Page images
PDF
EPUB

CLASSIS XLV.

PATRES GRAECI ET LATINI.

IN FOLIO.

PATRES GRAECI.

7536.37rancifci COMBEFIS Graeco-Lat. Patrum Bibliothe cae Nouum Auctarium, Tomus duplex, alter exegeticus, alter hiftoricus & dogmaticus, gr. & lat. Parifiis, 1648. Voll. II. Fr. B.

38. 39 Collectio noua Patrum & Scriptorum Graecorum Eufebii Caefarienfis, Athanafii & Cosmae Aegyptii. Haec ex MSS. Codd. Graecis, Italicis, Gallicanisque eruit, latine vertit notisque illuftrauit Bernardus de MONTFAVCON, T. I. II. graec. & lat. Parif. 1706. Fr. B.

40 Vetera Analecta, fiue Collectio veterum aliquot Operum & Opufculorum, Carminum, Epiftolarum, Diplomatum, Epitaphiorum &c. noua Editio, cui acceffere Mabilonii Vita & aliquot Opufcula, Parif. 1723. F.B.

13

41 45 Edmundi MARTENE & Vrfini DVRANDI Thefaurus nouus Anecdotorum, T. IV. Lutet. Parif. 1717. Voll. V. Fr. B.

46-54 Eorundem Veterum Scriptorum & Monumentorum, hiftoricorum, dogmaticorum, moralium, Collectio, T. I - IX.. Parif. 1724-1733. Voll. IX. Fr.B. 55-60 Bernardi PEZII Thefaurus Anecdotorum nouiffimus, feu Veterum Monumentorum, praecipue Ecclefiafticorum, ex Germanicis potiffimum Bibliothecis adornata Collectio recentiffima, T. I-- VI. Auguft. Vind, & Graecii, 17211729. Voll. VI. P.B.

61 Sacrae Antiquitatis Monumenta hiftorica, dogmâtica, diplomatica, notis illuftrata a Carolo Ludouico HVGO, T. I. Stiuagii, 1725. h. L.B.

7562 Catena Graecorum Patrum in Job, Collectore Niceta, graece nunc primum in lucem edita, & latine verfa, opera Patricii Junii, grsece & lat. Londini, 1637. Acceffit ad Calcem Textus Jobi sings, iuxta veram & germanam Septuaginta Seniorum interpretationem, ex Bibliothecae regiae MS. Codice, graece, Londini, 1637. P. B. 6365 Expofitio Patrum Graecorum in Pfalmos, a Bal thafare CORDERIO ex vetuftiffimis MSS. Codicibus vexdoTos concinnata, in Paraphrafin, Commentarium & Catenam digefta; Latinitate donata & Annotationibus illuftrata, T. IIII. graece & lat. Antuerp. ex Offic, Plant, Balth, Moreti, 1643. 1646. Voll. III. ` P. B.

66 Sententiarum fiue Capitum, Theologicorum praecipue, ex facris & profanis Libris, Tomi HI, per Antonium & Maximum, Monachos, olim collecti, graece, Tiguri, excudebat Chriftoph. Frofchouer. 1546. ag.

67.68 CLEMENTIS Alexandrini Opera quae extant, recognita & illuftrata per Jo. Potterum, T. I. II. gr. & lat. Oxonii, e Theatr. Sheld. 1715, Voll. II. Fr. B.

69. 70 S. HIPPOLYTI Opera, curante Jo. Alberto Fabricio, T. I. II. graece & latine, Hamburgi, 1716. 1718. Voll, II. 1 Fr. B.

P.B.

71. 72 Origenis Operum T. I. II. opera Caroli de la Rue, graece & lat. Parif. 1733. Voll. II. * E. B.

73 EVSEBI Pamphili Praeparatio Euangelica, Libri XV. Francifcus Vigerus recenfuit, latine vertit, notis illuftrauit, Edit. noua, gr. & lat. Coloniae, 1688. Accedunt: Eiusd. Libri X. de Demonftratione Euangelica. Omnia ftudio R. M. latine facta & notis illuftrata, Edit. nous, gr. & lat. ibid. 1688. E. B.

