Page images
PDF
EPUB

XVII

DIOCÈSE D'AVIGNON

Monastère des religieuses de Notre-Dame de Tarascon.

BULLE DU PAPE URBAIN V, AUTORISANT NOBLE JEAN GANTELME A FONDER A TARASCON UN MONASTERE SOUS LA RÈGLE DE LÉRINS 1.

15 Août 1363

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Johanni Gantelmi, domino civitatis Bivinensis, salutem et apostolicam benedictionem. Piis fidelium votis, per que divinus cultus sacraque religio possint augeri, libenter annuimus et apostolici favoris presidium liberaliter impertimur. Exibita siquidem nobis pro parte tua peticio continebat quod tu qui, - de propria salute cogitans et cupiens terrena in celestia et transitoria in eterna felici commercio commutare, dudum in castro de Tarascone, Avinionis diocesis, unum monasterium triginta unius monialium, ordinis Sancti Benedicti, monasterio Sancti Honorati de insula Lyrinensi, dicti ordinis, Grassensis diocesis, immediate subjectum, in quo quatuor monachi dicti ordinis degunt, abbatisse dicti monasterii et eisdem monialibus sacramenta ecclesiastica ministrantes, de bonis tibi a Deo collatis, auctoritate apostolica construxisti atque dotasti, adhuc eodem desiderio zeloque devocionis accensus,

[ocr errors]
[ocr errors]

1 Arch. des Alp.-Marit., H. 340. Vidimus de Louis Grenon, official de l'évêché de Grasse, donné le 2 juillet 1455.

'Le texte porte « Cantelmi ».

desideras et proponis de bonis tuis hujusmodi in eodem castro de Tarascone, ad honorem Dei et Beate Marie Virginis gloriose et sub ejusdem Virginis ac Beati Benedicti vocabulo, unum aliud monasterium monachorum dicti ordinis, a dicto monasterio monialium remotum, in quo viginti monachi, qui secundum instituta dicti ordinis et monasterii Sancti Honorati vivere debeant, de novo fundare, construere et dotare. Quare, pro parte tua fuit nobis humiliter supplicatum ut faciendi promissa licentiam tibi concedere et circa hec que salubria forent statuere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque, hujusmodi tuum pium propositum in Domino plurimum commendantes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, fundandi et construendi hujusmodi monasterium monachorum in eodem castro de Tarascone, cum ecclesia, cimiterio, campanili, campanis et aliis necessariis officinis, in loco tamen congruo et honesto, et a dicto monasterio monialium, ut prefertur, remoto, per te legitime acquisito vel in posterum acquirendo, diocesana loci et cujuscumque alterius licentia minime requisita, dote tamen sufficienti per te primitus assignata, ex qua viginti monachi cum conversis et servitoribus eorumdem decenter valeant sustentari et incumbencia eis onera supportare, plenam et liberam devocioni tue, tenore presentium, licentiam elargimur, et insuper auctoritate apostolica statuimus et etiam ordinamus quod, in eodem monasterio per te de novo, ut premititur, construendo, cum constructum fuerit, sint et esse debeant viginti monachi et non ultra, nisi ejus facultates excresserent, in quo numero dicti quatuor monachi qui ordinati sunt pro ministrando sacramenta ecclesiastica dictis monialibus, in dicto vicenario numero computantur, et sub regula dicti Sancti Benedicti et secundum instituta dicti monasterii Sancti Honorati, cui prefatum monasterium de novo construendum perpetuo sit subjectum, perpetuum reddant Domino famulatum ; et quod ex ipsis viginti monachis unus sit aliorum et ejusdem monasterii prior et sub ejus cura et jurisdictione tam monachi quam abbatissa et moniales et servitores utriusque monasteriorum eorumdem permaneant, lice

