Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

were a

1. QUOD precatus a dis immortalibus sum, iudices, more in-1 stitutoque maiorum illo die, quo auspicato comitiis centuriatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi, fidei magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque feliciter eveniret, idem precor ab isdem dis immortalibus ob eiusdem homii. 1. quod precatus......] The open

• honour,' 'trustiness.' ing words of the speech post reditum magistratuique] que as often only ad Quirites closely resemble these. with the last of the series. Two The MSS. here give di primatus,

more instances of this occur in this which will not make sense. The

Very section. reading indicated by proor and populo plebique] This phrase is a precatus sum following is established survival from a time when the Plebs by Quint. IX. iv. 107, where this

mass of dependent aliens opening is quoted with the remark outside the populus = patricii, the creticus initiis optimus. The presid

latter alone being burgesses and ing magistrate offered up a formal engrossing all political power. We prayer after the election. cf. Liv. find it elsewhere, as in the title of XXXIX. 15, sollemne carmen prucativ ai fam. X. 35, and in the latter of nis.

the carmina Marciana quoted in auspicato] The abl. of the perf.

Liv. XXV. J 2. Cicero is here no participle often stands singly thus. doubt giving the exact words of the cf. Madv. $ 429 obs. I, Liv. V. 38.

See Mommsen, bk. 1. renuntiavi] ' declared duly elect cc. 5, 6, Dyer, Hist. of Kings of ed.' The consuls settled by lot or

Rome, p. 301. agreement which should act as re bene atque feliciter] Also formal. turning officer at the elections for C. Plin. Paneg. 72, nam quod procuthe following year.

tus es, ut illa ipsa ordinatio comitifidei] A correction of Lambinus, orum bene ac feliciter eveniret, nobis, from the fides of some MSS. The rei publicai, tibi. word is possibly spurious.

old prayer,

My

nis consulatum una cum salute obtinendum, et ut vestrae mentes atque sententiae cum populi Romani voluntatibus suffragiisque consentiant eaque res vobis populoque Romano pacem, tranquillitatem, otium concordiamque adferat. quodsi illa sollemnis comitiorum precatio consularibus auspiciis consecrata tantam habet in se vim et religionem, quantam rei publicae dignitas postulat, idem ego sum precatus, ut eis quoque hominibus, qui

bus hic consulatus me rogante datus esset, ea res fauste, feliciter 2 prospereque eveniret. quae cum ita sint, iudices, et cum omnis

deorum immortalium potestas aut translata sit ad vos aut certe communicata vobiscum, idem consul eum vestrae fidei comniendat, quem antea dis immortalibus commendavit, ut eiusdem hominis voce et declaratus consul et defensus beneficium populi Romani cum vestra atque omnium civium salute tueatur.

et quoniam in hoc officio studium meae defensionis ab accusatoribus atque etiam ipsa susceptio causae reprehensa est, ante quam pro L. Murena dicere instituo, pro me ipso pauca dicam, non quo mihi potior hoc quidem in tempore sit officii mei quam huiusce salutis defensio, sed ut meo facto vobis pro

ob obtinendum] now the thing garet and vi. 42 end of book. H. aimed at is to make good ’......T. 2. potestas... ...] M. cf. pro Rasalus='acquittal.'

birio $ 5 vos, quirites, quorum potestas et ut] reser closely to idem (neut.), proxime ad deorum immortalium then it precor ut ea res feliciter numen accedit. eveniat et ut...... H.

quem] This conj. has been now comitiorum] prayer 'at' elections. supported by MS. Lag. 9 and Gen. of possession or relation. cf. makes much better sense than qui, $ 31 victoriae eorum bellorum, § 73 unless with H. we read above conofficium necessitudinis, S 56 odio ini. sulem for consul eum. micitiarum, $ 63 adiumenta doctrinae. beneficium] The distinction just See Nägelsb. Stil. $ 100, p. 275. granted him. cf. SS 3, 86, 90. H.

religionem sanctity.' H. cf. pro cum} 'to the preservation of '... Rosc. Am. $ 66, magnam vim mag cf. Madv. § 257 obs. 5. pro Planc. nam necessitatem inagnam possidet § 102. religionem paternus maternusque et quoniam....ante quam....dicam] sungnis.

cf. Madv. S 476 b. idem ego......]i.e. so solemn is the pro me ipso] Cic. is here seeking prayer, that my use of it implies a to secure benevolentia by self-justifiprayer for the weal of those elect cation. H. cf. de Inventione l. $ 22. ed. Z.

instituo] Forindic. see Madv. $ 339, me rogante]=me comitia habente.

obs. 2 c. The full phrase is consul populum non quo...sed ut] Madv. $ 357 b consulem rogat, cf. Liv. 111. 65 qui obs. plebem Romanam tribunos plebi 10

II.