74 Eiusd. de Euangelica Praeparatione, latine, Venetiis, per Nicol. Jenfon, 1470. Cord. B. verg. Schn.

75 CYRILLI Hierofolymitani Opera quae fuperfunt, omnia; Thom. Milles edidit, notisque illuftrauit, gr. & lat. Oxoniae, e Theatr, Sheld. 1703. E. B.

76-81 S. EPHRAEM Syri Opera omnia quae extant, Graece, Syriace & Latine, in VI. Tomos diftributa, ad MSS. Codd. Vaticanos aliosque caftigata, multis aucta, noua interpretatione, praefationibus, notis, variantibus lectionibus illu

ftrata, (ftudio Eminentiff. Angeli Mar. Quirini & Jof. Simonii Affemanni,) Romae, ex Typogr. Vaticana, 1732 1746, Voll. VI. E. B.

7582-84 BASILII Opera omnia, ad MSS. Codd. Gallicanos, Vaticanos, aliosque caftigata, multis aucta: noua Interpretatione, notis, variis Lectionibus illuftrata, opera Juliani GARNIER, T. IIII. gr. & lat. Parif. 1721. 1722. 1730. Voli. III. P.B.

[ocr errors]
[ocr errors]

85 87 S. GREGORII Ny. Opera, nunc denuo corre &tius edita & notis ornata, T. I-- III. graece & lat. Pa. rifiis, 1638. Voll. III. L.B...

887600 Jo. CHRYSOSTOMI Opera omnia, ad MSS. Codd. Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos, Germanicosque; nec non ad Sauilianam & Frontinianam Editionés caftigata, innumeris aucta, noua Interpretatione vbi opus erat, praefationibus, notis, variis Lectionibus illuftrata, opera & ftudio Bernardi de Montfaucon, T. I. XIII. graece & lat. Parif. 1718 1738. Voll. XIII. Fr. B. 7601 ISIDORI Pelufiotae de Interpretatione diuinae Scripturae Epiftolarum Libri V. quorum tres priores ex interpretatione Jac. Billii, quartus autem a Cunrado Rittershufio: & quintus ab Andrea Schotto conuerfus, gr, & lat. Parif. 1638. Horn B.

-

1

2 JOANNIS CLIMACI Opera omnia, Interprete Matthaeo Radero, graece & lat. Lutet. Parif. 1633. ag.

3. 4 S. MAXIMI Operum T. I, II. noua Verfione fubacta, no, tisque illuftrata, opera & ftudio Francifci Combefis, gr. & lat. Parif. 1675. Vol. II. Fr. B.

5. 6 JOANNIS Damafceni Opera omnia, ex variis Editionibus & Codicibus manu exaratis collecta, recenfite, latine verfa atque annotationibus illuftrata, opera & ftudio Michaelis Lequien, T. I. II. gr. & lat. Parif. 1712. Voll. II. Fr. B.

7.8 OECVMENII Operum, & ARETHAE in Apocalypfin, Tomi duo. Interprete Jo. Hentenio, Emendatore & praelectore huius editionis F. Morell. gr. & lat. Lutet. Parif, 1630. 163 1. Voll. II. Horn B.

PATRES LATINI.

7609 S. OPTATVS de Schifmate Donatiftarum, Libri VII. ad MSS. Codd, & veteres Editiones collati & emendati, quibus acceffere Hiftoria Donatiftarum, vna cum Monumentis veteribus ad eam fpectantibus, opera & ftudio Lud. Ellies Du-Pin, c. eiusd, notis vt & Gab. Albafpinaei, Mer. Cafauboni & aliorum, Antuerp. 1702. H.L.B.

10 Aurelii AVGVSTINI Operum Tomus XII, fiue Appendix Auguftiniana, in qua funt S. Profperi Carmen de ingratis, c. notis; Jo. GARNERII Differtationes pertinentes ad Hiftoriam Pelagianam &c. ac denique Def. Erafmi, Jo. Lud. Viuis & aliorum Notae & Animaduerf. in omnia S. Auguftini Opera, (cura Jo. Clerici,) Antuerp. 1703. ausgeschn. II SVLPICII SEVERI Opera, ftudio & labore Hier. de Prato, T. I. Veronae, 1741. F.B.

