en veau. 101 Elucidarium Deiparæ, feu, de chronographiâ & geographiâ myfteriorum Virginis de re paternâ, de corpore virginis, & fupplementum pro definiendo immaculato conceptu, auctore J. Bap. Poza, Soc. Jefu. Lugduni 1627. en veau.

Hypobolimaa Divæ Mariæ Deiparæ camera, feu, idolum Lauretanum, auth: Matth. Bernegge ro. Argent. 1619.

102 Apologia pro Deiparæ Virginis Mariæ camera & hiftoria, contra M. Berneggeri idolum Lauretanum, au&t. P. Roeftio. Augufta Trevirorum.

en veau.

103 Concordia fcientiæ cum fide, e difficillimis philofophiæ & theologiæ fcholafticæ quæftionibus concinnata, auct. Th. Bonarte Nordtano, Colon. 1665. en veaufauve.

104 Declaratio ac defenfio fcholaftica doctrinæ fanctorum patrum, doctorifque Angelici de hypoftafi & perfona, ad auguftiffima fanctiffimæ Trinitatis & ftupenda Incarnationis myfteria illuftranda, aut. Cl. Tiphano. Muffiponti 1634. en veau fauve.

4 Paulus Ifraelita de fexcentum & tredecim Mofaica Sanctionis edictis,

Ejufdem fal Foederis, feu, difputatio pro Chriftiana veritate tuendâ.

105 Ejufdem in Cabalistarum, feu allegorizantium eruditionem ifagoge.

Ejufdem de novem doctrinarum ordinibus, & totius Peripatetici dogmatis nexu compendium. Impreffum Papia 1510. en veau fauve, doré ¿ marbré fur tranche.

(De laniis & phitonicis mulieribus, Theutonicé Unholden vel Hexen.

Apologetica declaratio Ruymphelingii in libelJum fuum de integritate, de eo, an fanctus Auguftinus fuerit monachus; Keyserspergii epiftola de modo prædicandi Paffionem Do. mini; Ruymphelingii oratio metrica.

106 Ein erdocht falsch history etlicher Predicher Munch, wie fye met eim Brueder verhandlet haben: darzu von allem handel irer gevenkknuffz, vergichten und verbrennen zu Bern gefchehen under den jaren nach Christ geburt taufent funffhundert fiben, acht, und nuen; auch mit vil fchoenen figuren gezierd. Editions anciennes, fans date;

en veau.

107 De concilio liber Reginaldi Poli cardinalis. Roma apud Paul. Manutium 1562. en veau.

108 Marci Mantua Bonaritis dialogus de concilio. Venet. 1541. en veau fauve.

109 Differtationes in concilia generalia & particularia, auft, Lud. Thomaffino. Lutet. Paris. 1667. en

veau.

110 Acta primi concilii Pifani ad tollendum fchifma an no 1409. & concilii Senenfis 1424. ; item constitutiones factæ in diverfis feffionibus facri generalis concilii Pifani. Lutet. Paris 1612. en veau.

111 Libellus de authoritate ecclefiæ, feu, facrorum conciliorum eam reprefentantium, a Jac. Almain. Paris. fans date, en veau fauve.

112 Wilhelmi epifc. Eyftetenfis ftatuta fynodalia ac provincialia. 1484. en veau.

113 Defenfio Tridentina fidei catholicæ, adverfus hæreticorum deteftabiles calumnias, & præfertim Mart. Kemnicii, auct. D. Payva Dandrada. Olyffipone 1578. 114 Nic. de Clamangiis de lapfu & reparatione jufticiæ libellus, ejufdem difputatio fuper materiam concilii generalis; item libellus apoftolorum nationis Gallicanæ, cum conftitutione facri concilii Bafilienfis, & arrefto curia Parlamenti fuper annatis non folvendis. 1519. en veau fauve.

i5 Examen comitiorum Ratisbonenfium. 1637. en

veau.

(D. Parei oratio de fynodo nationali Dordracena. Heid. 1619.

Nomenclator fynodi nationalis. Dordr. 1818.

116 Acta colioquiorum Swalbacenfium, inter tres doctores Jefuitas Moguntinos, & Davidem Pareum. Heid. 1619, en veau.

117 Cousin hiftoire de l'Eglife. Paris 1675. 4 vol. en

118

119

veau.

en veau.

Hiftoire de Conftantinople. Paris 1672.8 vol.

Hiftoire Romaine. a Paris 1678. en veau.

120 Les oeuvres du pere Maimbourgh. Paris 1686. 1

en veau.

14 vol.

121 Hiftoire eccléfiaftique par M. Fleury. a Paris 1691. 19. vol. gr. pap., en veau fauve

122 Homelies on fermons de St. Jean Chryfoftome, traduits

« PreviousContinue »