11.

bato maiore auctoritate ab huius honori; fama fortunisque omnibus inimicorum impetus propulsare possim.

et primum 11. Catoni vitam ad certum rationis normam 3 derigenti et diligentissime perpendenti momenta oficiorum omnium de officio meo respondebo, negat fuisse rectum Cato] me et consulem et logis ambitus latoren it tam severe gesto consulatu causam L. Jurenae attingere. cuius reprehensio me vehementer movet, non solum ut vobis, iudices, quibus maxime debeo, verum etiam ut ipsi Catoni, gravissimo atvjue integerrimo viro, rationem facti mei probem. a quo tandem. II. Caio, est aequius consulem defendi quam a consule? quis mihi in re publica potest 2ut debet esse coniunctior, quam is, cui res publica a me uno traditur sustinenda, magnis meis laboribus et periculis sustentata? quodsi in his rebus repetundis, quae mancipi sunt, is periculum indicii praestare de

ii. 3. rationis] a system of phi technically call citi ri i'chiitai. losophy, viz. the Sivić.

cti Julia Paullus, Sentent. 11. 17. ad worman TTPÒS kavova. viza 9262 mmni int] Ris mancipi genti. cf. on 5 77.

are thing the transfer of whichicond momenta] the relative weight, only be accomplished by idei 122 . V claims of'...cf. § 18 puri 107:7110 O! 182 initiisin. ci. On 52'). sortis. Orator +7 (17371172.

HUN

üritio was a iurm of trainier by a moment, and so ration6.116, 3'e; boru, ymbolic sham-sale: the price was &c. perpendinti. cf. on sii not paid by numbr but by lviglii.

oficio 'service,' i.c. the defence i man with a pair of scales vioris of Vurena. SO § 2 in hoc ofji 70). (118), who must be of full age (im

ructum a Stoic word, purposely tubus libri peus esse non potest, Ael. used here = karópowua, cf. de 011. 1. Gallus, fragm. 6) and a small piece of $ 8, de Fin. 111. $ 27. cf. on Ss 60, money (on sotium purus et libram) 77.

were necessary, and 5 witnesses, legis] sc. Tulline de ambiti1, passed Roman citizens of full age res main this very year. cf. on 5 +6, +7, 67. cipi are enumerated by llpian XIX. uno] Lambinus'correction of JISS. 1, as pradini in Helico solo, iuri

Cicero had held the election prudiorum rusticorum, and survi it himself, and his colleague G. An qudrupal's qu dorso collove dotonius Hybrida

mutur. All other things are 10 Rome at this time, fighting Catilina. mancipi. As according to Jel. GalHence too we see that the oratorical lus, fragm. 9 1xUn est quocumque prolepsis in traditur is not unna pur aves it libram gritur, mancipatio tural. 2.

must have been a kind of nexum. sustentata] sustenta is not used. cf. Gaius II. 27, M. Manilius, frasin.

his] with Z. and all VISS. “these 5, Q. Mucius Scaevola, fragm. 5. every-day things.' cf. on $ 24.

is...mil sc. the zenditor who ha! repetendis) sc. when A claims from to guarantee the title to the property B a thing sold by C to B, it not sold. praestare. sc. emptori. Here having been the property of C at all, Cicero is bound to make good the as A maintains. The process is title to the consulship for Murena,

Hic

una.

was

away from

bet, qui se nexu obligavit, profecto etiam rectius in iudicio consulis designati is potissimum, qui consulem declaravit,

auctor beneficii populi Romani defensorque periculi esse de4 bebit. ac si, ut nonnullis in civitatibus fieri solet, patronus

huic causae publice constitueretur, is potissimum summo honore adfecto defensor daretur, qui eodem honore praeditus non minus adferret ad dicendum auctoritatis quam facultatis. quodsi e portu solventibus ii, qui iam in portum ex alto invehuntur, praecipere summo studio solent et tempestatum rationem et praedonum et locorum, quod natura fert, ut eis faveamus, qui eadem pericula, quibus nos perfuncti sumus, ingrediantur : quo tandem me esse animo oportet, prope iam ex magna iactatione terram videntem, in hunc, cui video maximas tempestates rei publicae esse subeundas?

quare, si est boni consulis non solum videre quid agatur, verum etiam providere quid futurum sit, ostendam alio loco, quantum communis sa

lutis intersit duos consules in re publica Kalendis Ianuariis 5 esse. quod si ita est, non tam me officium debuit ad hominis

amici fortunas quam res publica consulem ad communem salutem defendendam vocare. nam quod legem de ambitu tuli, certe ita tuli, ut eam, quam mihimet ipsi iam pridem tuleram de civium periculis defendendis, non abrogarim. etenim si largitionem factam esse confiterer idque recte factum esse defenderem, facerem improbe, etiam si alius legem tu

III.

[ocr errors]

terests.

to be in fact the auctor secundus, cf. pro Caec. S 27 P. Caesennius auctor fundi. II in Verr. V. $ 56.

4. nonnullis] M. refers to the Athenian σύνδικοι, Οι συνήγοροι. cf. Hermann Pol. Ant. $ 133.

praedonum] cf. Thuc. I. 5, Odyss. III. 71 foll. qui ingrediantur]

quos ingredi scimus. M.

The passage quodsi......subeundas is quoted by Quintil, 1. xi. 23. T. cf. for rationem SS 35, 76, where it occurs with comitiorum and officio.

It the system of... how it is with the weather.

rei publicae] “polit cal’storms. H. providere] so de Fin. I. $ +7, nec

quid eventurum sit provident, II in Verr. V. S 22.

alio loco] SS 79 soll.

5. me] sc. as a friend, in a private capacity.

* friendship. res publica] “my country's in

“patriotism.' iii. eam] sc. legem=habit grown into a rule. cf. Sit lex accusatoria.

abrogarim] so 2. aster Wesenberg and it seems far better. though I have......jt by no means follows that I have...'. if abrogarım be kept, it must look back, as H. says, to the time of passing the law. when I passed... ..I did not mean to.'......

defenderem] 'maintain,' as often.

MIN.

« PreviousContinue »