Page images
PDF
EPUB

Errata hæc, quæque alia occurrenr, lector emendabit.

2 .

Robertum filium genitum proximo 15020 Ludovici 1zi Galliarum Regis
Sok. i J hannem Rellicum episcopum Ibid. 22. in Ariftotelis Ethica Physica
& Politica Annotationes +2. 3. deinde usque ad annum 1545m 19. 12. Aperta

circa annum 1526 officina, 47.2. sparsa 48.23. Clenard. 1549. 52. 9. quan-

tumvis 59. 14. Bibliis 01. 27. Thuan. 71. 12. rei 87. 19. 70 Non.

Quintil. fic in ipfis Thuani editionibars legitur. 98. 24. informarier 151, 22.

linguæe 169 1. Patronos 174. 10. imprimés 199. 2. obftacnlum, 213. 10.

verè Ciceronem 221. 2. fuam denique 222. 19. anno 1594, 224. 17.

Pontificis ibid. 26. Fregoriato 258. 18. 2 judicio Ibid. 20. Hißoriam

200.1" litem reliquiffet 206. 9. mis ad tę 231. 9. TX8086X TWMIS, 272. 5.

quidem ibid. 28. epigrammate 276. 29. Capitolo 281. 18. Medicea 282, 20.

versibus 285. 24. Beroaldum 288.21. USTATIUO KOMIS, 293. 14. pila 297.??.

multa 303. 2. rudis ?24. 10. feci, 327. 29. paucis" Ibid. 42. typographi-
cam 331. 36. error in 350. 24. utriusque linguæ 394. 14. annum 1543 ·

: 359.13. 1979. 305. 18. Hefiodi 456. 25, poteriorem 409. 27, dramar.com

474. 3. moins 475: 31. Ciceronis, 481. 12. Accipite 497. 11. Ipse etiam

408, 2. plures Ibid. 8. commendavit sol. ;. nommée Denise. 50%, 1.

Thuanum 5.0.0.csipe ibid. 12. magis ac magis Ibid. 16. corpori

545. 10. pag 513. 546. 20. fupra p. 513. 549. 8. invention 553.24. vidi,

$56.28. P. 46. 557.21. Archiepiscopi 83. 3. Viri Doftiffimi monitu repono,

quoties apud ipfos ferri licentia fuerit,

TOM. II.

6.15.

prodigiosos 29. 21. Francois tournés 34. 21. le plaider eft 36.2,

per Johannem 44.18. Italianizé. 11. 2" avant 54. 12. irrogatum ibid.

28. collata Ibid. 31. Iephthe 55. 1. du droit 57. 5. sur l'un & l'autre

59. 3. Rufi -61. 5. vers i bid.' u Eædem. *Tom. 8. 63: 7, 1016. 09.12.

1621. .98. 17.1568. M. P. 1598. 112. 1. Hegendorphini tbid. 3: Varenniz.

[ocr errors]
[ocr errors]

-luce Ibid 6. ad Carol,

0.".

Grant 5-2-40 40605 vor por

[ocr errors]

L E C T O R I

RI * Michael Maittaire S. som

[ocr errors]

T'

:

1

IBI, Lector, abhinc biennium
CC Grammaticos in Græcæ Lin-

guk Dialectis protuli : Te nunc salutatum mitto Typographos ; Imò (ne à primâ meâ scribendi ratione longiùs receffiffe videar) illos, qui arte Grammaticâ non minùs quàm Typographicâ celebres extiterunt. Tractatum istum Westmonasteriensi, ubi elucubratus fuerat, Scholæ dedicaveram; ut, quoniam gratiâ amicisque minùs valens indè pulsus fueram, testatum palam relinquerem, quod, licè adversùs æmulum vires , neutiquam tamen ad benefaciendum aut animus aut faculcas defuerit. Ex opus

culo

culo illo hoc natum est : Quum enir consulenti optimas, librorum editione Aullæ Stephanicis præftare viderchitur, lu . buit eorum Typographorum vitam, indo lem, Hudia diligencias conterbplaria E quorum vitam nosse magis interest, quàm illorum, per quos stetit, quominus to elegantiffimi Scriptores aut prorfus interi rent, ale pro sua dignitate non ornat ptodirent; quibus fiterae suam lucem de. bent & ittcrententum ? Theodori Janf. fonii ab Alinelovećn Epiftolica de Stepha. norum vitis differtatio anno 168 z' edica in pretio fuit apud Eruditos 3 diúque eft, quum ejus Exemplaria rara esse cæperunc

. Eam, quâ potui cura, perlegi placuit Viří Clarissimi erga illos Rei Typographicæ Principes ftudium : gaudebam ipfuin promififfe fe adjunéturum ea, quacunque fuum hoc opufculum exornare augere

+ Pag. 124,

ve

&

majore Stephanorum delimitatione captus, çdi Forzs impatientior, portafi undecüne que quicquid ad eorum noticiamn-concucerep Materiemja emæ ex vara teatis ope creverat,A reddegi in ordinem, & ad meos ufuis redérxi; neque enim id boris unquam publicare deliberatum habueram. Amicus aurem meus & familiaris Chri

Drama lophorus Bateman, viffin

in re fiterarjajuvända impiger, dignúfque Stephanis Ty pographis Bibliopola, ultro se míhi ob. tulit, ut ejus opera prodirer, quod apud me premere ftatueram. Accepi statim conditionem, arbitratus meum laborem fruftra 'non fore," fi typis cypographos mandarem ; multis, quibuscum super ea re egij confilium noni difplicuit; & fuere, qui cunctantem urgerent, rati nonnihil frugis ad librorum amatores exinde perventurum. His impulfus fætum meum hactenus dubium & informem paulatim

figurare

a 4

[ocr errors]

figurare copatus fum ; & dum ftudu; omnia, quæ ad hoc propofitum pertinerent, fimul congerere, fenfim adolevit'; quémque libellum duntaxat finstitueram, prela vertente, liber exivit, eâ quidem mole, ut illi metuam ab Adagio, Mag, nus liber magnum malum. Ornamen, tis, quibus librì sựperbiunt foelicioses, omnino destituitur: nec splendido, qui expectationem & moveat & nonnunquam decipiat, titulo ; nullis, quibus muniatur,

, testimoniis ; nullo patroni, quem nancisci nec potuit nec meruit

, pomine ambitiosus, se soli tuæ benevolentiæ commendat. Su, is erratis multi ab operis aut difficultate aut longitudine çausas quærunt: Mea,quæ & crebra & gravissima funt; non aliunde, quàm ab ignorantia & incuria, profe. eta confiteor; & veniam potiùs deprecor, quàm audacter expostulo: Roberti Stephani primi effigies

. eadem, quæ in Gallicis Bezz Iconibus, libro præfigitur; ei

quam

[ocr errors]
« PreviousContinue »