Page images
PDF
EPUB

num sensibus et deleniendis animis et adhibendis voluptatibus? utrum lenocinium, inquit, a grege delicatae iuventutis an orbis terrarum imperium a populo Romano petebas ?' horribilis oratio, sed eam usus, vita, mores, civitas ipsa respuit. neque enim Lacedaemonii, auctores istius vitae atque orationis, qui cotidianis epulis in robore accumbunt, neque vero Cretes, quorum nemo gustavit umquam cubans, melius quam Romani homines, qui tempora voluptatis laborisque dispertiunt, res publicas suas retinuerunt: quorum alteri uno adventu nostri

exercitus deleti sunt, alteri nostri imperii praesidio disciplinam 75 suam legesque conservant. XXXVI. quare noli, Cato, maiorum

instituta, quae res ipsa, quae diuturnitas imperii comprobat, nimium severa oratione reprehendere. fuit eodem ex studio vir eruditus apud patres nostros et honestus homo et nobilis, Q. Tubero. is, cum epulum Q. Maximus P. Africani patrui sui nomine populo Romano daret, rogatus est a Maximo, ut triclinium sterneret, cum esset Tubero eiusdem Africani sororis filius. atque ille, homo eruditissimus ac Stoicus, stravit pelli.

or

delicatae] cf. ad Att. I. 19. 8, libi. dinosae it delicatae iuventutis.

horribilis) “awful,' with sarcastic horror. cf. Catull. XIV. 12, di magni, horribilem et sacrum libellum.

civitas} the spirit of our institutions.

cotidianis] sc. the ovocítia φιδίτια. . The Cretan messes were called ανδρια. .

in robore) on hard oaken benches, ÉTTI TOÛ KALvtnolov Veloû. Athen. 142 a.

cubans] leaning on the elbow or a cushion. They ate kaońuevot.

alteri] The proconsul Q. Caecil. Metellus (hence called Creticus) sub. dued the Cretans, B.C. 68—67.

alteri] Since the break-up of the Achaian League and the destruction of Corinth (B.C. 146), the Spartans had been protected dependants of Rome.

eodem ex studio] so in $ 66.

Q. Aelius Tubero] a grandson of L. Aemilius Paullus. Q. Fabius Maximus Allobrogicus was a grand.

son, and this Scipio (cf. on § 58) a son of the same, adopted by a son of Scipio Africanus the Elder. Tubero was a noted Stoic, cf. Brutus § 117, de Or. III. $ 87. Also a learned jurist, cf. Gellius, I. 22, Scipio was found dead in his bed, not without some suspicion of foul play, B.C. 129. cf. Mommsen, bk. IV. C. 3:

epulum] a funeral banquet.

nomine] ‘in honour of. This use is

very nearly the same as that in &S 69, 82.

triclinium] a table with a set of three couches. See Rich, dict. ant.

sterneret] ‘lay.' Implies not mere. ly the providing of rugs, &c., for the couches, but also the dishes for the table. H.

ac Stoicus) ironically thrown in, as if it were a step higher than homo eruditissimus. And a Stoic to boot.'

pelliculis] with shabby goat. skins,' instead of rich coverlets and cushions.

xxxvi. 75.

culis haedinis lectulos Punicanos et c'posuit vosa Simii, 90.25i vero esset Diogenes Cynicus mortuus et non divini hominis Africani mors honestaretur : quem cum supremo eius die Maximus laudaret, gratias egit HS immortalibus, quod ille vir in hac re publica potissimum natus esset; necesse enim fuisse; ibi esse terrarum imperium, ubi ille esset. huius in morte celebranda graviter tulit populus Romanus hanc perversam sapientiam Tuberonis. itaque homo integerrimus, civis opti- 76 mus, cum esset L. Pauli nepos; P. Africani, ut dixi, sororis filius, his haedinis pelliculis practura deiectus est. odit populo lus Romanus privatam luxuriam, publicum magnitiventium diligit; non amat profusas pulas, sondes et inhumanitatem multo minus. distinguit rationem officiorum ac temporum, vicissitudinem laboris ac voluptatis. nam quod ais nulli re adlici hominum mentes oportere ad magistratum mandandum nisi dignitate, hoc tu ipse, in quo summa est dignitas, non servas. cur enim quemquam, ut studeat tibi, ut te adiuvet, rogas? rogas tu me, ut mihi praesis, ut committam ego me tibi? quid tandem? istuc me rogari oportet abs te te potius

an

mur.

