Acta Sanctae Sedis, Volume 13

Front Cover
Johnson Reprint Corporation, 1880

From inside the book

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 292 - Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae commendationis, hortationis, requisitionis, donationis, concessionis, assignationis, constitutionis, deputationis, decreti, mandati, inhibitionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentessimo nonagesimo tertio,...
Page 32 - Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedicta Opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retiñere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.
Page 389 - ... ipsis praesentibus , si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die vigésima tertia ianuarii millesimo octingentesimo trigésimo octavo , pontificalus Nostri anno séptimo.
Page 494 - ... excessura, puta si inibi schola fiat aut collegium quod pateat etiam alienis. Plane si dictos fines excesserit, res redit ad alterutram illarum, quae a Bonifacio VIII et Urbano VIII fieri pro lubito, ceu diximus, prohibentur. Sin autem intra limites domesticae disciplinae mutatio conlineatur, suo certe iure Regulares utentur; nisi forte leges fundationis obsistant.
Page 489 - Patrum Augustinianorum de nova paroecia iisdem concedenda » rescripsit - negative et amplius -. Sin autem, quod secundo loco posuimus, mera missio erigitur, ius certe non obest religiosis viris ne inter eos eligatur rector; ast ne iis quidem praeferri optantibus suffragatur. Rem itaque integram et in sua potestate positam aggrediens Episcopus, libértate sua utatur oportet; ubi enim iura silent, loco legis...
Page 489 - Quamvis illi hanc sibi praerogativam adserant, obscurum tarnen non est, baud leves exinde secaturas difficultates et offensiones. Ceterum in ea, de qua sermo est, nova erectione necesse est alterutrum contingere : nimirum ut paroecia veri nominis, aut mera missio constituatur. Si primum fieret, per quam alienum esset ab Ecclesiae disciplina e religiosa familia arcessitum parochum praeferri; sic enim iure quod modo viget arcentur regulares a parochi muñere, ut illud suscepturi venia Apostólica indigeant.
Page 58 - ... in malevolam animam non introibit sapientia, nee habitabit in corpore subdito peccatis...
Page 154 - Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus ad decennium tantum valituris.
Page 58 - ... pervestigatione naturae ; modo fides, quae rationis ope illustratur ac defenditur, sic tamen ut suam quaeque inviolate teneat et vim et dignitatem ; atque, ubi res postulat, ambae quasi foedere icto ad utriusque inimicos debellandos coniunguntur.
Page 496 - ... oblatam stipem erogari oporteat; nequit enim faceré privatorum voluntas, ut quod a legitima potestate in bonum commune praecipitur certo destituatur effectu. Haec Nobis considerantibus visi sunt prudenter et opportune egisse Patres Concilii Provincialis Westmonasteriensis II, cum partim interpretantes piam et aequam donantium voluntatem, partim ea, quae Episcopis inest, utentes potestate imperandi pecuniae collationes decernendique quo tempore et qua de causa conferri oporteat, statuerunt in...

Bibliographic information