Page images
PDF
EPUB

cum hos ego ucrsus Ennianos dixissem : ‘credo, inquit grammaticus, “iam tibi. sed tu uelim credas mihi, Quintum Ennium didicisse hoc non ex poeticae literis, set ex iuris aliquo perito. cas igitur tu quoque,' inquit, et discas, unde Ennius didicit.'

usus consilio sum magistri, quod docere ipse debuerat, à quo discerem, praetermonstrantis. itaque id, quod ex iureconsultis quodque ex libris eorum didici, inferendum his conmentariis existimaui, quoniam in medio rerum et hominum uitam qui colunt, ignorare non oportet verba actionum ciuilium celebriora. (*manum consercre.') nam de qua re disceptatur in iure [in re] praesenti, siue ager siue quid aliud est, cum aduersario simul manu prendere et in ca re | sollemnibus uerbis uindicare, id est ‘uindicia.' correptio manus in re atque in loco praesenti apud praetorem ex duodecim tabulis ficbat, in quibus ita scriptum est: si qui in iure manum conserunt. sed postquam praetores propagatis Italiae finibus, datis iurisdictioni(bu)s negotiis occupati, p[rof]icisci uindiciarum dicendarum causa (ad) longinquas res grauabantur, institutum est contra duodecim tabulas tacito [consensu, ut litigantes non in iure apud praetorem manum consererent, sed “ex iure manum consertum uocarent, id est alter alterum ex iure ad conserendam manum in rem, de qua ageretur, uocaret atque profecti simul in agrum, de quo litigabatur, terrac aliquid ex eo, uti unam glebam, in ius in urbem ad praetorem deferrent et in ea gleba, tamquam in toto agro, uindicarent. idcirco Ennius significare uolens (bellum), non, ut ad praetorem solitum est, legitimis actionibus neque ex iure manum consertum, sed bello ferroque et ucra ui atque solida [......] ; quod uidetur dixisse, conferens uim illam ciuilem et festucariam, quac uerbo diceretur, non quae manu fieret, cum ui bellica ct cruenta.

In l. 11. absentes =' from memory,' «without book.'

INDEX TO THE NOTES.

[TRN;s refox to suctions,

Asiaticae nationes, 31
aspergo, 66
at, 62
at enim, 35
Athenodorus, 66
auctor, 30, 26
auctor secundus, 3
auctoribus, 62
Aventinus, 15
auspicato,
autem, 6

a me, 7
a Platone, 63
abiit, 7
ablative of cause, 23
ablative of means, 62
actio, 22, 29
actio rei vindicandae, 26
actio sacramenti, 26
ad honorem adpositus, 30
ad reliquum tempus, 73
ad ultimum, 65
adclamo, 18
adhibere arbitrum, 7
adiungo, 41
admirari de, 39
adorno, 46
adsectatio, 7o
adverb with adjective, 26
advocatus, 20, 9
aemulus, 61
aequitas, 27, 41
Aetoli, 31
agito, 21
ago... ...molior, 82
ago lege, 25
ambitio, 72
ambitus, II
Antiochus of Askalon, 63
Antiochus rex, 31
Antonius, G. Hybrida, 40, 79, 3
apertus, 51
aquae pluviae, 22
arbiter, 26, 27
arbitrium, 19
arripio, 62
artes, 23, 30
artifex, 29
artificium, 24
Asia, 11, 12

[merged small][ocr errors][merged small]

desultorius, 57
dictum, 14
Didius, T., 17
dies fasti and nefasti, 25
difficultas, 19
diffisus, 63
Diogenes Cynicus, 75
Diogenes Laertius, 61
disputo, 62
dissolvo, 65
distinguo, 49, 76
doctrina, 60, 63

coemptio, 27
coemptionator, 27
coloniae Latinae, S6
comissatio, 13
comitiorum precatio, i
communis, 66
comparo, 73
comparo=instituo, 77
compilo, 25
comprimo, 79
concedo, +7
concitatus, 65
condicio, 60
condio, 66
conformo, 60
confusio suffragiorum, +7
congredior, 67
coniecinira, 9, 44
coniectus, 73
conquestio, 7
consido... ...excurro, 18
consilium, 83
consultor, 22
contentio dignitatis, honoris, etc., 8,

II, 14, 56
controversum ius, 28
convicium, 13
copia, 78
Corinth, 31, 74
Cornelius, G., 79
cornicum oculi, 25

ediscendis diebus, 25
editicii indices, 47
elaborare in re, 19
Ennius poeta, 30
equester locus, 16
crumpo, 51
esse videatur, 36
et ut, I
etiam (in replies), 65
evenire bene ac feliciter, I
evictio rei venditae, 3
Euripus, 35
ex iure, 26, 30, App. E
ex iure Quiritium, 26
ex praetura, 15
excusatio morbi, 47
excussus, 26
expolitio, 12, 55
exsorbeo, 19

corrigo, 60

Cotta, L. Aurelius, 58
cum (prep.), 2
cum ......cum...... tum, 38
cupidus, 83
Curius, M'. Dentatus, 17
custodia, 64, 79
dativus ethicus, 13, 21, 62, 74
debilito, 79
decedens, 68
decedo, 37
declamatio, 44
deduco, 44, 69, 70
desendo, 5, 34
desero, 64
deflecto, 46
deicio, 79
deiectus, 76
delator, 42
derigo ad, 3, 77
deservio, 6
desidero, 61
despero with acc. etc., 43

Fabius, Q. Maximus Eburnus, 36
facio='elect,' 18, 45
sama, 8
faveo, 8
faxint, 84
festuca, 26
fides, 65
fines regere, propagare, 22
Flavius, G11., 25
formulae, 29
fortuna ...... natura, 79, 83
fretum, 35
fugio with infinitive, II

Galba, P. Sulpicius, 17
Gallus, G. Sulpicius, 66
genitive of possession or relation, 1,

31, 56, 63, 73
genitive of specific definition, 23,

13, 67
gens Sulpicia, 16
gladiatoribus='at the shows,' 67

gladiatorius locus, 73
gratificatio, +2
gratiae (pl.), 24, +?
gratuius...... mercede, 69

habet = 'involves,' 12, 68, 87, 89
hasta, 26
Herennius, M., 36
his or iis (?), 3, 24
historicus, 16
honestas, honores, 87
honoris contentio, 8
horribilis, 74
humanitas, 61, 66

iaceo, 17

laberis, 78
Laelius, G., 60
Lanuvium, S6, 90
largitio = bribery, u

a bounty,' 24, So
lateo, 22
Latinus tibicen, 26
latrocinium, 84
laulo, 75
laureatus, SS
lectuli Punicui, 75, App. D
lex rule of habit, 5, II
lex, condicio, 60
lex agraria, ? +
lex Calpurnia, +6, 67
lex Fabia, 71
lex frumentaria, 244, 40
lex Julia, 68
lex Julia de sociis, 86
lex Manilia, 47
lex Roscia, 40
lex Titia, 18
lex Tullia, 3, 8, 46, 47, 67, SS
liberalitas, +2
libripens, 3
licet consulere? 28
lis vindiciarum, 26
litem aestimare, 42
litteratus......litterator, 16
locationem inducere, 62
locus, 5+
locus honoris, 35
Lucullus, L., 33, 34
ludi Apollinares, 37, 41

iam, 27, 65
ignominia, 88
imperium, 6
importunus, 83
in bonis esse, 26
in campo, 79
in equis, u
in iudicio....... in iure, 26
in robore, 77
incumbo ad, 53, 59
inde, 'for that reason,' 26
index, 42, 49
inductus, 62
induo, 51
infirmitas consilii, 27
inflecto, 60
inhumanitas, 76
inimicitia, 56
inita sunt consilia (constr.), So
inquisitio, 44
inservio, deservio, servio, 6
insisto, 65
instituo, instruo, 22
instruo, 46
integra re, 43
integrum est ut, 8
interpunctiones verborum, 25
inventum, 61
inuro, 8
iste, is, 78
isto in loco, 10
ita......ut, 5, 58
iudex, 27
iudicio......in vita, 14
iuris dicundi sors, 41
iurisdictio urbana, 40
ius controversum, 28
ius privatum, 28
iustitium edictum, 28

[ocr errors]
[blocks in formation]

natura...... fortuna, 79
naturae similitudo, 66
Natta, L. Pinarius, 73
negotium per aes et libram, 3
nemo (declension of), 87
nexum, 3
nimirum, 32
nolite velle, 50
nomenclator, 77
nomine, 69, 82, 75
non, nonne, 81
non quco, 55
non quo...... sed ut, ?
non secus ac, non secus quam, 10
non nemo, 84
nota censoria, 88
novitas generis, 17
numerare = to reckon as, 49

cum (with subj.), 6. (with
indic.) 8

[ocr errors]

obruo, S.
obscurus, 49
observatio, 49
obsessio, 33
occupo, 1 2
OCCUTO, 48
Oceanus, 32
officium, 3
omen praerogativae, 38
operae, opera, 36, 21
opinio, 62, 58
opinor, 61
osculari, 20
Otho, L. Roscius, 40

postulo, 7
potentia..... gratia, 59
potissimum, II
praecepta, 61
pracfectus fabrum, 73
praenomen, 9, 13
praerogativa centuria, 38
praesens, 20, 26
praesertim cum, 44, 53
praesto, 3
praetextatus, 11
praetor, 26, 41
precatio, I
privatus...... publicus, 76
promptus, 28
promulgare legem, 30
promulgatis praeliis, 30
prorogatio legis, 47
providere, 4
provincialis, 43
prudentia, 28, 30
publicani, 62
pudens, 6+
pudor, 30, 87, 90
pulcher, 26
puncta=suffragia, 72
pupillus, 22
putatum est, 36
Pyrrhus rex, 31
qua de re agitur, 28
quaestiones perpetuae, 42
quaestores, 18
quamquam (with ellipsis), 83
quamquam with subj. (?), 20
quando te in iure conspicio, 26
quasi vero, 35
que with last member of a series, I
qui adversative, II
quis adjectival, 46
quid ? 59
quid tandem ? 76
quidam apologetic, 63
quidem, 12, 23, 66
quippe, 74, App. C.
quod nesciat, 63

pars, 42
partes, 6
peccatum, 60, 61
peculaius, 42
pecus, 42
peritus, 16
perpendeo, 3, 57
perpurgatus, 54
persalutatio, 44
Perses rex, 31
personae ficticiae, 27
perturbatio, 89
Philippus rex, 31
Philus, L. Furius, 66
plebs, populus, 1
Pompeius, Q. Rufus, 16
pontifices, 25
Pontus, 32
populus, plebs, s

ratio=

=reason, account, 37
=state, working, 4, 35

plan, position, 3, 32, 46, 83
rectum, 3, 60, 77
redundo, 85
refertus, delicatus, 20
reicio, 79
religio, i

« PreviousContinue »