atque tibi seu heredibus tuis, hac prima vice duntaxat, aliquem virum ydoneum, dicti ordinis professorem, in priorem ipsius monasterii monachorum abbati monasterii Sancti Honorati nominare, ipseque nominatus, si sufficiens fuerit, per eumdem abbatem institui debeat in priorem ; monachi quoque in eodem monasterio, dicta primaria vice, ponendi seu ordinandi per ipsum priorem ad nominationem tuam et tuorum heredum, recipi et institui debeant atque poni, qui cum eorum bonis in ipso monasterio et penes ipsum debeant perpetuis temporibus remanere. Deinde vero, cum monasterio ipso continget priorem destitui, electio prioris, de persona que sit de ipsius monasterii gremio, si ydonea reperiatur ibidem, alioquin de dicto Sancti Honorati monasterio facienda, ad conventum ipsius novi monasterii et ejusdem electionis confirmatio ad abbatem pertineat; monachorum vero, postquam prefatus vicenarius numerus hac vice primaria fuerit adimplectus, de ipso numero seu monasterio aliquem seu aliquos ex tunc deesse contigerit, ad ipsos priorem et conventum ejusdem novi monasterii recepcio perpetuis temporibus debeat pertinere, ita tamen quod, pro hujusmodi recepcione, non oporteat ire ad ipsum monasterium Sancti Honorati nec, pro eorum ingressu, quicquam ex conventione seu pacto nullatenus persolvatur. Predicti quoque prior et monachi teneantur, in predicto utroque monasterio tam monialium jam constituto quam monachorum, cum constructum fuerit, ut prefertur, divina celebrare officia publice et private et ipsorum invicem ac dictarum monialium confessiones audire et confessis penitentiam injungere salutarem et alia tam monachis et monialibus quam eorum servitoribus et servitricibus, conversis et donatis ministrare ecclesiastica sacramenta ; quodque dicti prior et mona. chi teneantur de suo gremio vel aliunde habere unum virum sufficientem, qui reliquos instruat saltem in gramatice facultate Preterea, de bonis seu possessionibus datis et dandis in posterum eisdem monasteriis seu acquisitis jam et in futurum etiam acquirendis, dicti prior et monachi ac abbatissa et moniales, et alii qui possessiones et bona ipsorum monasteriorum pro tempore tenebunt

aut census et servicia eisdem monasteriis prestabunt, non teneantur ecclesiis quibus pro possessionibus et bonis predictis ad solucionem decime teneantur, ampliorem quotam decime solvere quam tu et alii laici ipsas possessiones et bona tenentes, aut census vel servicium personis laicalibus prestantes, modernis temporibus estis astricti, consuetudine qualibet contraria non obstante; et insuper, tam prior quam monachi ipsius monasterii construendi qui erunt pro tempore, quam tu et successores tui, necnon conversi, donati et servitores in ipso monasterio, ut premititur, permansuri, et alie quevis persone que apud ipsum monasterium monachorum sepulturam elegerint, apud illud libere valeant sepeliri, ac oblationes et emolumenta exequiarum quas in hujusmodi sepulturis fieri continget, ad ipsos priorem et monachos, salva canonica porcione debita ecclesiis parochialibus, debeant pervenire; ipsi eciam prior et monachi seu conventus dicti monasterii construendi, per se et alios, oblationes, vota et legata a Christi fidelibus licite petere ac recipere valeant et habere, nec idem prior prefati monasterii, qui pro tempore fuerit, per se vel aliam personam, venire ad synodum teneatur; porro sepedictum monasterium prior et monachi qui erunt pro tempore, necnon servitores, conversi et donati degentes in eo, ac etiam peregrini et voventes ex causa devotionis seu alias ad vestrum monasterium venientes, eisdem omnibus gaudeant privilegiis, indulgentiis, libertatibus, immunitatibus et exemptionibus quibus dictum monasterium Sancti Honorati ac abbas et conventus ipsius, nec non servitores, conversi et donati degentes in eo ac etiam peregrini et voventes ex causa devotionis seu alias ad ipsum monasterium venientes, ex concessione apostolica pociuntur, non obstantibus quibuscumque constitucionibus ac privilegiis et literis apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus monasterii Sancti Honorati et ordinis predictorum contrariis, juramento, confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis etiam forent, de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum plena et expressa in nostris literis mentio sit habenda. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc

1

paginam nostre concessionis, statuti et ordinationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avinione, XVIII kalendas septembris, pontificatus nostri anno primo.

« PreviousContinue »