Page images
PDF
EPUB

Canones de Communione fub utraque fpecie & parvulorum. 230
Decretum de reformatione per 9. Capita. 231. usque ad pag. 262

SESSIO XXII.

Dorina de facrificio Miffa per 9. Capita.

Canones de Sacrificio Miffa.

[ocr errors]

263. usque 273

273. & feq.

Decretum de obfervandis, & evitandis in celebratione Mila.
Decretum de reformatione per 11. Capita.

Decretum fuper petitione conceffionis Calicis.

SESSIO XXIII.

275

282. usque 312

312

Vera & Catholica doctrina de facramento Ordinis ad condemnan-
dos errores noftri temporis, &c. per 4. Capita. 313. usque 317
Canones de facramento Ordinis.

Decretum de reformatione per 18. Capita.

SESSIO XXIV.

Doffrina de facramento Matrimonii.

Canones de facramento Matrimonii.

Decretum de reformatione Matrim. per 10. Cap.
Decretum de reformatione per 21. Capita.

SESSIO XXV.

Decretum de purgatorio.

De Invocatione, Veneratione, & Reliquiis
Imaginibus.

De regularibus & Monialibus per 22. Capita
Decretum de reformatione per 21. Capita.

318. & feq.
320. usque 388

[blocks in formation]

Sandorum, & facris

581, usque 649

650. usque 712

712

713

ibid.

714

Decretum de continuanda feffione in diem fequentem

Continuatio Seffionis.

Decretum de Indulgentiis.

De delectu ciborum, jejuniis, & diebus feftis.

De Indice librorum, & Catechifmo, Breviario & Miffali. ibid.

De loco Oratorum.

De recipiendis & obfervandis decretis Concilii.

De recitandis decretis Concilii fub Paulo III. & Julio
feffione. 25.

De Fine Concilii, & confirmatione petenda a fandiffime

noftro.

ACCLAMATIONES Patrum in fine Concilii.
CONFIRMATIO Concilii.

[blocks in formation]

BULLA S. D. N. Pii, divina providentia Papa IV. fuper con-
firmatione Oecumenici generalis Concilii Tridentini.
++

721
CAPI-

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

N.

272 Quæ alias.

242 Quæcunque.
Quam turpe.

Res porro.

180

483 Reus.

155

258

S.

Nemini.

582

Quamvis autem.

Nemo autem.

56

Quamvis excommuni

Nemo etiam,

206 cationis.

Quamvis hæc.

[blocks in formation]

Quamvis

282 365

Nemo quacunque. 103

695 Sacrificium.

55 Sacrofan&ta.3.8.135 136.161.211.214.220.

655 222.226.1bid. 263.714. 132 Sancta Synodus.

Presbyteri. Sic ergo. 57

Non liceat Capitul. 119 Quanta.

Non liceat præterea, Quia illiterati.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Quia vero. 43. 196.

204. Similiter.

[blocks in formation]

58

143

91 105

50 Si quem clericorum, g11 cætero. Si quis dixerit. 61.94. & fæpe alibi.

Nullus in pofterum. 360 Quicunque in Cathe- Si quis intra.'

313

344

56

678.797

161

432

Nullus itaque.

drali.

141

294 Statuit.

664. 705

Nullus prima.

337

Quicunque pofthac. 283 Subdiaconi.
Quicunque regularis.

361

T.

0.

Omnes.

643

Optandum.

193 Qui pie.

336 Tanta.

Tametfi.

393

715

Optaret.

650 Qui vero.

58 Teftes.

158

271 Quoad ufum.

[blocks in formation]

Ordinarii.

108 Quo factum.

Ordinationes.

346 Quoniam ab Ecclefia

50 Verum.

50

Vifum.

178

P.

ftico.

231 Uniones.

[ocr errors]

Patriarchæ.

455 Quoniam autem.

[blocks in formation]

Paulus.

128 Quoniam diverfis.

707 Ut fidelis.

477

Pius.

Poftremo.

712 581.

216 Quoniam igitur. 171 Ut fides.

Placetne. 1.130. 134-219 Quoniam non ignorat. Ut paternæ.

FINI S.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

PER CONCILIUM TRIDENTINUM FACTA,
Diftinctus per Titulos & Capita.

Tit. I.

D'De facienda professione fidei.

Cap. I. Cogit temporum calamitas.

S. Provifi etiam, usque, Neminem.

Cap. 2. De impreffione, expofitione, & legitimo ufu

facræ Scriptura.

Infuper

[blocks in formation]

Tit. 4. De his, quæ ad univerfi cleri reformationem

Spectant.

Nihil eft.

Seff. Cap. Reform.

[blocks in formation]

Cap. un.

Quia vero.'

22. I. 14. 6.

Quam turpe.

25. 14.

Ut paternæ.

ejuf. 15.

Optandum.

ejuf. 1.

Admonet, usque, illis vero.

ejuf. 8.

Quicunque de cætero.

7. 4.

Cum Ecclefiafticus.

24. 7.

Tit. 5.

Cap. I.

De Epifcopali funtione.

Qui, quales, & quomodo ad Epifcopatum

affumendi, & intra quod tempus confecrandi.

Ad Cathedralium.

Quicunque.

Si in quibuslibet.
Ad majores.
Ecclefiis.

[blocks in formation]

Cap. 2. De refidentia & honeftate Epifcoporum.
Eadem facrofanéta.

Cum præcepto, usque, Eadem omnino,
Non poteft.

Cap. 3. De beneficiorum pluralitate Epifcopis

prohibita.

Nemo.

Cum Ecclefiafticus, usque, Hæcque.
Quoniam pleræque, usque, In parochial,
Adhæc in pofterum, usque, in iis.
In

Cap. 4. De officio Epifcopi in prædicando.
Quia vero.
Prædicationis,

Cap. 5. De officio Epifcopi in ordinando.

Epifcopi.

Quoniam.

Ordinationes,

Epifcopus quoscunque,

Epifcopus familiarem.
Nulli Epifcopo.

Et quoniam.

Abbatibus, usque, Ne ipfi,

Facultates de promovendo a q.

Nec ipfi, usque, Pœnam quoque..

Cap. 6. De officio, jure, & authoritate Epifc.

in vifitando.

[blocks in formation]

Epifcopi ut aptius.

Omnes Ecclefiarum Prælati.

Cap. 7. De officio, jurisdictione, authoritate
Epifcopi in judiciis civil. & crimin.
tam in foro confcientiae, quam con-
tentiofo.

Eadem fancta, usque, Cum igitur.
Cum proprie.

Caufæ omnes, usque, Legati quoque.

In exemptorum.

Infuper cum nonnulli.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »