Page images
PDF
EPUB

154 Suecia Regni Leges Provinciales, prout quondam a Carolo IX. Sueonum Rege 1608. publicatæ funt; Suecia Regni Leges civiles, fecundum Guftavi Adolphi Mandatum 1618. publicatæ, & a Jo. Loccenio in latinam linguam traductæ & brevibus Notis illuftratæ, Londini Scanorum, 1675. P. B.

55 Theod. ZAWACKI Memoriale Proceffus judiciarii & Flofcu. lorum Legum, feu Statutorum atque Conftitutionum Regni Polonia, Cracoviæ, 1623. P. B.

56 70. NIXDORF Opufcula juridico-practica, Regnum Polonia terrasque Pruffia Regalis concernentia, Dantifci, 1685. P. B. 57 Sim. STAROVOLSCI Commentarius in IV. Libros Inftitutionum Juris civilis, Cracoviæ, 1638. Marm. B.

58 Ejusd. Monita legalia, methodum in utroque Jure ftudendi præfcribentia, ibid. f. a. ausgeschn.

ག་ག་མ་ ཁམ་ yoxa

ཀལྟ་བླང་དུ་ལྟ་ཕྱྭ་

CLASSIS XXVIII. JUS ECCLESIASTI

CUM

ET

CANONICUM.

[ocr errors]

IN FOLIO.

Guil. VOELLI Bibliotheca Juris Canonici veteris, in duos

Tomos diftributa, quorum unus Canonum Ecclefiafticorum Codices antiquos, tum Græcos tum Latinos complectitur; alter vero infigniores Juris Canonici veteris Collectores Græcos exhibet. Cum verfionibus latinis, notis & Indicibus, Lutet. Parif. 1661. F. B.

2 Guil, BEVEREGII Zuvodinov, five Pande&tæ Canonum SS. Apoftolorum & Conciliorum ab Ecclefia Græca receptorum; nec non Canonicarum SS. Patrum Epiftolarum, una cum

Scholiis Antiquorum & Scriptis aliis huc fpectantibus, Oxonii, e Theatro Scheldon. 1672. . B.

3 Franc. PITHœi Codex Canonum vetus Ecclefiæ Romanæ, ad veteres Manufcriptos Codices reftitutus & notis illuftratus. Accedunt: Petri PITHœi Mifcellanea ecclefiaftica; Abbonis Floriacenfis Apologeticus & Epiftolæ, Parif. e Typogr. Regia, 1687. D. 3.

4 Petri PITHOI & Francifci PITнOι Corpus Juris Canonici & Decretales Gregorii Papæ IX. ad veteres Codices Manufcriptos reftitutum & notis illuftratum, ex Bibliotheca Claudii le Peletier, T.I. II. c. Appendice Juris Canonici, juxta Exemplar Parifiis antehac excufum, 1705. P. B. 5--7 Jo. Petri GIBERTI Corpus Juris Canonici, cum notis & Indicibus, T.I-III. Colon. Allobr. 1735. Voll. III. E. B. 8 Lectura aurea Domini Abbatis antiqui, fuper quinque Libris Decretalium, Argent. 1510. ausgeschn.

9 GRATIANI Decretorum Libri V. fecundum Gregorianos Decretalium Libros titulosque diftin&ti per Jo. a Turrecremata, Scholiis & quatuor Indicibus illuftrati, cura Justi Fontanini, Romæ, 1727. F. B.

10-12 Eman. GONZALEZ Commentaria perpetua in fingulos Textus V. Librorum Decretalium Gregorii IX. T. I-- IV. Edit. fecunda, ab innumeris mendis repurgata, Francof. ad M. 1690. Voll. III. P. B.

13 a) Joach. MYNSINGERI in tres Libri II. Decretal. Titulos, de Probationib. de Teftib. & Atteft. & de fide Instrument. Commentarii, Helmft. 1582. ausgeschn.

13 b) Wencesl. STEIGER Repertorium Juris Canonici, Opus pofthumum, (Norimberga,) 1713. R.

1419 Auguftini BARBOSA Collectaneorum in Jus Pontificium Tomi VI. felectæ Interpretationes, Editio ultima a mendis expurgata, Lugd. 1688. Voll. VI. P. B. 20-24 Magnum Bullarium Romanum, a Beato Leone Magno ufque ad Benedictum XIII. TI-VIII. Luxemburg. 1727. Voll. V. P. B.

