Page images
PDF
EPUB

CANONES ET DECRETA

SACROSANCTI OECUMENICI
& Generalis Concilii Trident, juxta ordinem
Titulorum Decret, per A. Barbofam.

LIBER I.

De Summa Trinitate, & Fide Catholica.

Co

ongruunt huic tit. decreta Seflion. 3. de Symb. Fidei, & Seff. 4. de Canonicis fcripturis, ac de editione, & ufu facrorum librorum. Et Seff. 5. de peccato originali. Et Seff. 6. de Juftif. Ac Seff. 25. de Purgatorio. Cap. Tanta in Decreto de Indulgent. Seff. 25. Cap. Cogit. 2. Seff. 25. de Reform. Cap. Cum dignitates, 12. S. Provili, Seff. 24. de Reform.

De Conflitutionibus. Congruit huic tit. Cap. Sicuti publice 18. Seff. 25. de Reform.

De Refcriptis. Congruunt buic tit. cap. Quoniam 2. Seff. 14. de Reform. Cap, Difpenfationes 5. & cap. In commutationibus 6. Seff. 22. de Reform.

Cap. Quoniam ob malitiofam 10. Seff. 25. de Reform.

De electione, Congruunt huic tit. cap. ad Cathedralium 1. Seff. 7. de Reform. Cap. Quicunque poft hac 2. Seff. 22. de Reform.

Cap. Si in quibuslibet, Seff. 24. de Reform.

Cap. Cum dignitates 12. Seff, 24. de Reform,

[blocks in formation]

De fcrutinio in ordine

faciendo. Congruunt huic tit. c. SanctaSynodus 7. & cap. Cum nullus 16. Seff. 23. de Reform,

De aetate & qualitate & ordine præficiendorum. Congruunt huic tit. cap. Quicunque poft hac 2. Seff. 22. de Reform. Cap. Nullus in pofterum 12. Seff. 13. de Reform,

Cap. Expedit 18. Seff. 24, de Ref.
Cap. Cum pleraque 21. Seff. 25. de
Regul.

Cap. Nullus prima, Seff. 23.
Tota Sefl 23. de Reform. agit de
Sacram. Ordinis.

De facra Unctione. Congruunt huic tit. Canon. 1. 2. & 3. de Confirmatione Seff. 7. Cap. Vifum eft cum tribus feqq. Seff. 14. de Sacram. Extreme

Unctionis.

De Filiis Presbyterorum. Congruit huic tit. c. Ut paternæ 15. Seff. 25. de Reform.

De Clericis peregrinis. Congruunt huic tit. c. Quanta, S. Deinde, Seff. 22. de Obfervandis & evitandis in celebratione Miffæ.

Cap. Cum nullus 16. verf. Nullus præterea, Seff. 23. de Reform. De officio & poteftate Judicis delegati.

Cap.Infuper, Seff, 14. & magna pars Cap. Proxime annotatorum fub officio Ordinarit, utpote cui Concilium plurima tanquam Sedis Apoftolicæ delegato committit.

De officio Ordinarii. Congruunt huic tit. c. Eadem 1. prope finem verf. Et ne fub fpe

cie, &c. Quia vero. 2, Seff. 5. de Ref. Cap. Ecclefiarum Prælati. 3. Cap. Cap. Ordinarii locorum 5. Cap. Capitula 4. Seff. 6. de Refor. Uniones 6. c. Bereficia 7. Seff. 7. de Reform.

Cap. Eadem 1. in princ. Seff. 13. de Refor.

Cap. Epifcopus quoscunque 3. & cap. Omnes Ecclefiarum 4. Sefl. 14. de Reform. Cap.Quicunque inDioecefi g. & cap. Epifcopi etiam 4. cap. Quia illiterati 6. Seff. 21. de Reform. Cap. Epifcopi etiam 3. c. Admini ftratores 9. c. Cum ex notariorum 10. Seff. 22. de Reform. Cap. Ut fidelis 7. cap. Apoftolus 8. c. Epifcopi utaptius 10. Seff. 24. de Reform, Cap. Monafteria Sanctimonialium 9. cap. In Monafteriis 11. Seff. 25. de Regularib. Cap. Prædicat. Seff. 24.

