Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

aut nihil valere aut ad salutem debet valere: congredere mecum criminibus ipsis. quid accusias, Cato? quid adfers ad iudicium ? quid arguis? ambitum accusas: non defendo. reprehendis, quod idem defendam, qui lege punierim : punivi ambitum, non innocentiam, ambitum vero ipsum vel fecum accusabo, si voles. dixisti senatus consultum me referente esse factum : si mercede obviam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus locus tributim, item prandia si vulgo essent data, contra legem Cal. purniam factum videri.

ergo ita senatus nisi iudicat, contra legem facta haec videri, si facta sint, decernit quod nihil opus est, dum candidatis morem gerit; nam factum sit necne, vehementer quaeritur : si factum sit, quin contra legem sit, dubitare nemo potest. est igitur ridiculum, quod est 68 dubium, id relinquere incertum : quod nemini dubium potest esse, id indicare. atque id decernitur omnibus postulantibus candidatis, ut ex senatus consulto neque cuius intersit neque contra quem sit intellegi possit. quare doce, a L. Murena illa esse commissa ; tum egomet tibi contra legem commissa esse concedam.

xxxIII. "multi obviam prodierunt de provincia decedenti.' eccui autem non proditur revertenti? quae fuit ista multi

congredere) of fighting. Have it purposely void of meaning, a piece out with plain charges, i.e. with the of weak concession to the wealthy several counts of the accusation. class (chiefly senators, cf. on § 47)

senatus consultum] the sequel of who stand for office. which was the lex Tullia. cf. on si fructum sit] The subj. hints that SS 46, 47.

the charge against Murena is not gladiatoribus] at the gladiatorial

2. shows. cf. Phil. IX. § 16 (Ser. Sula 68. indicare] Z's simple and expicio statuam statui) circumque cam cellent correction of indicare. statuam locum ludis gladiatoribusque omnibus] and hence, by simply liberos posterosque eius 910910 VOI'SUS quoting it, there is no presumption pedes quinque habere. Madv. $ 276, raised that Murena did any of those

things. locus] sc. esset datus, supplied from doce......tum concedam] so de imp. foll.

Gn. Pomp. $ 38, recordamini....... vulgo] cf. $ 73.

tum statuetis. cf. doce......concedam Calpurniam] cf. on $ 46.

nisi] so Z from MS. Lag. 9, and xxxiii. decedenti ...... revertenti] this reading alone seems to me to when he quitted his province'. convey sense. Either (a) they de 'when he came back to Rome.' In cide that certain practices are to be these cases the present (or imperf.) held illegal, or (b) its resolution is participle seems to lose its force. CIC. pro L. Mur.

6

true.

obs. 2.

in s 70.

6

tudo?' primum, si tibi istam rationem non possim reddere, quid habet admirationis, tali viro advenienti, candidato con

sulari, obviam prodisse multos ? quod nisi esset factum, magis 69 mirandum videretur. quid ? si etiam illud addam, quod a

consuetudine non abhorret, rogatos esse multos, num aut criminosum est aut mirandum, qua in civitate rogati infimorum hominum filios prope de nocte ex ultima saepe urbe deductum venire soleamus, in ea non esse gravatos homines prodire hora tertia in campum Martium, praesertim talis viri nomine rogatos? quid ? si omnes societates venerunt, quarum ex numero multi sedent iudices? quid? si multi homines nostri ordinis honestissimi ? quid? si illa officiosissima, quae neminem patitur non honeste in urbem introire, tota natio candidatorum ? si denique ipse accusator noster Postumus obviam cum bene magna caterva sua venit, quid habet ista multitudo admirationis ? omitto clientes, vicinos, tribules, exercitum totum Luculli, qui ad triumphum per eos dies venerat : hoc dico, frequentiam in isto officio gratuitam non modo dignitati ullius

ne.

cf. pro Planc. $ 65, cum decedens campus Martius, which seems to e provincia (Sicily) Puteolos forte have been the ordinary place for venissem, Tac. Agr. 9, revertentem, meeting a friend revertentem. nomi. 18, ingredienti, Ann. 11. 69, remeans. cf. S 82. The reason, no doubt, is that Rome societates] the companies of revenue was regarded as the centre of the farmers ( publicani) who belonged to world, as we say, the 'metropolis.' the equestrian order. At this time At this time, and for more than a two of the three panels ( decuriae) of year afterwards (till the lex Julia of jurors were composed of equites. B.C. 61), the provincial governors See App. B. rendered account of their administra natio] Z cf. in Pis. § 55, ne de tion at Rome. Thus a man would, officiosissima quidem natione candi. strictly speaking, be decedens or re datorum. The word is depreciatory, vertens until he had rendered ac cf. pro Sest. SS 96, 97, de Nat. D. count.