25-33 Ejusd. Continuatio, T. IX. XVII. ibid. 17411753. Voll. IX. F. B.

34 Petri COUSTANT Epiftolæ Romanorum Pontificum & quæ ad eos fcripta funt, a S. Clémente I. ufque ad Innocentium III. c. Appendice, T. I. Parif. 1721. E. B.

[ocr errors]

35. 36 Steph. BALUZII Epiftolarum Innocentii III. Rom. Pontificis, Libri XI. accedunt: Gefta ejusdem Innocentii, T.I. II. Parif. 1682. Voll. II. E. B.

37 CLEMENTIS XI. Pont, Max, Opera omnia, fecundum Exempla Romana fideliter repetita, Francof. 1729. F. B. 38-40 a) Collectiones Bullarum SS. Bafilicæ Vaticanæ a Leone Magno ad Benedi&tum XIV. c. Appendice & notis, T. I-III. Romæ, 1747 -- 1752. Voll. II. Pap. B.

40 b) c) d) Joh. Pauli PARAVICINI Polyanthea Sacrorum Canònum, T. I -- III. Col. Agripp. 1728. Voll. III. Pap. B. 40 e) Godefr. HERMANT Clavis ecclefiafticæ Difciplinæ, feu Index univerfalis totius Juris ecclefiaftici, opera & studio Petri Auger, Parif. 1693. Pap, B.

41 Joh. DARTIS Opera Canonica, in tres Partes diftributa: 1) Commentarii in univerfum Gratiani Decretum; 2) TraEtatus de Beneficiis ecclefiafticis; 3) Opufcula varia, Parif. 1656. P. B.

42-51 Nicol. Rodriguez FERMOSINI Opera omnia Canonica, civilia & criminalia, in XIV Tomos diftributa, Editio altera emendatiffima, Repertorio generali aucta, Colon. Allobrog. 1741. Voll. X. E. B.

52 Ludov. CELLOTII de Hierarchia & Hierarchis Libri IX. Rothomagi, 1641. Pap. B.

53 Marci Antonii de DOMINIS de Republica ecclefiaftica Libri X. Heidelberg. 1618. P. B.

54 Nicol. SANDERI de vifibili Monarchia Ecclefiæ Libri VIII. Antverp. 1578. P. B.

55 Jofephi GIBALINI Difquifitiones canonica & theologica, de facra Jurisdictione in ferendis pœnis, & cenfuris ecclefiafticis, ex veteri & novo Jure, Lugd. 1655. h. P. B. 56 Jac. MENOCHII de Jurisdictione, Imperio & Poteftate ecclefiaftica ac feculari, & de Immunitate Ecclefiæ, Libri IV. Opus pofthumum, ftudio & opera A. J. V. D. Geneva, 1695. h. P. B.

57 Petri LEURENII Vicarius Epifcopalis, Colon. Agripp. 1718. Fr. B.

58 Afcanii TAMBURINI de Jure, & Privilegiis Abbatum, Prælatorum, Abbatiffarum & Monialium, Temi IV. Colonie Agripp. 1691. P. B.

59 a) Auguftini BARBOSA Paftoralis folicitudinis, five de Officio & Poteftate Parochi, tripartita Defcriptio, ultima Editio prioribus emendatior, Lugd. 1713. E. B.

59 b) Ejusd. Praxis methodica exigendi Penfiones, adverfus calumniantes, & differentes eas folvere; cui accefferunt Vota plurima decisiva & confultiva canonica; ultima Editio prioribus emendatior, Lugd. 1722. E. B. 60-62 Franc. de FARGNA Commentaria in fingulos Canones de Jure Patronatus, qui fparfim tam intra, quam extra Corpus Juris Canonici vagantur, T. I-III. Montisfalifci & Romæ, 1717 -- 1719. Voll. III. P. B.

63-65 Ancienne & nouvelle Difcipline de l'Eglife, touchant les Bénéfices & les Bénéficiers, par Louis THOMASSIN, T. IIII. Nouvelle Edition revûe, corrigée & rangée fuivant Fordre de l'Edition latine, avec fes augmentations, à Paris, 1725. Voll. III. Marm. B.

