Page images
PDF
EPUB

47

Officium de compaffione B Mariæ Virginis.
Heinrici de Haffia fecreta facerdotum.
Epiftola Fr. Diedi fuper legendam Beati Rochi.
Hiftoria occiforum in Culm, tum aliorum ho
minum, cum maximè virginum, per Paulum
Niavem. anciennes editions, fane lieu ni date d'im-
preffion.

43 Speculum confcientie & noviffimorum, foliloquium Regis æterni fuperni; foliloquium animæ delicatæ; alphabetum exhortatorium. Impreffum Spira per Conradum Hist, anno Dni. MCCCCXLVI. en maroquin rouge, doré fur tranche.

49 De nativitate Mediatoris ultima, nunc futura, & toti orbi terrarum, in fingulis ratione præditis, manifeftanda; opus, in quo totius naturæ obfcuritas, origo,& creatio ita cum fua caufa illuftratur, exponiturque, ut vel pueris fint manifefta, quæ in theofophiæ in philofophie arcanis hactenus fuere, autore Spiritu Chrifti, exfcriptore G. Postello, en

veau.

so Jo Wiclefi dialogorum libri quatuor. 1525. en maroquin rouge, doré fur tranche; livre de la derniére rareté.

51 Actiones & monimenta martyrum, qui à Wicleffo & Huffo ad noftram hanc ætatem veritatem euangelicam fanguine fuo obfignarunt. Geneva 1560. en

veau.

52 De fanctorum martyrum cruciatibus Ant. Gallonii liber, cum figuris are incifis per Ant. Tempeftam. Parifiis 1659. en veau.

53 Catalogus teftium veritatis, qui ante noftram ætatem pontifici Romano, atque papifmi erroribus reclamarunt. 1597. 2 vol. en veau fauve.

54 Converfio & paflio SS. martyrum, Afræ, Hilariæ, Digne, Eunomix, Eutropiæ, quæ ante annos paulo minus MCCC. Augufte Vindelicorum paffe funt, cum commentario Marci Velseri. Venet, apud Aldum 1591, en veau, doré fur tranche.

55 Liber de divina præordinatione vitæ & mortis hu manæ, compofitus per A. de Senis. 1480 en veau fauve, doré marbré fur tranche.

56 Affertio feptem facramentorum adverfus Martinum Lutherum, edita ab invictiss, Anglie & Franciæ rege, & domino Hyberniæ, Henrico ejus nominis octavo. Roma 1543. en maroquin, doré fur tranche, & en compartimens fur le plat, de la biblioth. de Grolier.

57 Literarum, quibus invictiff. princeps Henricus VIII, rex Angliæ & Franciæ, dominus Hyberniæ, ac fidei defenfor refpondit ad quandam epiftolam Martini Lutheri ad fe miffam, & ipfius Lutheranæ quoque epiftolæ exemplum. edition ancienne & belles, fans date, en maroquin, doré fur tranche, avec des compartimens fur la couverture, de la biblioth. de

[ocr errors]

Grolier.

58 Magiftri Guillelmi de fancto Amore, opera omnia, quæ reperiri potuerunt; contra pfeudo-predicatores, hypocrytas, & penetrantes domos, & otiofos, & curiofos, & gyrovagos. Constantia 1632. en veau. 59 De mediatoris Jefu Chrifti hominis Divinitate, Aquatatèque libellus ; item de reftauratione ecclefiæ

Cellarii, cum epistola præliminari Fabricii Capitonis. Alba Julia 1568. en veau.

[ocr errors]

60 Roma Racoviana & Racovia Romana, id eft, Papiftarum & Sociniftarum, in plurimis, iifque maximi momenti, religionis fuæ capitibus, plena & exacta harmonia, auct Guil. Jameson. Edinb. 1702.

en veau.

61 Hiftoria confoederationis Polonicæ, five de iniquitate, avaritia, crudelitate, & idolatria barbarica Papiftica, & de jufta caufa Euangelicorum. Debreceni 1596. en veau.

62 Religio Sociniana, feu , catechesis Racoviana major, publicis difputationibus refutata, authore Nicolao Arnoldo. Amft. 1654, en vean.

63 B. D. S. opera pofthuma 1677. gr. pap., en maroquin rouge, doré fur tranche.

Philofophia S. Scripturæ interpres, exercitatio pas radoxa. 1666.

64 Refponfio ad exercitationem paradoxam anonymi cujufdam, Cartefianæ fectæ difcipuli. Amft. 1667

65

en veau.

Tractatus theologico-politicus. Hamb. 1670.
R. Defcartes principiorum philofophiæ pars I. & II.,
more geometrico demonftratæ, per B. de Spino-
za. Amft. 1663. en veau.

66 Jo. Bredenburgii enervatio tractatus theologico-politici. Rott. 1673. en veau.

67 Præ- Adamitæ, five, exercitatio, qua inducuntur primi homines ante Adamum conditi. 1655. en

veau.

68 Campanella atheifmus triumphatus, feu, contra Antichriftianifmum; de Gentilifmo non retinendo; de prædeftinatione & reprobatione, & auxiliis Divinæ gratiæ. Paris 1636. en veau.

69 Jo. Volkelii de vera religione libri quinque, quibus præfixus eft Jo. Crellii liber de Deo & ejus attri butis ; & nunc demum adjun&ti ejufdem de uno Deo Patre libri duo, in quibus multa etiam de Filii Dei & Spiritus Sancti natura differitur. en vean jafpé. 70 Lux e tenebris, humanarum abominationum, Divinarumque plagarum; lux Divinarum confolationum, gloriofeque reflorentis ecclefiæ. 1665. en

veau.

71 Elenchus hæreticorum omnium; ab orbe condito ufque ad noftra tempora, per Gabr. Pratéolum, Colon. 1605.

72 Theatrum crudelitatum hæreticorum noftri temporis. Antv. 187. avec fig. en veau fauve, doré & marbré fur tranche.

73 Prognofticon futuri fæculi, a Sancto Juliano, epif

cope

copo Toletano, ante annos DCC. fcriptum, ia Hifpaniis; tres habet libros, de morte & tranfitu ex hoc fæculo; de receptaculis animarum poft mortem; de refurre&tione mortuorum, & extremo. judicio. Lipf. 153 6. en veau jafpé.

And. Fricius Modrevius de tribus perfonis & una effentia Dei; de neceffitate conventus habendi ad fedandas religionis controverfias, de Jefu Chri74 fto, filio Dei & Hominis; de Homoufio, & de iis quæ huc pertineant. 1590,

Symbola tria Catholicum, Calvinianum, Lutheranum. Vilna 1604. en veau.

75 Jo. Baffadona de veriori mortalium fine ac felicitate; ejufdem de intellectuali natura Dei ac Divina fapientia; ejufdem de fingularium ac rerum omnium cognitione ab intellectu Divino; ejufdem de admirabili Dei providentia & mortalium cura; ejuf dem de Divina electorum prædeftione. Venet apud· Fo. Tacuinum 1518. en veau.

76 Jo. Henrici Bifterfeldii mifterium pietatis de uno Deo, Patre,Filio, ac Spiritu Sancto, contra Joannis Crellii Franci de uno Deo Patre libros duos. Amft. 1659. en veau.

77 Hiftoria Chrifti, Perficè confcripta, a P. Hieronimo Xavier Soc. Jefu Latinè reddita, & animadverfionibus notata a Ludovico de Dieu, accedunt rudi- \ menta linguæ Perficæ ab eodem Lud. de Dieu, accedunt rudimenta linguæ Perficæ ab eodem Lud. de Dieu. Lugd. Bat. 1639. en veau.

78 Exactiffima infantium in limbo clauforum querela, adverfus Divinum judicium apud æquum judicem propofita; apologia Divini judicii contra querelam infantium ; infantium ad apologiam Divini judicii refponfio; æqui judicis fuper hac re fententia; auct. Ant. Cornellio. Lutet. apud Chr. We. chelum 1531, en veau fauve, doré & marbré fur tranche.}

[ocr errors]

(Tractatus theologicus de Deo, five de natura & attributis Dei, auct. Conr. Vortio Steinf 1610. 79 Ejufdem apologetica exegefis, five plenior declaratio locorum aliquot, quæ ex libro ejufdem de Deo, five de natura & attributis Dei excerpta, eique pro erroneis impofita, hoc titulo latè in vulgus emanaverunt. Lugd. B. 1611, en veau. 80 Umbra in luce: five, confenfus & diffenfus religionum profanarum, Judaifmi, Samaritanifmi Muhammedifimi, Gingis-Chaniimi, atque Paginifmi, præcipuè moderni, cum veritate Christiana, a M. Chr. Hoffmanno. Jene 1680. en veau. 81 Jo: Chr Wagenfeilii tela ignea Satanæ, hoc eft arcani & horribiles Judæorum adverfus Chriftum Deum, & Chriftianam religionem libri. Altdorfit Noricorum 1681. 2 vol. en veau.

S2 Liber de confutatione Hebraicæ fectæ. Argentine 1500. en veau fauve, doré & marbré fur tranche. (Proaulium tube pacis, occente Scioppiano belli facri Claffico, Salpifte Theodofio Berenico. Argent.

1620.

83 Juris publici quæftio capitalis, fint ne Proteftantes jure Cæfarco hæretici, & ultimo fupplicio afficiendi; contra fanguinarium Gafp. Schoppii Clafficum, tractata a Jufto Meiero. Argent. 1620.

en veau.

84 Clari Bonafcii amphitheatrum honoris, in quo Calviniftarum in focietatem Jefu criminationes jugulate. Paleopoli 1606. en veau.

85 Jacobi Arminii opera theologica. Lugd. Bat. 1629. en veau fauve.

16 Primus tomus operum Vergerii adverfus papatum. Tubinga 1563. en veau fauve.

87 Jo. Hear. Heideggeri & Fr. Guicciardini hiftoria papatus. Amft. 1584, en veau.

Jo. Hieronymi pro oppugnata Romani pontificis di gnitate, & Conftantini donatione adverfus obtrectatores. Roma 1547.

1

« PreviousContinue »