De Zee

Front Cover
J.F.V. Behrns, 1886

From inside the book

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 108 - Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
Page 108 - Dit besluit treedt in werking op den vijfden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad en de Staatscourant, waarin het is geplaatst.
Page 92 - The moulded depth of an iron or steel vessel, as given in the tables, is the perpendicular depth taken from the top of the upper deck beam at side, at the middle of the length of the vessel, to the top of the keel and the bottom of the frame at the middle line, except in spar- and awningdeck vessels, in which the depth is measured from the top of the main-deck beams.
Page 91 - Freeboard is meant the height of the side of a ship above the waterline at the middle of her length, measured from the top of the deck at the side. Should a wooden deck be laid, it is taken from the top of the wooden deck. In fig. 3, x shows the amount of freeboard, which, as will be observed, is 2 feet. Buoyancy, Structural Strength, Stability, and Freeboard are subjects closely related to each other ; indeed, the latter...
Page 107 - Besluit houdende nadere vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen.
Page 96 - Commission on Unseaworthy Ships, and to report on the remedies for such losses, having special but not exclusive regard to the following subjects, viz. : the laws concerning marine insurance and the liability of shipowners ; the functions and administration of the Marine Department of the Board of Trade ; the functions of the Courts before whom wreck inquiries are conducted ; the condition and efficiency of merchant officers and seamen, and the best means of improving the same.
Page 92 - IN the following tables the word Freeboard denotes the height of the side of a ship above the waterline at the middle of her length, measured from the top of the deck at the side, or, in cases where a waterway is fitted, from the curved line of the top of the deck continued through to the side.
Page 110 - Nederlandsche zeegaten heeft gevaren ; bij de stoomvaart, dat hij gedurende ten minste twee jaren als derden stuurman of in hoogeren rang op buitengaats varende schepen heeft dienst gedaan. Dienst als vierde stuurman op een stoomschip wordt in rekening gebracht als derde stuurmansdienst, mits de candidaat in het bezit was van een diploma voor den rang van...
Page 246 - Verslag over den toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Amsterdam in 1868.
Page 111 - Vaart : bij de zeilvaart , dat hij gedurende ten minste twee jaren als tweede stuurman of in hoogeren rang buiten de Nederlandsche zeegaten heeft dienst gedaan ; bij de stoomvaart, dat hij gedurende ten minste twee jaren als tweede stuurman of in hoogeren rang op buitengaats varende schepen heeft dienst gedaan. Dienst als derde stuurman op een stoomschip dat geregeld vier stuurlieden voert , wordt in rekening gebracht als tweede-stuurmansdienst , mits de candidaat in het bezit was van een diploma...

Bibliographic information