Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

veau fauve, doré e marbré sur tranche. 16. 37 De vera & genuina Jesu Christi, Domini & Salvatoris

nostri, religione. 1615. en veau. 8. 38 Jo: Cassiani de incarnatione Domini libri VII., item

Cyrilli sermo, de eo quod verbyin Dei factum fit

homo. Bafil. 1533 39 Jo: Jac: Huldrici historia Jeschuæ Nazareni. Lugd.

Bat. 1705. en veau. 8. 40 Seb. Castellionis defensio suarum translationum Bi

bliorum , & maxime novi fæderis. Bafil. 1562. en

veau, 8. 41 Seb: Castellionis dialogi IV. de prædestinatione, de

electione , de libero arbitrio, de fide. Aresdorffii 1578

en veau. 16. 42 Seb: Castellionis dialogi sacri. Lugd. Bat. 1618. en

veau. 8. 43 Martini de Arles tractatus percelebris ad maleficia su

perititionesque tollendas. Lugd. Isio. en veau fau

ve. 8. 44 Syllabus rationum , quibus causa durandi de modo conjunctionis concursuum Dei & crcaturæ defendi

& inofficiofa quorundam recentiorum censura repellitur. Paris. 1636. en veafauve. 8.

Apologia pro veritate accusata, conscripta ab equiS te Polono. 1654. 45

J: Crellii declaratio sentencix de causis mortis

Christi. 162.7. en veau. 8. 46 Ministromachia , in qua euangelicorum magistro

rum de cuangelicis magistris, & miniftris mutua judicia , testimonia , convicia , maledicta , iræ , minx, diræ , furiæ , proscriptiones , condemnationes , execrationes , & omnibus fæculis inauditi anathematismi recensentur, per Stanill. Rescium col

lecta. Colon. 1592. en veau. 8, 47 Vinc. Lirinensis adversus profanas omnium novitates

hæreticorum commonitorium, cum notis Baluzii.

Cantabr. 1689. en veau. 12. 48 Flagellum hæreticorum fascinariorum, autore F. Ni

colao Jaquerio. Francf. 1981. en veau. 8.

[ocr errors]

tur ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

De veteribus hæreticis , ecclefiafticorum codicum scriptoribus , auct. Barth, Germon, Parif. 1713. en

veau. 8.

>

3

[ocr errors]

Herib. Rosweydi de fide hæreticis servanda disserta

tio, Antv. 1610, en veau. 8. Admonitio de fratribus sanctæ crucis , nimirum : an fiue , quales fint, unde nomen illud fibi adsciverint , & quo fine ejusmodi famam sparserint; conscripta ab Henr. Neuhusio. 1622. en veau fauve. 8. Narratio persecutionis adversus Christianos excitata in variis Japoniæ regnis. Antv. 1635. en veau. 8. Petri de Marca dissertationes posthumæ , facræ & ecclesiasticae , quarum quædam Gallica lingua. 1669. en veau. 16. Leidhrefferi fuper doctrinæ capitibus inter academiam Parisienlem & societatis Jesu patres controversis, dissertatio. Francf. 1610. en veau. 8. Bilibra veritatis & rationis. Freistad 1700. en veau. 3. Fontejus de antiquo jure presbyterorum in regiinine

ecclesiastico. Taurini 1676. en veau. 12. Jo: Launoii de auctoritate negantis argumenti differ

tatio, Lutet. Parif. 1662. en veau. 8. Illustrium miraculorum & bistoriarum memorabilium libri XII. a Cæsario Heisterbachcensi conscrip

ti. Antv. 1605. en veau. 8. Hornii historia ecclefiaftica & politica. Lugd. Bat.

1671. en veau. 12. Jo. Sleidani commentarii de statu religionis & reipu

blicæ. Argentorati 1621. en veau. 4 vol. 8. Sacrorum arodixeon , seu Euclidis Christiani libri duo , per Guil. Poftellum. Paris. 1543. en veau

fauve. 8. Scriptura S. Trinitatis revelatrix , aut Heron. Cingal

lo. Gouda 1678. en véal. 12. Spicilegium SS, patrum iit & hæreticorum , seculo poft Christum nat. I. II. & III. cum not. Joh. Ern. Gratii. Oxon. 1700. tom. I. en veau, 8. Jo: Meursii criticus Arnobianus , & hypocriticus Minutianus. Lugd. Bat. 1599. en veau. 8.

65.

A 3

en veau. 12.

os Jo: Bastwick flagellum pontificis & episcoporum

Jatialium. 1635. on veau. 8. 66 Placita sanctorum explicita a Franc. de Salignac Fc

nelon. Francf. 1699. en veau. 8. 67 Codex apocryphus novi Testamenti, cum comment.

J: A: Fabricii. Hamb. 1705. en veau. 8. 68 Jo: Bapt. Thiers de stola in archidiaconorum visita

tionibus geftanda a Paræcis disceptatio, Paris 1674.

en veau. 8. 69 Bibliotheca Anti-Trinitariorum , opus Chr. Sandii.

Freist. 1684. en veau. 8. 70 De natura ac jure bonorum ecclesiasticorum acroama,

auct. M. Busio. Lugd. Bat. 1627. en veau. 12. 71 Historia persecutionis Vandalicæ, opera Th: Ruinart.

Paris. 1694.en veau. 8. 72 Vindiciæ Reformatæ ecclesiæ contra Romano. Pontifi

ciam. Gorinch. 1680. en veau. 73 Amadæi Guimenii opuscula theologica. Lugd. 1665. 74 Chr: Schoeltgenii de secta flagellantium commenta

tio. Lips. 1711.en veau. 8. 75 H: Bulengeri adversus anabaptistas libri VI.; addita

etiam eft anabaptistarum apologia. Tiguri 1860. 8. 76 Euangelium infantiæ , vel liber apocryphus de infan

cia Servaroris , ex interpret. & cum notis Henr. Sike.

