Page images
PDF
EPUB

,

[ocr errors]

næ Schlichtingii , Martini Ruari , & And. Wissowa.

tii, Cosmopoli , 1681. in 4. m. r.
615 Hermanni Cingalli(Christophori Sandii Christop,

filii ) Scriptura S. Trinitatis revelatrix. Gouda , de

Graef , 1678. in 12. v.f.
1.110616 Tractatus de Regno Ecclefiæ gloriofo per Chrif-

tum in terris erigendo ;-cum annotatis in Apocalyp-
fim, necnon de qualitate Regni Christi &c. è Bel-
gico Latinè. Amftelod. Dendrinus , 1657. in 8.

Christophori Christop. Sandii tractatus de Orie

gine Animæ. Cosmopoli , Libertus Pacificus , 1671. 617

Ejusdem problema paradoxum de Spiritu Sance
to , cum refutatione opinionis Socinianorum,

Color. Nicolaus , 1678. in 8. v.
Quackerorum & aliorum Neo-Prophetarum & Fanatico-

rum Scripta Theologica.
Rob. Barclaii Theologiæ verè Christianæ Apo-
logia , complectens fyftema integrum Theologiæ

Quackerorum. Roterod. 1676. qual 618

Ejusdem Epistola ad Legatos Noviomagi congressos de firma constantique Pace Christiano

rum. Ibid. 1678. in 4. v.f:
20. - 1619 Lux è tenebris, hoc eft , Revelationes in usum

fæculi noftri , factæ Christop. Kottero , Christianæ
Poniatoviæ, & Nic.Drabicio, ab anno 1616. ad 1664.

cum notis & figuris. Editio anni 1665. in 4.v.f; 32-620 Toutes les oeuvres d'Antoinette Bourignon,

Amsterd. Wetstein , 1686. 19. vol, in 8. v. f.
. 621 Zachariæ Grapii commentatio theologica de Neo-

Prophetis Cemmenis Angliam & Scotiam hodie tur,
bantibus. Lipfia , Schmidius, 1711. in 4. br.

Tractatus varii quibus continentur Errores alii fingulares,
1.622 Guil. Poftelli absconditorum à conftitutione mun-

di Clavis ; qua mens humana tam in divinis quam
in humanis pertinget ad interiora velaminis æternæ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Ibid. 1543

Veritatis; cum appendice pro Pace Religionis Chris. tianæ : editore A. Franc, de Monte S. Amfterod. Jangson. 1646, in 12. v. f, 623 De Nativitate Mediatoris ultima, nunc futura & toti Orbi terrarum in fingulis ratione præditis manifestanda, opus; auctore Spiritu Chrifti, exscriptore eodem Portello. In 4: v. f,

Ejusdem Poftelli quatuor librorum de Orbis terræ Concordia primus , quo Religionis Christianæ placita rationibus philosophicis docentur, Paris. Gromorfus. V. Opus integrum superiùs #. 359.

Ejusdem de rationibus Spiritus Sancti libri duo. 624

Ejusdem Alcorani feu Legis Mahometi & Evangeliftarum Concordiæ liber , in quo de calamitatibus Orbi Chriftiano imminentibus tractatur : accedit ejusdem libellus de univerfi Judicii tempore. Ibid. 1543.

Ejufdem facrarum Apodixeon feu Euclidis

Chriftiani libri duo. Ibid. 1543. in 8. v.f. 625 Tændepwale , compofitio omnium diffidiorum cir

cà æternam veritatem aut verifimilitudinem verfantium, quæ non solum inter eos qui hodie Infidelium, Judæorum, Hæreticorum & Catholicorum nomine vocantur, orta sunt & vigent, fed jam ab admissis per peccatum circà noftrum intellectum tenebris fuere inter Ecclefiæ peculiaris & communis membra: scriptore Elia Pandocheo ( Guil. Poftello. ) Absque loco do anno. In 8. y. m.

Les tres merveilleuses Victoires des Femmes du Nouveau Monde, & comment elles doivent à tout le Monde par raison commander, & même à ceux qui auront la Monarchie du Monde Vieil;

avec la Doctrine du Siecle doré ou de l'Evange626. lique regne de Jesus Roi des Rois : par Guil.

: Postel Paris, Ruelle, 1553•

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

>

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Des Merveilles des Indes & du Nouveau Mon-
de, où est montré le lieu du Paradis terrestre;
par le même. 1553:
Description de la Terre Sainte ; par le même.

(1553. in 16. m. v.
627 Disputatio de Supposito , in qua plurima hactenùs

inaudita de Nestorio tanquam orthodoxo, & de
Cyrillo Alexandrino aliisque Episcopis Ephesi in
Synodum coactis tanquam hæreticis demonltrantur;
ut soli Scripturæ Sacræ infallibilitas asseratur; (auc-
tore Davide Derodon. ) Francof. (feu potiùs in Gal-
lia, ) 1645. in 8. m. 6.

Pensées de Simon Morin , avec ses Cantiques

& Quatrains fpirituels. Impr. en 1647. 5.51628 54 Arrêt du Parlement , qui condamne led. Morin

d'être brûlé vif, & le Procès verbal d'Execu

cion de mort, en 1663. In 8. m. r.
4. 629 Præadanitæ , live exercitatio super versibus 12.