II. § 74. Add Phaedrus, II. 5, est istam rationem =istius rei ratio.

arilelionum quaedam Romae natio. nem] cf. Madv. § 314.

bene magna] as we say, “a good habet] “involves,' 'causes.' cf. SS large' throng. cf. de Or. II. § 361, 12, 87, 89, 69.

sermonem bene longum hominis. 69. deductum] sc. in forum, as exercitum] cf. § 37: was the custom when youths first hoc dico] “but this much I will put on the toga virilis. This visit

say.' non modo. 'I do not say to was called tirocinium fori, and was enhance a man's personal credit, but performed at early morning (prope simply to give him satisfaction. cf. de nocte).

de imp. Gn. Pomp. $ 66. prodire] to go out of the city to gratuitam] voluntary, opposed to meet him beyond the walls in the mercede.

umquam, sed ne voluptati quidem defuisse. at sertabantur 70 multi.' doce mercede: concedam esse crimen. hoc quidem remoto, quid reprehendis? quid opus est,' inquit, 'scititori bus?' xxxiv, a me tu id quaeris, quid opus sit co, quo semper usi sumus? homines tenues unum habent in nostrum ordinem aut promerendi aut referendi beneficii locum, hanc in nostris petitionibus operam atque adsectationem, neque enim fieri potest neque postulandum est a nobis aut ab equitibus Romanis, ut suos necessarios candidatos adsertentur totos dies; it quibus si domus nostra celebratur, si interdum ad forum deducimur, si uno basilicae spatio honestamur, diligenter observari videmur et coli: tenuiorum amicorum et non occupatorum est isti assiduitas, quorum copia bonis viris et beneficis deesse non solet. noli igitur eripere hunc inferiori generi hominum fruc-71 tum officii, Cato : sine eos, qui omnia a nobis sperant, habere ipsos quoque aliquid, quod nobis tribuere possint. si nihil erit praeter ipsorum sutiragium, tenue est, si, ut sutiragentur, nihil valent gratia. ipsi denique ut solent loqui non dicere pro nobis, non spondere, non vocare domum suam possunt. atque haec a nobis petunt omnia neque ulla re alia, quae a nobis consequuntur, nisi opera sua compensari putant posse. itaque et legi Fabiae, quae est de numero sectatorum, et senatus consulto, quod est L. Caesare consule factum, resti

70. at] The second clause is now this sense.

de Off. 1. § 138, domus dealt with. cf. § 67. sectabantur. suffragata domino, pro Planc. § 1, sc. during the canvass.

etc., but the best instance is auct. xxxiv. nobis] ‘us senators.' petit. cons. § 28, in eo quem hominis

candidatos] when they have on ignoti, nullis suffragantibus, honore their toga candida, i.e. are openly adjiciant, i.e. without the interven: engaged in canvassing.

tion of suffragatoris. cf. $s 10, 44. a quibus si......] so auct. petit. spondere become security for us. cons. $ 34 gives the three kinds pro Planc. $ 47, quod multis benigne of adsectatio, viz., salutatorum, din fecerit, pro multis spoponderit. ductorum, adsectatorum.

legi Fabiae] Nothing more is known spatio) with a single turn in a about this. Probably it was passed public hall. The basilicae were used about 1.c. 66 or 65 as a supplement (a) as courts of justice, (b) as pro to the lex Calpurnia. 2. menades.

L. Caesare considle] B.C. 64. The 71. si ut suffragentur] sc. erit, to definition of the time by the name be supplied from above. If it is to of one consul only is strange but cf. be their support in canvassing, de prov. cons. § 45, Julias leges it why, their influence is nothing.' We ceteras illo consule rogatas. Probably find suffragari continually used in only the consul who presided at the

at spec

terunt; nulla est enim poena, quae possit observantiam tenui72 orum ab hoc vetere instituto officiorum excludere.

tacula sunt tributim data et ad prandium vulgo vocati.' etsi hoc factum a Murena omnino, iudices, non est, ab eius amicis autem more et modo factum est, tamen admonitus re ipsa recordor, quantum hae conquestiones in senatu habitae punctorum nobis, Servi, detraxerint. quod enim tempus fuit aut nostra aut patrum nostrorum memoria, quo haec, sive ambitio est sive liberalitas, non fuerit, ut locus et in circo et in foro daretur amicis et tribulibus? haec homines tenuiores a suis

tribulibus vetere instituto adsequebantur. 73 XXXV...

praefectum fabrum semel locum tribulibus suis dedisse : quid statuent in viros primarios, qui in circo totas tabernas tribulium causa compararunt ? haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Servi, coniecta sunt, in quibus tamen

XXXV.

debate is mentioned. H. Nothing is known of the matter.

restiterunt] paid no attention to it, made it a dead letter.