He was

lectulos Punicanos] wooden benches of the Punic pattern, to serve asliti. H. But see Appendix D).

vasa Samia] earthenware, not, as they should have been, of metal, e.g. Corinthian bronze : (not silver, as Fabius had himself not much of that, Plin. H. N. XXXII. 181.] 2. cf. auct. ad Herenn. IV. 64, utatur (argento) licet, nos Samiis delectabi

H. Diogenes] of Sinope, the most celebrated of the Kuvikoí. noted for his plain-speaking (itappnoia), and for his devotion to pro. ving the smallness of human needs. His tub is well known. The Cynics were in many points the moral forerunners of the Stoics.

et non] ‘instead of.' supremo die] his funeral.

laudaret] the funeral oration, delivered in the Forum, at the Rostra by some relative of the deceased. sapientiam] philosophy.' 76. deiectus est] in praeturae

Pititioni repulsam tulit. cf. I in
Verr. $ 23, si nicidilitate divissant.

odit......diligit] quoted by Quint. IX. ii. S2, as an instance of the figure distinctio.

privatam ... ... publicam] For sense cf. pro Flacco $ 28, Hor. Carm. II. 15, 13, privatus illus CenSUS erat britis, comme magnum.

inhumanitatem ] • boorishness,' want of refinement. cf. $ 66.

distinguit... l'oluptatis]The thought is the same as $ 7t, qui tempora voluptatis laborisque dispertiunt. But what it does here I know not. H. well remarks that nam quod ais, etc. refers to the sordes, etc. above, and that this is probably an addition by some later hand. It is, however, good Latin enough : I only doubt the term voluptas of a funeral-banquet.

ut mihi praesis]=ut tibi liceat mihi praeesse. H.

quid tandem?] what is one to say? · dear me!'

a me, ut pro mea salute laborem periculumque suscipias ? 77 quid, quod habes nomenclatorem ? in eo quidem fallis et

decipis. nam si nomine appellari abs te cives tuos honestum est, turpe est eos notiores esse servo tuo quam tibi. sin etiam, cum noris, tamen per monitorem appellandi sunt, cur nomen petis quasi incertum sit? quid, quod, cum admoneris, tamen quasi tute noris, ita salutas? quod, posteaquam es designatus, multo salutas neglegentius? haec omnia ad rationem civitatis si derigas, recta sunt: sin perpendere ad disciplinae praecepta velis, reperiantur pravissima quare nec plebi Romanae eripiendi fructus isti sunt ludorum, gladiatorum, conviviorum, quae omnia maiores nostri comparaverunt, nec candidatis ista benignitas adimenda est, quae liberalitatem magis significat

quam largitionem. 78 XXXVII. at enim te ad accusandum res publica adduxit. credo

Cato, te isto animo atque ea opinione venisse, sed tu impru

te potius a me] For this question derigas ad]=judge by the standard cf. Plato Rep. 345-6, Ar. Pol. II. of......, guide by...... cf. § 3, ad nor. ii. 6. The Stoic dogma is given by mam derigenti, de Or. 1. § 130, ut Diog. L. VII. I 2 I, πολιτεύσεσθαι ad hanc similitudinem huius histrioφασι τον σοφόν, αν μη τι κωλύη...... nis oratoriam laudem derigamus. de kai yap kariav èpéčelv, kai ėm' apetru Rep. 11. $ 55, exempla ad quae reliqua παρορμήσειν. .

oratio derigatur mea. So with abl. 77. nomenclatorem] These must de Fin. II. S 7, voluptate omnia dirihave been at this time allowed by gentes. The MSS. vary as to the law, for in B.C. 72 when Cato was form of the word. candidate for the military tribune recta] cf. on $ 3. Pravum or cur. ship, νόμου γραφέντος όπως τους παρ vum is the Stoic antithesis to rectum. αγγέλλουσιν είς αρχήν ονοματολόγοι cf. Hor. Epp. ΙΙ. 2. 44. Persius μη παρώσι, χιλιαρχίαν μετιών μόνος III. 52, IV. II, V. 38. ÈTELO ETO TỘ vouw, Plut. Cato, 8. perpendere] test by weighing them

sin etiam ......etc.] very mutilated in the Stoic scale of right and wrong. in the MSS. H. gives it up. I have taken his etiam cum, and Z.'s quasi. reperiantur] “must surely be found,' incertum sit is from MS. Lag. 9. though of course I leave it to a Stoic * But if, even in case of men whom like yourself to decide. cf. Mady. you know, you must needs make a

$ 350 b.

For the matter of this show of asking your recognition passage H. cf. de Or. 1. $ 112. agent before addressing them, why comparaverunt]=instituerunt. cf. is it that you ask “who is this auct. ad Herenn. iv. § 23, bene coming?” making as though you did maiores nostri hoc comparaverunt. not know the man?' I admit that xxxvii. 78. res publica] the this is forced, but the passage is too common weal. State interests. far gone for any clear or certain isto ......ea] H. treats this as a case explanation.

in which one demonstr. pronoun (as rationem civitatis]=civitas $ 74. often) is caught up by another, re

cf. $ 3.

dentia laberis. ego quod facio, iudices, cum amicitiae dignitatisque L. Vurenae gratia facio, tum me pacisi otii, concordiae, libertatis, salutis, vitae denique omnium nostrum causa facere clamo atque testor.

audite, audite consulem, iudices, nihil dicam adrogantius, tantum dicam, totos dies atque noctes de re publica cogitantem ! non usque eo L. Catilina rem publicam despexit atque contempsit, lit el copia, quam secum eduxit, se hanc civitatem oppressurum arbitraretur. latius patet illius sceleris contagio, quam quisquam putat, ad plures pertinet. intus, intus, inquam, est equus Troianus, il quo numquam me consule dormientes opprimemini. quaeris a me, 79 ecquid ego Catilinam metuam. nihil, et curavi ne quis metueret, sed copias illius, quas hic video, dico esse metuendas; nec tam timendus est nunc exercitus L. Catilinae quam isti, qui illum exercitum deseruisse dicuntur. non enim deseruerunt, sed ab illo in speculis atque insidiis relicti in capite atque in cervicibus nostris restiterunt. hi et integrum consulem et

But ül goes

ferring to Vägelsbach Stil. $ 93. 1.
Add. Madv. § 489 a.
with opinione : it does not catch up
isto. 2. rightly explains isto animo
as “your usual spirit.' cf. $ 64, cum
ista natura, ‘with the temperament
we all know so well.' i'd opinion' =
that belief,' viz. that the common
weal demands the condemnation of
Murena. The sense then will be, I
readily believe that it was your well-
known patriotism, backed by the
belief that in this case you had taken
the side of your country, that brought
you here.' cf. Madv. § 486.

opinione] There is a certain archness in this word : Cicero insinuates that Cato supposes' or 'believes' (I use the word in the modern sense) something at last. cf. $$ 61, 62, 63.

laberis] i.e. your patriotism is deceived; you are on the wrong side, for Rome needs a consul like Murena. T. cf. pro Marcell. S 20, viris non cupiditate aliqua aut pravitate lapsis sed opinione officii. copia] the sing. is rare in this

2. suggests that it is used to

shew that in Cicero's opinion the force outside is not so dangerous as are the forces of conspirators (copiae) in the city. cf. in Catil. I. $ 9.

91115071am] cf. on $ 60. intus, intus. cf. in Catil. II. S II.

dormientes] Verg. Aen. II. 265, invadunt urbem somno vinoqul sepultam.

