Page images
PDF
EPUB

maluisse, post, cum id adsequi non potuissent, isture puissi mum sunt delapsi. ut aiunt in Graecis artificibus costuluedos esse, qui citharoedi fieri non potuerint, sic nonnullos videmus, qui oratores evadere non potuerint, cos ad iuris sitedium devenire. magnus dicendi labor, m1gni res, mas na dignitas, summa autem gratia : etenim a vobis salubritas que dam, ab iis, qui dicunt, salus ipsa petitur. deinde vetme responsa atque decreta et cvertuntur Siepe dicendo ct sine defensione oratoris firma esse non possunt.

in
qui

si suus profecissem, parcius de eius laude dicerem : nunc nihil de me dico, sed de iis, qui in dicendo magni sunt aut fuerunt.

XIV. duae sunt artes, quae possunt locare homines in am-30 plissimo gradu dignitatis: una imperatoris, altera oratoris boni; ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo belli pericula repelluntur. ceterae tamen virtutes ipsae per se multum valent, iustitia, fides, pudor, temperantia, quibus te, Servi, excellere omnes intellegunt, sed nunc de studiis ad honorem adpositis, non de insita cuiusque virtute disputo. omnia ista nobis studia de manibus excutiuntur, simul atque aliquis motu novo bellicum canere coepit. etenim, ut ait ingeniosus poëta et auctor valde bonus, proeliis promulgatis pellitur e medio

cf. § 23.

on

ut aiunt, etc.] loosely quote l by Quint. VIII. iii. 79.

artificibus] ‘artists.' So Gk. Texviins, Ar. Rhet. III. 2. 10. cf. Liv. V. I, VII. 2, XXXIX. 22.

citharoedi]Z.wellcf. Quint. I. xii. 3.
qui... ...cos] cf. $$ 61, 69, 13.
res) matter, task.'

autem] with the last of a string of substantives, laying stress it. gratia. cf. § 24 fin.

salubritas] a sort of healthy condition, opposed to salus.

in qua] If this be sound, we must refer it to eloquentia to be gathered from what precedes: but this seems very awkward on looking closely at the words. 2. emends q110.

nunc] as it is I speak not of myself, but of the famous speakers of the present or the past.'

xiv. 30. artes] “branches of professional skill,' or perhaps ‘merits.'

tamin valint, sudd] ‘I am far from wishing to disparage the great worth of......, but they are not to the point just now, for.

pudor] “honour,' as we say. cf. $64.

ad honorum ad positis] - suited to the attainment of office.' cf. II in Verr. I. S 30, menses ad agendum maxime appositos. T.

motu novo] 'raising a stir,' i.e. a revolution or invasion.

auctor] teacher, authority for a statement. cf. Tusc. D. IV. S 3, where Cato is gravissimus auctor, Ilor. Carm. I. 28. 14, Juv, X. 30.

proeliis promulgatis) A phrase which sounds like a quotation from Ennius, and probably is; promulgare legem was to post it up 17 days at least before it was to be voted upon (in trinum nundinum). “When warning of battle is given.'

non

non solum ista vestra verbosa simulatio prudentiae, sed etiam ipsa illa domina rerum, sapientia: vi geritur res [publica), spernitur orator, non solum odiosus in dicendo ac loquax, verum etiam bonus: horridus miles amatur, vestrum vero studium totum iacet. ex iure manum consertum, sed ferro, inquit, rem repetunt. quod si ita est, cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militiae, stilus gladio, umbra soli: sit denique in civitate ca prima ars, prop

ter quam ipsa est civitas omnium princeps. 31 verum haec Cato nimium nos nostris verbis magna facere

demonstrat et oblitos esse bellum illud omne Mithridaticum cum mulierculis esse gestum. quod ego longe secus existimo, iudices, deque co paucı disseram ; neque enim causa in hoc continetur. nam si omnia bella, quae cum Graecis gessimus, contemnenda sunt, derideat!ır de rege Pyrrho triumphus M'. Curii, de Philippo T. Flaminini, de Actolis M. Fulvii, de rege

sizulatio prudentice] your longwinded put-on learning. The abstract for concrete, cf. annalium vetustas, $ 16.

sapientic]=eloquence. M. T. II., but from their quotations I doubt this; it may refer to such men as Virgil's pietate gravis ac meritis, who in the sedition (En. I. 148 fell.) rogit dictis animos et pectora whicct. So Laelius was called sapiens. See $ 66, note.

725 publica] The latter word is in all the MSS. Save

one; Cicero throws it in, just as non solu11... Vertim etiam, to give his own turn of meaning to the quotation.

bons] Cicero seems to make this mean 'good' = successful. But I saacy it

meant by Ennius the lenest pleader, Scotch phrase, “the pleader, honest man,' merely a general term of approval, in opposition to horridus.

zero] 'as for your profession, it is utterly prostrated!;' iacct, cf. $S 17,

ex iure] cf. on § 26: here it is opposed to firro, manum conserera

being used in a double sense of (a) legal claiming of property, (b) fighting. conscrtum, the supine, sc. vocount or cun!.