12 ISIDORI Hifpalienfis Opera omnia per Jac. de Breul, Colon. Agripp. 1617. P.B.

13 GVIBERTI, Abbatis B. Mariae de Nouigento, Opera omnia: vna cum Appendice ad Librum III. de vita ipfius, nimirum Hermanni Monachi Libri III. de Miraculis S. Mariae &c. item Notae & Obferuationes ad quosdam Guiberti Libros, Lutet. Parif. 1651. Perg. B.

14 a)S. ANSELMI, Cantuarienfis Archiepifcopi, Opera; nec non EADMERI, Monachi Cantuarienfis, Hiftoria Nouorum & alia Opufcula: ftudio Gabr. Gerberon ad MSS. fidem expurgata & aucta, fec. Edit. correcta & aucta, Lutet. Parif. 1721. E.B. 14 b) HILDEBERTI, Turonenfis Archiepifcopi, Opera, tam edita quam inedita: accefferunt Marbodi, Redonenfis Epifcopi, Opufcula, labore & ftudio Antonii Beaugendre, Parifus, 1708. E. B.

IN QVART O.

PATRES GRAECI.

7615.16 Graeciae Orthodoxae T. I. II. Leo Allatius e tenebris eruit & latine vertit, graec. & lat. Romae, 1652. 1659. Voll. II. P. B.

7617-19 Ecclefiae Graecae Monumenta, T. I-III. Jo. Baptifta COTELERIVS e MSS. produxit, latina fecit, notis illuftrauit, graec. & lat. Lutet. Parif. 1677--1686. Voll, III. Fr. B. 20 Varia Sacra, feu Sylloge variorum Opufculorum Graecorum ad rem ecclefiafticam fpectantium; cura & ftudio Stephani LE MOYNE, qui collegit, verfiones partim addidit, & notis & Obferuationibus illuftrauit, T. I. II. graec, & lat. Lugd. Bat. 1685. P.B.

21 Analecta Graeca, fiue varia Opuscula Graeca, hactenus non edita. Ex MSS. Codd. eruerunt, latine verterunt & notis illuftrarunt Monachi Benedictini Congregationis Sancti Mauri, Tomus I. graec. & lat. Lutet. Parif. 1688. P.B. 22 Anecdota Graeca, quae ex MSS. Codicibus nunc primum eruit, Latio donat, notis & Difquifitionibus auget Ludouicus Antonius MVRATORIVS, graece & latine, Patauii, 1709. Fr. B. 23.24 Lud. Antonii MVRATORII Anecdota (latina) cum eiusd. notis & difquifitionibus, T. I. II. Mediolani, 1697, & Tomus III. & IV. Patauii, 1713. Voll. II. Fr. B. 25 Laurentii Alexand. ZACAGNII Collectanea Monumentorum veterum Ecclefiae Graecae ac Latinae, quae ex fcriptis Codd. edidit, Latina fecit, notis illuftrauit, T. I. graece & latine, Romae, 1698. Horn B.

1

26 ORIGENIS contra Celfum Libri VIII. Eiusd. Philocalia; graece & latine. Guilielm. Spencerus vtriusque operis verfionem recognouit, & annotationes adiecit; acccedunt item Notae Dau. Hoefchelii in VIII. Libros Origenis, vna cum notis Jo. Tarini in Philocaliam, Cantabrig. excud, Jo. Hayes, 1677. Led. B.

27 Origenes acht Bücher von der Wahrheit der christlichen Religion wider den Weltweisen Celfus. Joh. Lorenz mosheim hat sie aus dem Griechischen überseßet, und durch Anmerkungen aufgeklåret, Hamb. 1745. P. B. 28 ORIGENIS Dialogus contra Marcionitas, Exhortatio ad Martyrium: Refponfum ad Africani Epiftolam de Hiftoria Sufannae. Graece nunc primum e MSS. Codd. prodeunt; Verfiones partim corriguntur, partim nouae adiiciuntur, additis Notis, ftudio 7o. Rodolfi Werftenii, gr. & lat, Bafil. 1674. ag.

« PreviousContinue »