79. go] Cicero had left the charge of the war to his colleague Antonius. 2.

quas hic ciddio] in Catil. II. S 5, hos, quos vidio volitare in foro.

nec tam ......) in Catil. II. S 5, 12012 tam exercitum illum esse nobis quam hos, qui exercitum descruerunt, pertimescendos.

dicuntur] sc. it is merely a lie, a stratagem, that they may catch us napping. 2. with MS. Lag: 9 reads videntur.

cervicibus] 2. quotes ad Fam. XII. 23. 2, casque (legiones ) in cervicibus nostris collocare.

restiterunt] have stopped behind. cf. Liv. XXXVII. 21, ut nemo 2013randi causa restiterit.

sense.

bonum imperatorem et natura et fortuna cum rei publicae salute coniunctum deici de urbis praesidio et de custodia civitatis vestris sententiis deturbari volunt.

quorum ego ferrum et audaciam reieci in campo, debilitavi in foro, compressi etiam domi meae saepe, iudices, his vos si alterum consulem tradideritis, plus multo erunt vestris sententiis

quam

suis gladiis consecuti. magni interest, iudices, id quod ego multis

repugnantibus egi atque perfeci, esse Kalendis Ianuariis in re 80 publica duos consules. nolite arbitrari, mediocribus consiliis

aut usitatis vitiis aut **; non lex improba, non perniciosa largitio, non auditum aliquando aliquod malum rei publicae quaeritur; inita sunt in hac civitate consilia, iudices, urbis

natura] character,' 'tempera. ment.'

cf. $ 64. fortuna] “circumstances,' 'position. cf. S 83.

deici] ‘be dislodged,' a military term. deicere praesidium (a guard) is common in Caesar, and cf. Hor. Epp. II. 2. 30, praesidium regale loco deiecit, ut aiunt, summe munito et multarum divite rerum. cf. also § 82.

custodia] cf. § 64.

reieci] have repelled.' cf. ad Fam. II. 10. 2, feliciter ab Antiochea hostem reiecerat. • Have foiled' probably comes nearest to the sense. See the metaphor from gladiators' thrusts, in Catil. 1. § 15 with Mr Wilkins' note.

in campo] cf. S 52.

debilitavi] so SS 80, 43. The word properly means to‘cripple,'' maim.' cf. Liv. XXI. 40, Gaius, II. 146, debilitati opp. to integri of gladiators after a fight. cf. also S 82. in foro refers, I think, especially to the second speech against Catiline. See the menace in § 6 of that speech.

compressi] so Phil. II. § 21, impetum tuum compressisset. “Have stopped,' brought up sharp.' Sallust says ianua prohibiti.

domi meae) alluding to the attempt of G. Cornelius and L. Vargunteius on his life. cf. in Catil. 1. SS 9, 10, Sall. Cat. 28. add pro Sulla 18.

saepe] Cicero speaks of previous attempts in Catil. I. SS 11, 15, but there as here he is probably exaggerating the fact by way of frightening the jury.

his vos si=hi, si vos iis. H.

egi atque perfeci] sc. I stood out against the further delay of the consular election, and carried it through in spite of danger. cf. § 52. T.

duos] cf. § 4. This was the argument that procured Murena's acquittal, as Cicero says, pro Flacco $ 98, nemo illorum iudicum clarissimis viris accusantibus audiendum sibi de ambitu putavit cum bellum iam gerente Catilina omnes me auctore duos consules kalendis Ianuariis scirent esse oportere. Quintilian Vi. i. 35 remarks the same.

80. vitiis] so the MSS. Z justifies usitatis by II in Verr. II. § 9, si usitato more peccasset. The lacuna which follows is filled up thus by Fr. Richter, aut [humana ac toleranda audacia ab istis desperatis hominibus agi]. H.

largitio] cf. on $ 24.

rei publicae] dative after malum. quaeritur, is aimed at, sc. by the conspirators.

inita sunt] in the passive this phrase is always used with gen. of the gerundive. inire consilium sometimes takes infinitive. Madv. § 417 obs. 2. cf. § 81.

« PreviousContinue »