Page images
PDF
EPUB

Ejusdem Het Cabinet der Mineralen, Metalen en Bergerts. enz. Amst. 1670.

Ejusdem Het licht der Mane, of glans der
Sonne. enz. Rott. 1678.

[ocr errors]

1

15691 Ejusdem De Goude Leeuw, of den Azijn der
Wijsen. enz. Met Pl. Amst. 1675. 8vo. e. v. c.

Ejusdem De Roode Leeuw, of het Sout der
Philosophen. Met Pl. Ibid. 1672.

Ejusdem De Groene Leeuw, of het Licht
der Philosophen. Ibid. 1674.

1

15692 G. van Welling, Opus majo cabbalisticum et Theosophicum, darinnen der Ursprung, Natur, Eigenschaften, und Gebrauch des Saltzes, Schwefels, und Mercurii beschrieben. u. s. w. Mit Fig. Frcf. und Leipz. 1760. 4to.

15693 J. S. Weidenfeld, De secretis Adeptorum, sive de usu spiritus vini Lulliani. Libri IV. Lips. 1768. 8vo.

15694 D. Zacharias, Die natürliche Philosophia, von Verwandelung der Metallen in Gold und Silber, durch das allerhöchste Geheimniss, welches genennet wird der Lapis Philosophorum. Aus dem Franz. Dress,d Leipz. 1724. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]

IN DE E X

SCRIPTORUM DE CHEMIA.

A. Scriptores Systematici..
B.

Miscellaneorum, Diaria. Caet. .

C. De Affinitatibus chemicis.

-D. De diversis Naturae corporibus chemice

spectatis.

a. De calorico, calore, frigore, igne et cor-
poribus combustibilibus..

[ocr errors]

b. De diversis Aëris speciebus.

c. De Aqua..

d. De Terris.

e. De Metallis.

a. De Metallis et re metallica in ge

nere.

B. De Arsenico.

7. De Hydrargyro.

d. De Stanno..

De Plumbo.

[ocr errors]
[ocr errors]

CATAL

[ocr errors]
[ocr errors]

E.

2. De Stibio.

n. De Zinco.

8. De nonnullis aliis Metallis in specie. f. De diversis Salibus.

[ocr errors]
[ocr errors]

2. De Chemia corporum organicorum.

a. In genere.

B. De Chemia vegetabili.

7. De Chemia animali.

E. De Chemia variis artibus applicata.
F. Scriptores de Alchymia, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pag. 2070

2084

2098

2099

ib.

2101

2105

2106

2108

ib.

2111

2112

ib.

2112

2113

ib.

2114

ib.

2118 ib.

2120

2123

2126 2131

SCRIP

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

SCRIPTORES

HISTORIA NATURALL

DE

A.

Systematici.

1642.

15695 U. Aldrovandi Opera. Ornitologia. III vol. Bon. 1599-1603. - De Quadrupedibus digitatis viviparis. Ibid. 1637. De animalibus insectis. Ibid. 1638. De piscibus et de Cetis. 1638. De quadrupedibus solidipedibus. Ibid 1639. Serpentum et Draconum Historia. Ibid. 1640. — Quadrupedum omnium bisulcorum historia. Ibid. De mollibus, Crustaceis, Testaceis et Zoöphytis. Ibid. 1642. - Monstrorum historia. Ibid. 1642.- Museum Metallicum. Ibid. 1648.Dendrologia. Ibid. 1668. XIII voll. fol. 15696 J. F. Blumenbach, Hand-Boek der Natuurlijke Historie of Natuurgeschiedenis. Uit het Hoogd. vertaald, vermeerderd en ten dienste vooral der Nederlanders ingericht door J. A. Bennet en G. van Olivier. Met afbeeldingen. Leyd. 1802. 8vo. 15607 P. Boddaert, Kórt begrip van het zamenstel der Natuur van C. Linnaeus, met zeer veels ? zoorten vermeerderd. Amst. 1783. 8vo.

[ocr errors]

« PreviousContinue »