These lines from Ennius, Annal. VII., are quoted in full by Gellius XX. 10. 4. pellitur e medio sapientia, vi geritur ris; spernitur orator bonus, horridus miles amatur. haut doctis dictis certantes nude maledictis, miscent inter sese inimicitias agitantes. 1101 ex iuri mam consertui, sed imagis ferro ruil repetunt regnuigile petunt, vadun soliida vi.

forum cisiris! Not so in his poem de suis trm foribus, fragm. 1, cedant una togel.

umira soli] sc. a sedentary lise to an active one, cf. Prof. Mayor's note on Juv. VII. 105.

31. mulierculis} 'weak women, opposed to viri in Lael. $ 46. T.

neque enim) refers to pauca.

Pyrrho] battle of Beneventum B.C. 275 or 276, triumph in same year. Mommsen, bk. II. C. 7.

Philippo] Kynoskephalae 197, triumph 194. Mommsen, bk. 111. c. S.

Aetolis] 189, triumph 187.

Was

[ocr errors]
[ocr errors]

or, in

Perse L. Pauli, de Pseudophilippo Q. Vlcicili, de Cornell L. Mummii : sin haec bella gravissima vitoria que corum !:)). rum gratissimae fuerunt, curbite nationes julele hostis contemnitur? atqui ex vetcrum rerum monuncu maximum bellum populum Romanum cum rise inti gessisse video : cuius belli victor L. Scipio ik?02 puta cum Publio fratre gloria, quam ludum ille linic? oppressil (0:no. mine ipso prae se ferebit, cundem hic silicitude nomine adsumpsit. quo quidem in liello virilis enituit cereria Catonis, proavi tui : quo ille, cum esset, ut ego mihi siam, talis, qualem te C55C Video, numquam cum Scipiune esiet profectus, si cum mulierculis bellandum arbitraretur. vero cum P. Africano senatus cuisset, 11t legatus fratri proicisceretur, cum ipse paulo ante Hannibale in Italia expulso, ex Africa ciccto, Karthagine opre, maximis periculis rum publicam liberasset, nisi illud grave bellum et vehemens puta

VI. 32

great relief.'

Perse] Pydna 168, triumph 167.

Psendophili] 149, triumph 140. Mommsen, bl. 11. C. I.

Corinthiis] 146, triumph 1453 Mommsen, bk. IV. c. I.

gratissimat] Only in one bad US. but gravissimae is clearly wrong. 11

victoriae bellorum] cf. S I, comitio. rum precatio.

Asiaticae] H. well remarks that this refers to what we call Asia Minor, where Greek was generally spoken; hence it agrees well with cum Graecis above. For nationes cf. on $ 69.

contemnitur) sing. as fuit § 15.

Antiocho] B.C. 192—190. Mommsen bk III. C. 9.

belli victor] so Stat. Theb. IX. 624, da visere belli victorem.

aequa parta] Of the various restorations of this passage, this of Kayser and Sorof seems to me the best. MSS. mostly si qua parta. The statement is grossly exaggerated.

ille] because Publius was the elder and greater of the two ; hic then answers it, otherwise it would

be superfluous. 2. cf.de ler. 11.55 HUNDCscI sirlicus.

11. Catonis in 10! 11.C. at the battle of Thermopylae. Lir. WEITT. 18, Plut. Cato 13.

stert?!1m] so I prefer to read with the VISS., as buiter than statico in both sense and authority: '10 Set him in my mind's eve.'

cum Scipione] These words are to be kepit, as (c) if he went with M'. Acilius Glabrio, the inaccuracy is one into which Cicero might lich! have fallen, and (7) 2. has shown that he is very possibly right.

arbitraretiir an belum diuretur] For the tense cf. Vadi: Š .347 b, obs. 2. had he thought buen thinking) that'..

neque vero] 'nor yet again.'

egisset] For all the ingenuity of Z. I still think that this statement and those in Phil. XI. S 17, and Liv.

I, are quite at variance. The two latter seem to be different versions, the present one an oratorical misrepresentation, of the same story.

fratri] dat. after legatus,

XXXVII.

retur. XV. atqui si diligenter, quid Mithridates potuerit et quid effecerit et qui vir fuerit, consideraris, omnibus regibus, quibuscum populus Romanus bellum gessit, hunc regem nimirum antepones : quem L. Sulla, maximo et fortissimo exercitu, pugnae certe non rudis imperator, ut aliud nihil dicam, cum bello invectum totam in Asiam, cum pace dimisit : quem L. Murena, pater huiusce, vehementissime vigilantissimeque vexatum, repressum magna ex parte, non oppressum reliquit: qui rex, sibi aliquot annis sumptis ad confirmandas rationes et

copias belli, tantum ipse conatu valuit, ut se Oceanum cum 33 Ponto, Sertorii copias cum suis coniuncturum putaret. ad

quod bellum duobus consulibus ita missis, ut alter Mithridatem persequeretur, alter Bithyniam tueretur, alterius res, et terra et mari calamitosae, vehementer opes regis et nomen auxerunt; L. Luculli vero res tantae exstiterunt, ut neque maius bellum commemorari possit neque maiore consilio et virtute gestum. nam cum totius impetus belli ad Cyzicenorum moenia constitisset eamque urbem sibi Mithridates Asiae

XV.

nimirum] in apodosis, as in de Olf. 11. $ 71. Z.

pugnae certe etc.] here I believe 2. rightly emends from pugna certe of MS. Lag: 9.

cum pocz] opposed to crm bello. He merely gave up what he had seized : this was in 83 B.C., the first Mithridatic war.