72. spectacula] seats for seeing the games from. cf. pro Sest. § 124, Liv. I. 35, ubi spectacula sibi quisque facerent.. ... spectavere furcis spectacula alta sustinentibus, XLV. 1, Ov. Met. X. 668, resonant spectacula plausu.

etsi.......tamen] though this is really not to the point, yet the mention of it serves to remind me that......

more et modo] so nihil more, nihil modo, in pro Scauro $ 37. T.

hae conquestiones] 'complaints of this sort.' cf. on S 7:

punctorum suffragiorum. cf. pro. Planc. $ 53, Hor. A. P. 343.

nuobis] ‘us' = our side. Cic. had supported Servius. cf. $ 7.

ambitio) lawful adfectatio honoris, opposed to ambitus, unlawful. cf. pro Planc. $ 45, cum ambitionis nostrai tempora postulabant. liberalitas.

tribulibus] the fellow-tribesmen of the candidates. But the charge brought against Murena was spectacula tribuitim data, i.e. to whole tribes at a time. H.

adsequebantur] here there is a lacuna in the MSS.

73. Mommsen supplies sense thus [quodsi criminosum vide. tur amicum quendam Murenae,] praefectum ...... H.

praefactum fabrum] 'an officer of engineers.' cf. Caes. B. C. I. 24.

tabernas] either boxes,’i.e. booths with seats (H.), or 'blocks of seats, i.e. strictly the entrance arcades which gave access to the several blocks (Z.), cf. Tac. Ann. XV. 38, Dionys. Hal. 111. 68.

compararunt] have 'taken,' as we say, i.e. hired.

diligentiam] cf. pro Ligar. § 1, quoniam diligentia inimici investiga. tum est quod latebat.

coniecta] flung upon, 'laid to the door of your over-activity in hunting up charges against your rivals.' cf. II in Verr. II. § 18, o praeclare coniectum a vulgo in illam provinciam omen comunis famae atque sermonis.

cf. $ 77

in foro] where the gladiators were exhibited, before the days of amphitheatres.

Murena senatus auctoritate defenditur. quid enim? senatus num obviam prodire crimen putat? 'non, Sed merciles convince. num sectari multes ? non, sed conductos: doce. num locum ad spectandum dare aut ad prandium invitare? “minime, sed vulgo.' quid est vulgo? “universos.' non igitur, si L. Natta, summo loco adulescens, qui et quo animo iam sit et qualis vir futurus sit videmus, in cquitum centuriis voluit esse et ad hoc officium necessitudinis et ad reliquum tempus gratiosus, id erit eius vitrico fraudi aut crimini, nec, si virgo Vestalis, huius propinqua et netussaria, locum suum gladiatorium concessit huic, non et illa pic fecit et hic a culpa est remotus. omnia haec sunt officia necess.2riorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum.

at enim agit mecum austere et stoice Cato: negat verum 74 esse adlici benevolentiam cibo, negat iudicium hominum in magistratibus mandandis corrumpi voluptatibus oportere. ergo, ad cenam petitionis causa si quis vocat, condemnetur? quippe' inquit; “tu mihi summum imperium, tu summam ductoritatem, tu gubernacula rei publicae petas fovendis homi

auctoritate] the 'expressed will’of the Senate=consultum, as in de Leg. II. S 37, senatus vitus auctoritas de Bacchanalibus, ad Fam. I. 2. 4, de his rebus senatus auctoritas srcvissima intercessit. cf. sup. § 67.

num locum...dare] Campe suspects that the answer to this (12011, sed tributim. cf. 8 67) has dropped out. H.

universos] this question and answer is quoted by Quint. VII. iii. 16.

L. Pinarius Natta] As pontiff in B.C. 58 he joined in the destruction of Cicero's house.

centuriis] there were 18 of equites. necessitudinis] the service which his close connection demanded. cf. div. in Caec. $ 14, pro Sest. § 10, offcium vicinitatis. For gen. cf. on $ 1.

ad reliquum tempus] sc. petitionis Murenae. Z, which seems nonsense, but it is hard to see what it does

Perhaps simply · for the future,' i.e. with an eye to needing their support one day himself.

propinqua) perhaps a Licinio. II.

gladiatorium] cf. pro Sest. § 124, Consessu gladiatorio. 2, who thinks that the places were those kept for all the six Vestals. The conjecture gladiatoribus is unnecessary.

Add pro Sest. § 115.

munial services,' 'functions,' a rare word in Cicero, but found pro Sest. S 138. H.

74. verum) éright,' “fair,' as often. cf. Tusc. D. III. $ 73, Verg. Aen. XII. 694, Hor. Epp. 1. 7. 98.

quippe) in answers="what then?' i.e. ‘certainly,' 'to be sure.' cf. pro Caec. S 55, de Fin. V. S 84, IV. S 7. Festus, p. 257 M. says that it =quid

ni.

tu......tu]For the avaøopa' cf. Tusc. D. V. & 5.

mihi] dat. ethicus. cf. § 13.
petas] “are you to be allowed to

.Madv. $ 353 quotes 'Ter. Hec. IV. 2. 13, ex urbe rus tu habi. tatum migres?

mean.

seek?'...

« PreviousContinue »