De majoritate & obedientia. Congruunt huic tit. cap. Statuit fancta Synodus 6. verf. Epifcopis c. Non poteft 17.

Cap. Poftremo 21. Seff. 25. de Re...form, cap. Controverf. Seff. 25, de Regularib.

[blocks in formation]

Cap. Non liceat, S. & fic, Seff. 7. Cap/Præterea, S. quia, Seff. 14.

De Feris.

Congruunt huic tit. cap. Ab adventu 10. Seff. 24. de Reform. Cap.Mandat. poft med. verf. Omnis ibi. & Sanctorum celebrationes, Seff. 25. de Invocation. veneration. & reliquiis Sanctorum. Cap. Cenfuræ 12. Seff. 25. de Regul. Cap. Infuper hortatur, Seff. 25. In decreto de Indul.

De Teftibus.

De Cohabitatione Clericorum & mulierum.

Congruit huic tit. cap. Quam turpe 14. Seff. 25. de Reform.

De Clericis conjugatis. Congruunt huic tit. cap. Nullus prima 6. S. In clericis vero, c. Ut Sanctorum 17. in fine Seff. 23. de Reform.

De Clericis non refidentibus. Congruunt huic tit. cap. Eadem facrofanéta 1. c. Inferiores 2. Seff. 6. de Reform.

Congruit huic tit. c. Teftes Seff. 13. Cap. Inferiora 3. Seff.7. de Reform.

de Reform.

[blocks in formation]

Cap. Cum beneficia 3. Seff. 21. de Reform.

Cap. Epifcopi etiam 8. Seff. 22. de Reform.

format.

Cap. Præcepto 1. Seff. 23. de ReCap. Cum dignitates 12. S. Præterea, & S. Diftributiones Seff. 14.

de Reformat.

De Prab. & dignitatib. Congruunt huic tit. cap. Nemo 2. c.Inferiora 3. c. Quicunque 4. c. Ordinarii 5. Seff. 7. de Reform. Cap. Et quia jure 9. cap. Regularia 10. Seff. 14: de Reform. Cap. In Ecclefiis 13. c. Cum Ecclefiafticus 17. Seff. 24. de Reformatione.

Cap. Ratio poftulat 5. c.Statuit 16. Seff. 25. de Reform. Et quoad decreta de Unione loquentia, cap. Uniones 6. Seff. 7. de Reform.

Cap. Et quia 9, Seff. 14. de Reform. Cap. Ut etiam 5. Seff. 21. de Reform.

Cap. Quoniam pleræque Seff. 24. de Reform.

Cap. Sicuti 18. verf. Infuper Seff. 25. de Reform.

[ocr errors]

2

De Clerico agrotante.
Congruit huic tit. cap. Cum in be-
neticiis 7. verf. In coadjutoriis
Seff. 24. de Reform.

De Inftitutionibus.
Congruunt huic tit. cap.Præfentati
13. Seff. 7. de Reform.
Cap. Concedit. 3. verf. In prædictis
Seff. 25. de Regul.

· De Conceffione Prabenda, & Ecclefice non vacantis.

[ocr errors]
[ocr errors]

Congruunt huic tit. c. Cum in beneficiis 7. Seff. 25. de Reform. Cap. Decernit S. Synodus 19. Seff. 24. de Reform.

Ne fede vacante aliquid
innovetur.

Congruunt huic tit. c. Non liceat
10. Seff. 7. de Reform.
Cap. Abbatibus 10. verf. Poenam,
Seff. 23. de Reform.
Cap. Capitulum Sede vacante 16.
Seff. 24. de Reform.

De his, quæ fiunt a Prælatis fine confenfu Capituli.

Congruit huic tit. c. Statuit 6. Seff. 25. de Reform.

Ut Ecclefiaftica beneficia fine

diminutione conferantur. Congruit huic tit. c. Quoniam pleræque 13. verf. Ad hoc in pofterum Seff. 24. de Reform.

De rebus Ecclefiæ alienandis vel non. Congruunt huic tit. c. Magnam, 11. Seff. 25. de Reformat. Cap. Si quem Clericorum 10. Seff. 22. de Reform.

[blocks in formation]

Congruit huic tit. c. non funt ferendi 12. Seff. 25. de Reform. De Regularibus & tranfeunti bus ad Religionem.

Congruunt huic tit. cap. 14. Qui Tota Seff. 25. de Regularib. vero Regulares 11. Seff. 14. de Reform. Cap. Quoniam cum feqq. Seff. 25 de Regul.

De fiatu Regularium. Congruunt huic tit. cap. Abbatiff 7. c. MonafteriaSanctimonialiun 9. c. Attendat 10. c. In quacun que 15. c. Libertati, Seff. 25. de Regul.

De ftatu Monachorum. Congruunt huic tit. cap. Nemini 2 c. Monafteria omnia 3. cum feq Seff. 25. de Regul.

De Religiofis domibus. Congruunt huic tit. cap. Curent 15 Cap. Admonet 8. Seff. 25. de Refor Sefl. 7. de Reform."

De Jure patronatus. Congruunt huic tit. cap. Nem

etiam 12. cap. non liceat 13. Seff. 14. de Reform. Cap. Si quem Clericorum, 11. verf. quod fi, Seff. 22. de Reform. Cap. Patriarchæ 3. verf. Patroni c. Expedit vel porro, verf. Si vero, Seff. 24. de Reform. Cap. Sicuti 9. Seff. 25. de Reform. De Cenfibus, Exactionibus, &c. Congruit huic tit. c. Patriarchæ, verf. Interimque, Seff. 24. de Reform.

De Celebratione Miffarum. Congruunt huic tit. Seff. 13. 21.

& 22.

Cap. Sacrofan&ta, verf. Epifcopos, Sell. 2.

Cap. Quanta, Seff. 22. de obfervandis & evitandis in celebratione Miflæ.

Cap. Qui pie 14. verf. Curet, Seff. 23. de Reform. Cap. Cum dignitates 12. verf. Omnes vero, Seff. 24. de Reform. Cap. Contingit fæpe 4. Seff. 25. de Reform.

De Baptifmo.

Congruit huic tit. Seff. 7.
De reliquiis & veneratione
Sandorum.

Congruit huic tit. cap. Mandat fan&ta Synodus, Seff. 25. in fine. De obfervatione jejuniorum. Congruit huic tit. c. Infuper hortatur in decreto de Indulgentiis. Seff. 25.

De Ecclefiis ædificandis vel separandis. Congruunt huic tit. c. Cum illud qnoque 7. c. Epifcopi etiam, Seff. 21. de Reform. Cap. Concedit 3. in fin. Seff. 25. de Reform.

De Immunitate Ecclefiarum. Congruunt huic tit. c. Quanta 22.

[blocks in formation]

De Cognatione Spirituali. Congruit huic tit. c. Docet expe rientia 2. Seff. 24. de Reform. Matrim.

De Confanguinitate & Affi

nitate. Congruunt huic tit. cap. Si quis intra gradus 5. cap. Præterea 4. Seff. 24. de Reform. Matr. De Matrimonio contra interdictum Ecclefiæ.

Congruit huic tit. c. 1. verf. Qui aliter Seff. 24. de Reform. Matr. LIBER V.

De Simonia. Congruunt huic tit. cap. Quoniam ab Ecclefiaftico Seff. 21. de Reform. Cap. In pluribus Ecclefiis, 14. c. Expedit 18. verf. Caveantque Seff. 24. de Reform.

Ne Prælati vices fuas, &c. Congruit huic tit. c. Magnam, verf. Non liceat, Seff. 25. de Reform.

De Magiftris. Congruunt huic tit. cap.Eadem Sacrofaucta I. Seil. 5. de Reform. Cap. Prædicationis 4.verf. lidem etiam, Self. 24. de Reform.

Cap.

« PreviousContinue »