L. Murena) left behind in command by Sulla in 84 B.C. and ordered not to provoke Mithridates; he did not obey this and in the second Mithridatic war fared ill (83-81 B.C.) at the king's hands; here Cicero speaks with great oratorical license.

reprissumn] so in Catil. 1. S 30.
aliquot] sc. seven, 81-75.B.C.

rationes] his “position,' both as to plans and material of war, in relation to his enemy. cf. $ 4, tempestatum rationem. Or “plans. cf. ss 46, 83

ipsi] 'unaided,' not, as in the war wiih Sulla, having many allies to back him. Most editors however

preser spe conatuque, and perhaps they are right.

Oceanum] the Atlantic. Pontum, the Euxine. i. e., rule the land from sea to sea.

Sertorii] For this see Mommsen, book v. ch. I.

33. consulibus) L. Licinius Lucullus and M. Aurelius Cotta ; for the full history of this war, called the third Mithridatic, see Mommsen, book V. ch. 2.

ita] 'with instructions that while the one (Lucullus) was to pursue Mithridates, the other (Cotta) was to cover Bithynia.'

calamitosae] The disaster of Chalkedon, before the arrival of Lucullus,

in B.C. 74.

constitisset] I can see no alternative but to accept this correction for extitisset of the MSS., which seems inexplicable with impetus. We must not however compare Liv. XXI. 49, XXII. 32, for, as H. remarks, the meaning there is ‘had come to a standstill;' here, 'had come to a

ianuam fore putasset, qua etiracial ct revul totiz pateret provincia, ita perfecta ab Lucullo hila sunt omnia, 11 et urbis fidelissimorum sociorum deien lekeur et omnes copiise resis diuturnitate obsessionis consument IT. quid? illam plann navalem ad Tenedum, cum contento cair 11. Cerrimis cucibus, hostium classis Studium yapte animi intita percrit, nediocri certamine et parviz dimicatione commission alitaris? mitto proelia, praeterco oppugnatione's oppidorum : expulsus regno tandem aliquando tantum tamen consilio tiplie auctoritate valuit, ut se rege Irmeniorum adiuncto novis opibus copiisque renovarit. XVI. ac si mihi nunc de rebus gestis esset nostri exercitus imperatorisque dicendium, plurima et manim proelica commemorare possem, sed non id agimus. hoc dico: si bel- 34 lum hoc, si hic hustis, si ille rex contemnendus fuisset, neque tanta cura senatus et populus Romanus suscipiendum putasset, neque tot annos gessisset tanta gloria Luculli, neque vero eius belli conficiendi negotium tanto studio populus Romanus ad Cn. Pompeium detulisset. cuius ex omnibus pugnis, quae sunt innumerabiles, vel acerrima mihi videtur illa, quae cum rege commissa est et summa contentione pugnat.

qua ex pugna cum se ille eripuisset et Bosporum confugisset, quo exercitus adire non posset, ciiam in extrema fortuna et fuga animum tamen retinuit regium. itaque ipse Pompeius, regno possesso, ex omnibus oris ac notis sedibus hoste pulso, [tamen tantum in unius anima posuit, lit, cum omnia, quae ille tenuehead.' The ruin of Mithridates'grand xvi. proliadasTigranocerta, B.C.69. army before Kyzikus Tt 7,3 1.6. 34. hechic] Pompeius was still is alluded to. When the full shock fighting in Asia. illi, Mithridates of the war had fallen at one swoop

had died this very year. upon the fortress-town of lyzikusi 12ypu tanta gloria Luculli] ‘nor,

defenderetur etc.) cf. pro Archia had they done so, would L. have § 21, de im. Gn. Pomp. 5 20 won so much glory in it.' obsessionis] generally Occupa

sloria is abl. tion,' here' siege.' cf. Caes. Bell. Cir. cum r?g] sc. the night-battle or III. 24, obsessionem nostrorum omisit. surprise by the Euphrates, B.C. 66.

acerrimis] sent by Sertorius. cf. A good conjecture is the insertion de imp. Gn. Pomp. $ 21.

of nocte here before commissa (F. Italiam] To renew the civil war, Richter). it was thought. Spartacus was at this tenuerat] his kingdom. adierat, time roving about Italy unchecked. the Roman possessions in Asia.

rege Arm.] Tigranes, his son-in sperarat, the rule of the Caucasian law.

districts. H.

-21.

tanta

« PreviousContinue »