Ultraj. 1697. en veau. 8. 77 Andr: Fricius de peccato originis , & libero hominis

arbitrio. Bafil. 1617. en veau. 8. 78 Fontejus de antiquo jure presbyterorum in regimine

ecclefiaftico. Taurini 1676. en veau. 12. 79 Deindebita in precibus festivo, dominico , pascha

lique tempore genuflexione differtatio. Rothom. 1681

en veau. 8. 8. Cælii Secundi Curionis de amplitudine beati regui

Dei dialogi. Gouda 1614. en veau. 12. 81 Differtatio de S. Scripturarum interpretatione, secun

dum patrum coinmentarios. Londini 1714. en veau.$. 82 Apologia pro Chriftianis Gallis religionis euangeliIcu reformatæ. 1588.

[ocr errors]

ҫх ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Quæstio celebris & difficilis, an & quibus in casibus liceat homini Christiano absque culpa & peccaro plu

ra beneficia ecclesiastica poflidere? 1710. en veau fauve. 8. jac: Acontii stratagemata Satanæ. Bafil. 1610. en

veau. 8. Christianæ Theologiæ libri duo , ftudio M: F: Vende

lini. Amft. 1646 en veau. 12. Rob: Bellarmini de scriptoribus ecclefiafticis, cum brevi chronologia ab orbe condito ufque ad annum 1612. Paris. 1631. en veau fauve. 8. Supplementum de scriptoribus vel scriptis ecclefiafticis, a Bellarmino omissis, collect: Calim: Oudin. Parif. 1686. 8. Ph: Labbe de scriptoribus ecclesiasticis, quos attigit Bellarminus , philologica & historica diflerratio. Paris. 1660. 2 vol. en veau fauve. 8., De reformandis horis canonicis , ac ritè constituen

dis ecclesiasticorum muneribus consultatio ; cum appendice. 1644. en veau fauve. 8. De reformandis horis canonicis. 1675. en veau. 12. Concilii Tridentini restitutioni, seu continuationi , a Pio IV. pont. anno 1562 indicta, decretisque tunc editis , opposita gravamina. 1597. en veak. 8. J: Gentileri examen concilii Tridentini, Gorinchemia 1678, en veau. 8. De tribus historicis concilii Tridentini , auct: Cæf: Aquilinio. Antv. 1662. 8. De Trinitatis erroribus libri VII. per Mich: Serve.

to. 1531.
Dialogorum de Trinitate libri duo; de justitia re-

gni Christi capitula quatuor. 1532. En maro-
quin rouge doré sur tranche ; livre d'une rareté
étonnante , ex sur tout quand il est complet, er

que s'y trouvent tous deux ces traitez. 8, Defenfio orthodoxæ fidei de sacra Trinitate , contra prodigiosos errores Mich: Serveti, per Jo: Calvinum. apud Reb: Steph. 1954. en veau. 8. Conrra libellum Calvini, in

quo ostendere conatur

hære.

[ocr errors]
[ocr errors]

>

hæreticos jure gladii coërcendos. 1662. en veau. 8. 97 Petri Pomponatii opera de naturalium effectuum ad

mirandorum causis, seu , de incantationibus ; item de fato, de libero arbitrio, prædestinatione , pro

videntia Dei. Bafil. 1567. 2 vol. en veau fauve. 8. 98 J:C: Vanini de admirandis Naturæ , reginæ deæque

mortalium,arcanis,libri quatuor. Parif. 1616.en ma

roquin rouge , doré marbré sur tranche. 8. 99 Amphitheatrum æternæ providentiæ divino-magi

cum, christiano-phyficum, nec non astrologo-catholicum ; auct. J: Ć: Vanino. Lugd. 1615. en ma

roquin rouge , dorée marbré sur tranche. 8. joo Apologia pro Julio Cesare Vanino. 1712. en veau do

sur tranche. 8. for Bern: Ochini dialogi XXX. in duos libros divisi,

quorum primus eft de Messia; secundus cum de rebus variis, tum potiffimum de Trinitate. Bafil. :573. en maroquin bleu , doublé en dedans de maroquin rouge,

doré a marbré sur tranche. 2 vol. 8. to2 Tractatio de polygamia, in qua & Ochini apoftatæ

pro polygamia, & Montanistarum ac aliorum adversus repetitas nuptias argumenta refutantur, auct:

Th: Beza. Davent. 1651.en veau. 12. 103 Prediche di Bernardo Ochino. s vol. en veau. 8. 104 Prediche di M: Bern: Ochino , nomate laberinti del libe

ro o ver servo arbitrio , prescienza , predestinatione , & liberta divina, e del modo per uscirne, en Basilea. en

veau. 8. 105 il catechismo, overo institutione Chriftiana di M: Bern:

Ochino da Siena, en Basil: 1561. en veau. 8. 106 Disputa di M: Bern: Ochino da Siena , intorno alla pre

senza del corpo di Gieusu Christo nel sacramento della

Cena. en Basilea 1961. en veau. 8. 107 Le mentite Ochiniane del Mutio Fuftinopolitano, in Vi

negia apreslo Gabr: Giolito de Ferrari ossi. en veau

doré sur tranche. 8. 108 Alcorani, feu legis Mahometi, & Euangelistarum

concordiæ liber , in quo de calamitatibus orbi Christiano imminentibus tractatur; additus est libellus

de

[ocr errors]
« PreviousContinue »