Page images
PDF
EPUB

CLASSIS LII.

THEOLOGIA JVDAICA.

IN FOLIO.

8260-62 Lischna, fiue totius Hebraeorum Juris, Rituum,

Mifch

Antiquitatum ac Legum Oralium Syftema, cum Maimoni dis & Bartenorae Commentariis integris; latinitate donauit ac notis illuftrauit Guilielm. Surenhufius, Pars I-- VI. Am ftelaed. 1698--1703. Voll. III. Fr. B.

63 Raymundi MARTINI Pugio fidei aduerfus Mauros & Judaeos, cum obferuationibus Jofephi de Voifin & Jo. Benedi&ti Carpzouii introductione in Theologiam Judaicam, Lipfiae, 1687. P.B.

IN QVART o.

8264 70. Chriftoph WAGENSEILII Sota; hoc eft: Liber Mischnicus de vxore adulterii suspecta, vna cum Libri Ben Jacob excerptis, Gemarae versione latina & Commentario perpetuo; accedunt Correctiones Lipmannianae, c. f. Altdorfii Noricorum, 1674. Perg. B.

65 Liber Jezirah, qui Abrahamo Patriarchae adfcribitur, vna cum Commentario Rabbi Abraham F. D, translatus & notis illuftratus a Jo. Stephano Rittangelio, Amftel. 1642. b.L. B. 66 Rabbi LIPMANNI Liber Nizachon, confcriptus 1399. Editus typis Academicis, curante Theodorico Hackspan, Noribergae, 1644. P. B.

67.68 Johann Andreå Eisenmengers entdecktes Juden thum, ir u. 2r Theil, Königs berg in Preußen, 1711. Voll. II. Fr. B.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

8269 P. Adolphi a S. GREGORIO Teftis & Doctor, Viennae, 1709. Papp. B.

IN OCTAVO.

8270 MENASSEH Ben Ifrael de Refurrectione Mortuorum Libri III. Amftelod. 1636. geh.

71 Abrah. JAGEL Catechifmus Judaeorum, -- ex Hebraeo latinus factus a Ludou. de Veil, Franequ. 1690.

<*x({*<*>

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

IN OCTA V O.

8272 Joh. Fechtens kurje Nachricht von der Neligion der

heutigen Griechen, Rostock u. Leipz. 1711. geh.

[ocr errors][ocr errors]

✪✪✪✪✪✪✪+0000000 CLASSIS LIV.

SOCINIANI.

IN FOLIO,

Bibliotheca Fratrum Polonorum, Voll. IX. vtpote 8273 a. b) Faufti SOCINI Opera omnia, Tom. II, Irenopoli, 1656. Voll, II. Fr. B.

74-76 70, CRELLI Opera omnia, exegetica, didactica & polemica, T. I--IV. Eleutheropoli & Irenopoli, 1656. Voll, III. Fr. B.

77 Jonae SLICHTINGII de Bukowiec Commmentaria pofthuma in plerosque Noui Teftamenti Libros, in duos Tomos die ftincta, Irenopoli, 1656. Fr. B.

78.79 Fo. Ludou. WOLZOGENII Opera omnia, exegetica, didactica & polemica, T. I. II. Irenopoli, 1656. Voll. II Fr. B.

80 Sam. PRZIPCOvn Cogitationes facrae ad initium Euangelii Matthaei & omnes Epiftolas Apoftolicas, nec non Tracta tus varii argumenti, praecipue de iure Christiani Magistra tus, Eleutheropoli, 1692. Fr. B.

IN QVAR T O.

8281 Fo. CRELLI Ethica Ariftotelica & Chriftiana, feu Expli catio Virtutum & Vitiorum, quorum in Sacris Literis fit mentio. Huic Edit. accedit Catechefis Ecclefiar. Polonicarum, a Jo. Crellio, Jona Schlichtingio & A. Wiffowatie recognita atque emendata, notisque eorum illuftrata, Cofmo poli, 1681. L.B.

82 De Statu primi Hominis ante lapfum Difputatio, quam Fauft. SociNvs per Scripta habuit cum Franc, Puccio anno

1578. de Immortalitate Hominis & omnium rerum ante lapfum, Racouiae, 1610. k. B.

IN OCTAVO & DVODECIMO,

8283 Adami GOSLAVII Refutatio eorum, quae Barthol. Keckermannus in Libro I. Syftematis fui Theologici difputat, Racouiae, 1613. ausgeschn.

.84 Eiusd. Difputatio de Perfona, ibid. 1620. ausgeschn. 85 Faufti SOCINI Commentarius in Epiftolam Joannis Apoftoli primam, Racou. 1614. P.B.

86 Eiusd. Lectiones Sacrae, ibid. 1618. ausgeschn. 187 Difputatio de Adoratione Chrifti, habita inter Fauftum Socinum & Chriftian. Francken, Racouiae, 1618. ag. 88 Faufti SOCINI ad Amicos Epiftolae, in quibus variae de Rebus diuinis Quaeftiones expediuntur, ibid. 1618. ag.

89 Eiusd. Refponfio ad Libellum Jac. Wuieki; nunc denuo in lucem edita, typis Sternacianis, 1624. ag.

90 Elenchi Sophiftici a Faufto Socino explicati & Exemplis theologicis illuftrati, Racouiae, 1625. geh.

91 De Jefu Chrifti Filii Dei Natura, fiue Effentia, nec non de Peccatorum per ipfum Expiatione Difputatio, aduerfus Andr. Volanum, f. l. 1588. ausgeschn.

92 Idem Liber, Racouiae, 1627. ausgeschn.

alanana

CLASSIS LV.
HETERODO X I.

IN FOLIO.

8293.94 Joh. willh. petersens Geheimniß der Wieders

bringung aller Dinge durch Jefum Chriftum, in einer Unterredung zwischen Philaletham und Agathophilum, T. I-III. gedruckt in Pamphilia, 1701 1710. Voll, II. P. B.

95 Guilielmi POSTELLI de orbis Terrae Concordia Libri qua tuor, absque anno & loco, h. L. B. (rarif.)

IN QVARTO.

8296 Daphnaei ARCVARII (Laurentii BEGERI) kurße Betrach tung des heil. Ehstandes, in welcher die seither strittige Fragen vom Ehebruch, der Ehscheidung und von dem vielen Weibernehmen mit allem beyderseits gegebenen Bes weißthum vorgestellet werden, fine loco, 1679. ag. 97 Eröfneter Weg zum Frieden mit Gott und allen Creaturen durch die Publication aller big hieher edirter Schriften Chriftiani DEMOCRITI, Amsterd. 1709. P.B.

98 Guilielmi POSTELLI Opus de natiuitate Mediatoris vltima, nunc futura, & toti orbi terrarum in fingulis ratione praeditis manifestanda, absque anno & locó. h.L.H. (aeque rar.) 99 Tractatus theologo - politicus, continens Differtationes aliquot, quibus oftenditur, Libertatem philofophandi non tantum falua pietate & Reipublicae pace poffe concedi: fed eandem nifi cum pace Reipublicae, ipfaque pietate tolli non poffe, Hamburgi, 1670. Adhaeret B. D. S. Opera posthuma; 1) Ethica more geometrico demonftrata; II) Politica; III) de emendatione Intellectus; IV) Epiftolae & ad eas refponfiones; V) Compendium Grammatices Linguae Hebreae, absque loco, 1677. E. B.

1

« PreviousContinue »