Page images
PDF
EPUB

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM.

I.

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM.

OLDBREVE

TIL KUNDSKAB OM NORGES INDRE OG YDRE FORHOLD, SPROG,

SLÆGTER, SÆDER, LOVGIVNING OG RETTERGANG

I MIDDELALDEREN.

SAMLEDE OG UDGIVNE

af

Chr. 0. A. Lange og Carl R. Unger.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »