Page images
PDF
EPUB

7680 Vera Concilii Tridentini Hiftoria, contra falfam Petri Suauis Polani narrationem, fcripta & afferta a P. Sfortia PALLAVICINO, primum Italico Idiomate edita, nunc latine reddita a P. Jo. Baptifta Giattino, Pars I-III. Antuerpiae, 1673. E.B.

81 Guillelmi BESSIN Concilia Rotomagenfis Prouinciae. Accedunt Dioecefanae Synodi Pontificum Epiftolae, regia pro Normanniae Clero Diplomata, nec non alia ecclefiafticae Disciplinae Monumenta, Rotomagi, 1717. Fr. B. (NB. deficit in fine Gloffarium.)

IN QVART O.

7682 Jaques LENFANT Hiftoire du Concile de Pife & de ce qui s'eft paffé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Conftance, enrichie de Portraits, T. I, Îl. à Amfterd. 1724. Fr. B.

83.84 Hiftoire du Coucile de Conftance, par Jaques LEN FANT; nouvelle Edition, enrichie de Portraits, corrigée & augmentée, T. 1. 11. à Amft. 1727. Voll. II. Fr. B.

85 Emanuelis a SCHELSTRATE Tractatus de fenfu & autoritate Decretorum Conftantienfis Concilii Seffione IV. & V. circa poteftatem ecclefiafticam editorum, c. A&tis & Geftis ad illa fpectantibus, Romae, 1686. P. B.

86.87 Hiftoire du Concile de Trente, écrite en Italien

par FraPaolo SARPI; & traduite de nouveau en François, avec des Notes par Pierre-François LE COURAYER, Tom. I. II. à Amft. 1736. Voll. II. E.B.

88 Francifci de VARGAS & Petri de MALVENDA de Concilio Tridentino Epiftolae & Obferuationes, quas ex Hispanico in Gallicum Sermonem traduxerat, notisque illuftrauerat, Mich. Vafforius, latina lingua omnes fideliter ac ftudiose adornatae, Brunfuig. 1704. geh.

89 Ernefti Salomonis CYPRIANI Tabularium Ecclefiae Romanae Seculi XVI. in quo Monumenta reftituti Calicis Euchariftici, totiusque Concilii Tridentini Hiftoriam illuftrantia, continentur, C. annotationibus, Francof. & Lipfiae, 1743. P.B.

[merged small][ocr errors][merged small]

7690 a.b) Fo. Henr. HEIDEGGERI Tumulus Tridentini Concilii, iuxta eiusdem Anatomen, feu Sceleton, antehac exhibitum, nouiter ere&tus, T. I. II. Tiguri, 1690. Voll. II. Fr. B. 91 a. b) Actes Eccléfiaftiques & civils de tous les Synodes natio naux des Eglifes reformées de France, par AYMON, T. I. II. à la Haye, 1710. P.B.

92 a) Protocoll des Gesprächs zu Frankenthal zwischen den Wies dertäufern und Pfälzischen Theologen, Heydelberg, durch Job. mayer, 1571. P.B.

92 b) Fac.ANDREAE EpitomeColloquii Montis Belgartenfis 1586. c, Refutatione Refponfionis Bezae, Tubing. 1588. ag. 92 c) Colloquium Neuburgenfe zwischen D. Heilbrunnern mit Jac. Kellern, Ulm, 1616. ag.

92 d) Heluici GARTHII A&ta & Poft-acta Colloquii Pragenfis de Miffa, das ist: Bericht und Antwort vom Colloquio zu Prag von der Meß, zwischen D. Garthio und zweyen Jes fuiten P. Kolowrat und P. Fanino gehalten, Wittenberg, 1618. ausgeschn.