13. & 14. cap: S. Pauli ad Rom. quibus inducun-
tur primi homines ante Adamum conditi: Systema
the ologicum ex Præadamitarum hypothesi; (aucto-
re Isaaco la Peyrere. ) Anno 165 5. in 4. v. f.

Idem Liber Præadamitarum. Anno 1655.
Eusebii Romani ( Phil. Priorii) animadversio-
nes in Librum Præadamitarum. Anno 1656.

Joan. Hilperti disquisitio de Præadamitis. Ul

traje&ti, Waesberge, 1656. in 12. v. f.
631 Joan. Pythii responsio contrà Præadamiras. Lugd.

Bat. Elzevir, 1656. in 12. velin.
632 Joan. Bapt. Morini refutatio libri de Præadami-

tis. Paris. Menard , 1657. in 12. V.
633 Apologie d'Isaac la Peyrere. Paris, Jolly, 1663.

in 12.V.
16.634 La Foy devoilée par la Raison dans la connois.

sance de Dieu, de les Mysteres, & de la Nature;

par Jean-Patrocle Parisot. Paris, 1681. in 8. m. y. 335 Joan. Tolandi Dissertationes duæ , Adeżkdæmon

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

five Titus Livius à superstitione vindicatus, & Origines Judaicæ. Hagecomitis , Johnson , 1709. in 8. Č. M.v.f:

Hadriani Beverlandi de Stolatæ Virginitatis Ju-
re lucubratio academica. Lugd. Bat. Lindanus ,
1680.

Peccatum Originale, philologicè elucubratum à
Themidis Alumno ( eodem Beverlando.) Elex-
theropoli , in Horto Hesperidum , Typis Adami Eva
Terre filii , 1678.

Leonardi Ryssenii justa detestario sceleratissimi 636_libelli Adr. Beverlandi de Peccato Originali :ac

cedit ejusdem Ryslenii Descriptio poètica Crea-
tionis & Laplùs, concinnata ex plerisque Poëtis.
Gorinchemi, Leyer, 1680.

Ejusdem Beverlandi de Fornicatione cavenda
admonitio. Juxtà exemplar Londinense , 1698.

in 8. m. r. 637 Etat de l'Homme dans le Peché Originel, où l'on fait voir quelle est la source , quelles les causes & les fuites de ce peché dans le monde. Impr. en 1714.

in 8. v. f. 638 Theophili Alethei ( Joan. Lyseri ) Polygamia

triumphatrix, id eft, discursus de Polygamia ; cum notis Athanasii Vincentii. Lond. Scanorum , 1682. in 4.0.f.

[ocr errors][ocr errors]

Judæorum Theologia vetus de nova ; necnon Tractatus

de ipforum Ritibus.

639 Mischna, sive totius Hebræorum Juris, Rituum,

Antiquitatum ac Legum oralium systema, Hebr. & Lat. cum comment. Maimonidis & Bartenoræ ac aliorum ; interprete, editore & notatore Guil. Surenhufio. Amstel

. Borst, 1698. 6. tom. in 3. vol. in fol. v. f. 640 Abrahami Patriarchæ Liber Jezirah five formation

[ocr errors]

nis Mundi, ex Hebræis Latinè redditus cum cona

ment. à Guil. Poltello. Parif. 1952. in 16.v.f. 361 641 Kabbala denudata, seu Doctrina Hebræorum tranf:

cendentalis & metaphysica atque theologica ; Opus antiquissimæ Philosophiæ Barbaricæ variis fpeciminibus refertissimum , in quo ante ipsam translationem Libri Zohar, præmittitur Apparatus qui Lexici Cabbalistici inftar esse poteft ; & ipfi Zohar subjunguntur Tractatus varii Rabbinici, Hebr. & Lat. cum commentariis. Sulzbaci, Lichtenthalerus ; 1667

& Francof. Zunnerus , 1684. 3. vol. in 4. p. f. 8 642 Joan. Christop. Wagenfeilii Tela ignea Sathanæ,

hoc est, arcani & horribiles Judæorum adversùs Christum Deum & Christianam Religionem Libri anecdoti ; Hebr. & Lat. cum confutationises: accedit Ejufdem Mantissa de Lxx. Hebdomadibus Danielis adversùs Joan. Marshamum. Altdorfi Noricorum , Schonnerstedt , 1681. 2. pol. in 4. v. f.

و

[ocr errors]

Muhammedanorum Theologia.

[ocr errors]
[ocr errors]

20,643 Cherif Coran, (Livre saint , qui est la Bible ou

l'Alcoran des Turcs ; ) en Arabe. MS. in fol. reliê

en Turquie, m. v. 1.644 Ejasdem Alcorani textus universus', Arabicè &

Latinè ; cum notis & refutatione , necnon prodromo copiofiore de Vita Mahumetis & de Alcorano , per Lud. Marraccium. Patavii, 1698. 2. tom. in 1. vol.

in fol. v. f. 645 L’Alcoran de Mahomet , translaté d'Arabe en

Franç. par André du Ryer. Paris , Sommaville , 1647. '

iu 4. v. m. 1.646 Le même. Sur la copie de Paris , (Hollande, )

1649. in 12. v. 1.647 L'Alcorano di Macometto, trad: dall'Arabo in lin

gua Italiana ; con la Vita di Macometto. Anno 15 47. in 4. m. 6

Tractatus

[ocr errors]
« PreviousContinue »