66--69 Joh. Bapt. BRASCHII de Libertate Ecclefiæ in conferendo ecclefiaftica Beneficia, ac de Immunitate Beneficiariorum mere fimplicium a perfonalis debito refidentiæ, Lugd. 1718. Voll. IV. F. B.

70 Jacobi COHELLII Commentaria in Bullam X. Clementis Papæ VIII. de bono regimine Rerum ad Univerfitates ecclefiaft. fpectantium, & Summor. Pontificum Bulle, Refolutiones & Decreta, dictarum Univerfitatum Intereffe fpectantia, Colon. Allobr. 1699. H. L. B.

IN QUARTO.

71 Chriftoph. Matthai PFAFFII de Originibus Juris ecclefiaftici veraque ejusdem indole Liber fingularis. Accedit: Ejusd. Differtatio de Succeffione Epifcopali, Editio fecunda, Tubinga, 1720. geh.

72 Pfeudo-Ifidorus & Turrianus vapulantes: feu Editio & Cenfura nova Epiftolarum omnium, quas Urbis Romæ Præfulibus a B. Clemente ad Siricium, Ifidorus cognomento Mercator fuppofuit, & Franc. Turrianus defendere conatus eft; recenfuit, notis illuftravit Dav. Blondellus, Genevæ, 1628. F. B.

73 Decretales Gregorii IX., cum Epitomis, Divifionibus & Gloffis ordinariis, una cum Additionibus, ftudio Jureconfulti W. Lugd. 1558. S. B.

74 Sextus Liber Decretalium, cum Epitomis, Divifionibus & Gloffa ordinaria Fo. Andrea, ftudio Cl. Jureconf. Parifienf. W. Lugd. 1559. S. B.

75. 76 Corpus Juris Canonici, Gregorii XIII. auctoritate editum, in duos Tomos divifum & Appendice nova au&tum cum Indicibus. Juftus Henningius Behmer illud recenfuit, variantes Lectiones adjecit & notis illuftravit, Hal. Magdeb. 1747. Voll. II. Marm. B.

77 Christoph Heinr. Freiesleben Corpus Juris Canonici academicum, Praga, Altenb. & Lipf. 1728. P. B.

78 Ant. Dadini ALTESERRÆ Commentarii in Libros Clementinarum; acceffere Sex Prælectiones folemnes pro instaurandis Scholis, Parif. 1680. Pap. B.

79 Caroli Annibalis FABROTI Prælectio in Titulum Decreta lium Greg. IX. de vita & honestate Clericorum, Paris. 1651. Ejusd. Difquifitiones due: De jufto partu; & de numero puerperii, ibid. eod. P. B.

80 Clementis XI. Pontif. Max. Orationes Confiftoriales; juxta Exemplar quod prodiit Romæ, 1722. ausgeschn.

81. 82 Raccolta di alcune Notificazioni, Editti ed Iftruzioni, pubblicate da Profpero LAMBERTINI, (BENEDETTO XIV.) Volume I. II. in Roma, 1742. Voll. II. E. B.

83 Philippi BRAUNII Principia Juris Canonici, Libri V. Norimb. 1698. E. B.

84--87 Jo. Pauli LANCELOTTI Inftitutiones Juris Canonici, c. notis Variorum, Partes IV. Hal. Magdeb. 1716. 1717. Voll. IV. Pap. B.

88 Dominici AULISII in IV. Inftitutionum Canonicarum (7. P. Lancelotti,) Libros Commentaria, Neapoli, 1721. P. B. 89 a) Cafp. ZIEGLERI Jus Canonicum, notis & animadverfionibus Academicis ad Jo. Pauli Lancelotti Inftitutiones enu cleatum, Witteb. 1669. L. B. verg. Schnitt.

89 b) Innocentii CIRONII Obfervationes Juris Canonici in V. Libros digefta, recenfuit & Differtationem de utilitate ex Historia & Antiquitatibus facris in Jurisprud. ecclef. ftudio capienda præmifit Jo. Salom. Brunnquell, Jenæ & Lipsiæ, 1726. geh.

90 a) Jo. LUPI Tractatus de Libertate ecclefiaftica. Ejusd. Tr. dialogicus: de Confederatione Principum & Potentatum, fi fint licite, vel non, Argent. 1511. H. P. B.

90 b)

« PreviousContinue »