93 Colloquium de Norma Doctrinae & Controuerfiarum Religionis Judice, Ratisbonae habitum 1601. Lauingae, 1602. P.B.

94 Ebendasselbe, durch Georg Gauglern, Laugingen, 1602. h.Schw.B.

95 Aiavgaon Colloquii Ratisbonenfis, inter Auguftanae Confeffionis Theologos & Pontificios habiti 1601. Autore Dauide Rungio, Witeberg. 1602. P. B.

96 Aegidii HVNNII Relatio hiftorica de habito nuper Ratisbonae Colloquio inter Auguftanae Cofeffionis Theologos & Pontificios, Witebergae, 1602. ausgeschn.

97 A&ta Conuentus Thorunienfis, celebrati 1645. Varfauiae, 1696. ausgeschn.

98 Widerlegung der Calvinischen Relation vom Colloquio zu Thorn, durch Joh. Hülsemann, Leipzig, 1646. ausgeschn.

99 Scriptorum minorum VI. ad Hiftoriam Conciliorum & Sy nodorum Fafciculus.

IN OCTAVO & DVODECIMO..

7700 Joachimi CAMERARII Hiftoria Synodi Nicenae, coactae ope ra pii ftudii Conftantini Conftantii, Lipf. ex Officina Valentini Papae, 1552. ausgeschn.

I Les nouvelles Lumiéres politiques pour le Gouvernement de l'Eglife ou l'Evangile nouveau du Cardinal Palavicìn, revelé par lui dans fon Hiftoire du Concile de Trente, à Paris, 2676. P.B.

2 Lettres & Mémoires de François de VARGAS, de Pierre de MALVENDA, & de quelques Evêques d'Espagne touchaut le Concile de Trente, traduits de l'Espagnol avec des Remarques, par Mr. Michel le Vaffor, à Amft. 1699. h. Fr. E. 3.4 Lettres, Anecdotes & Mémoires hiftoriques du Nonce VISCONTI au Concile de Trente, par Mr. Aymon, à Amft. 1719. Voll. II. Fr. B.

5 Jofephi Saenz de AGVIRRE Notitia Conciliorum Hifpaniae, atque noui Orbis, Epiftolarum Decretalium & aliorum Monumentorum Sacrae Antiquitatis ad ipfam fpectantium, Salmanticae, 1686. ausgeschn.

CLASSIS XLVII. HISTORIA ECCLESIASTICA ET

ANTIQVITATES

Ja

STICAE.

ECCLESIA

IN FOLIO.

7706 Jacobi VSSERII Annales Veteris & Noui Teftamenti, acced. Tria eiusdem Opufcula, de Chronologia vet. Test. de Macedonum & Afianorum Anno Solari; de Symbolis &c. Edit. noua auctior, Geneuae, 1722. Horn B.

7.8 Chriftiani SCHOTANI Bibliotheca Hiftoriae facrae Vet. Te ftamenti, feu Exercitationes hiftoricae in Sacram Scripturam

& Jofephum, per modum Commentarii in Hiftoriam fa cram Sulpitii Seueri, diftributae duobus Tomis, Franequerae, 1662. 1664. Voil. II. P. B.

7709-11 EVSEBI Pamphili Ecclefiafticae Hiftoriae Libri X. Eiusd. de Vita Imp. Conftantini Libri IV. SOCRATIS Scholaftici & Hermiae SOZOMENI Hiftoria Ecclefiaftica; item Excerpta ex Hiftoriis Philoftorgii & Theodori Lectoris. Henricus VALESIVS graecum Textum emendauit. Hanc Editionem criticis plurium Eruditorum obferuationibus locupletauit Gulielmus Reading, gr. & latine, Cantabrigiae, 1720. Voll. III. Perg. B.

12.13 NICEPHORI Callifti Hiftoriae Ecclefiafticae T. I. II. graece, c. interpretatione latina Jo. Langi, a Frontone Ducaco cum graecis collata & recognita, gr. & lat. Lutet. Parif. 1630. Voll. II. P. V.

14 Jo. Wolfgang JAEGERI Hiftoria ecclefiaftica & politica ab anno 1600. vsque ad 1710. T. I. II. Hamburgi, 1709. 1717. P.B.

15 Andr. MAGENDEI Antibaronius Magenelis, feu Animaduer fiones in Annales Cardinalis Baronii; cum Epitome Lucu. brationum Criticarum Cafauboni in Tomi primi Annos 34. Lugduni Batau. 1676. Papp. B.

(NB. Deficit Dedicatio, & in fine Dauidis Blondelli Animaduerfiones in Baronium.)

16. 17 Emanuelis a SCHELSTRATE Antiquitas Ecclefiae, Differtationibus, Monumentis ac notis illuftrata, T. I. II. Romae, 1692. 1697. Voll, II. F. B.

18 Nicolas VIGNIER Recueil de l'Hiftoire de l'Eglife, depuis le Baptefme de notre Seigneur Jefus Chrift, jusques à ce tems, à Leyden, 1601. P.B.

19-21 Samuelis BASNAGII Annales politico - ecclefiaftici Annorum DCXLV. a Caesare Augufto ad Phocam vsque, T. I-III, Roterodami, 1706. Voll. III. Fr.B.

Antiquitates Ecclefiafticae.

7722 Hierolexicon, fiue Sacrum Dictionarium, Autoribus Do minico MACRO Melitenfi, & Carolo eius Fratre, Romae, 1677. P.B.

7723 Cérémonies & Coutumes Religieufes de tous les Peuples du Monde, repréfentées par des figures deffinées de la main de Bernard Picard, T. I. II. av. f. à Amsterd. 1723. ag.

24.25 Superftitions anciennes & modernes: Préjugés vulgaires, qui ont induit les Peuples à des fages & à des pratiques contraires à la Religion, T. 1. 11. av. f. à Amfterdam, 1733. 1736. Voll. II. Engl. B.

(NB. T. I. deficiunt 3 Figurae.)

26.27 Liturgia Romana vetus, tria Sacramentaria complectens, Leonianum fcilicet, Gelafianum & antiquum Gregorianum edente Ludouico Antonio MVRATORIO, acced. Miffale Gothicum, Francorum &c. T. I. II. Venet. 1748. Voll, II. geb.

28 Jacobi GOAR Euxoλoyov fiue Rituale Graecorum, compleEtens ritus & ordines diuinae Liturgiae, Officiorum, Sacramentorum, interpretatione latina, aeneis figuris & obfer uationibus illuftratum. Edit. fecunda expurgata & accuratior, gr. & lat. c. f. Venetiis, 1730. P.B.

29-31 Menologium Graecorum, nunc primum graece & latine prodit ftudio & Opera Annibalis Tit. S. Clementis Presbyteri Card. ALBANI, Pars I. II. III. gr. & lat. c. f. Vrbini, 1727. Voll. III. P.B.

Hiftoria Pontificum & Cardinalium.

7732--35 Alphonfi CIACCONII & aliorum Vitae & Res geftae Pontificum Romanorum & Cardinalium, ab initio nafcentis Ecclefiae vsque ad Clementem IX, cum Notis, ab Augufti. no Oldoino recognitae, additis Pontificum recentiorum ima. ginibus & Cardinalium Infignibus, plurimisque aeneis figu. ris, c. Indicibus, T. I--IV. Romae, 1677. Voll, ÏV. Fr. B.

36.37 Mario GVARNACCI Vitae & Res geftae Pontificum Romanorum & Cardinalium a Clemente X. vsque ad Clemen. tem XII. quibus perducitur ad noftra haec tempora Hiftoria eorundem ab Alphonfo Ciacconio aliisque defcripta, T. I. II. c. f. Romae, 1751. Voll. II. Papp. B.

38 PLATINE Liber de vita Chrifti ac Pontificum omnium: qu hactenus ducenti & viginti duo fuere; in fine legitur: Ex

« PreviousContinue »