Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Huic laudabili ardori, inter caetera, quae patriae attulit, bona fuam etiam debet originem & incrementa Bibliotheca Electoralis Dresdenfis.

Ab AUGUSTO enim gloriofae memoriae Principe Electore inftituta & fundata, per Succeffores Illius, eodem amore, ac lfte, erga litteras animatos, infigniter fubinde aucta & locupletata eft.

At longe laetiorem haec noftra Bibliotheca fortem experta eft, cum jam ipfa feliciffima praefentis Imperii aufpicia non folum huic Bibliothecae, fed etiam omnibus litteris artibusque patriae noftrae ferenum illum atque exoptabilem diem, qui jam nobis felicibus Splendet,promittere viderentur. Sereniffimus enim ADMINISTRATOR confilium Mufis faluberrimum OPTIMIQUE ELECTORIS noftri erga litte

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ras favore digniffimum cepit, ut Bibliothecae duae egregide, Bünaviana & Brühliana, demortuis earum poffefforibus, jure emtionis acquifitae, Eledorali infererentur; qua quidem duplici acceffione, facile intellectu eft, Bibliothecam Electoralem ad id faftigium evectam effe, ut, five numerum fpectes, five Operum, quae posfidet, praeftantiam & raritatem, vel locupletiffimis cultioris Europae Bibliothecis, quod quidem ad libros typis exfcriptos attinet, aequiparari jure queat, praefertim quum OPTIMUS PATRIAE PATER, ut eft ad praeclara quaevis & Saxoniae fuae falutaria propenfiffimus, curae illam cordique IPSE habere non dedignetur, eaque munificentia iisque ornamentis, quae tali Bibliotheca tantoque Principe digna fint, condecorare benigniffime velit.

Hisce igitur tribus tam infignibus, tam locupletibus Bibliothecis in unam coalefcentibus, fieri non potuit, quin Electorali magna librorum, quos jam habebat, copia accederet. Atque hi libri in duplo apud nos extantes, a caeteris feparati & in certas claffes, ut amatorum commoditati confuleretur, redacti, hoc Catalogo fiftuntur, & in ipfum Bibliothecae noftrae commodum publica auctionis lege, ftato tempore, vendendi proponuntur.

De interno librorum valore & praeftantia ipfi judicabunt, vel non admoniti, periti harum rerum aeftimatóres. Vix ullum enim magnorum iftorum operum, quibus inftructisfimae Bibliothecae fuperbire folent, hic defiderabunt. Nec deeft permagna librorum inventu rariffimorum copia, quos bene dignofcere scient talium Cimeliorum judices compe

tentes.

[ocr errors]

4

Invenient etiam, qui ornatu cultuque li brorum externo delectantur, quod ipforum expectationi refpondeat, fiquidem plures illorum eleganter fplendideque compacti auroque largiter ornati funt, id quod in ipfo Catalogo, fuo loco, indicatum reperies,

Quas contineat haec prima Catalogi pars librorum Claffes, docet praemiffus earum Con, fpectus. Quas exhibitura fit fecunda pars, anno futuro, Deo adnuente, diftrahenda, has effe fcito: 1.) Encyclopaedia, Operum variorum junctim editorum & Mifcellaneorum litterariorum Collectiones. II.) Hiftoria litteraria. III.) Ephemerides litterariae. (Journaux littéraires.) IV.) Epiftolographi, V.) Philologi & Critici. VI.) Rhetores & Oratores, VII.) Poetae recentiores Latini, Italici, Gallici &c. VIII.) Philofophia. IX.) Hiftoria naturalis

& Phyfica. X.) Ars medica. XI.) Oeconomica. XII.) Mathefis. XIII.) Res militaris. Agmen claudent: XIV.) Biblia S. XV.) Apparatus biblicus, Critica facra &c. XVI.) Commentatores Bibliorum. XVII.) Patres Ecclefiae Graeci & Latini. XVIII.) Concilia. XIX.) Hiftoria ecclefiaftica & Antiquitates ecclefiafticae, cum Hiftoria Paparum & Ordinum religioforum &c. XX.) Theologia natu→ ralis & Scriptores de veritate Religionis chriftianae. XXI.) Theologi Romano-Catholici. XXII.) Theologi Reformati. XXIII.) Theologi Evangelici. XXIV.) Theologia Judaica. XXV.) Theologia Ecclefiae Graecae recentioris. XXVI.) Sociniani. XXVII.) Heterodoxi, Fanatici. XXVIII) Theologia Tur

cica.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »