Page images
PDF
EPUB

fam mansisse. Varii quidem Juniores Medici regularem librorum Catalogum conscribere inceperunt, sed vix inchoati, ab hoc difficili labore destiterunt. Sic tota suppellex, potius dicam farrago, librorum inordinata restitit, donec laulatus DOLLEMAN, anno 1814 in Academia Lugduno-Baiava ad Gradum Medicinae Doctoris promotus, a doc. tissimo et amicissimo, tunc temporis Medicinae Professore, KRAUSs ad illud diu desideratum opus perficiendum, mihi commendaretur; et certe precibus queis indulgens, hoc opus in se suscepit et ad finem perduxit, conficiendo totius meae Bibliothecae Catalogo, qui jam impressus literarum cultoribus offertur. Gravissimus sane et perdifficilis fuit labor, quem Vir hicce eruditissimus et sagacissimus, tunc adhuc junior Medicus adhibuit in hoc opere absolvendo Omnes etenim libri eran perlustrandi, inspiciendi, quandoque legendi, antequam in Catalogo describi possent; et totum hoc, revera herculeum, opus magna sua sagacitate et justo judicio solus perfecit et in ordinem redegit,

Quod ad interiorem Bibliothecae habitum atti

net,

net, in omnibus, in quas divisa est partibus occurrunt praecipui tam Veteres quam Recentiores Scriptores. Graeci Medici omnes adsunt, et eorum fere omnium editiones sic distae principes; praecipui quoque Veteres Latini et Arabes. Dantur etiam quam multi libri raro obvii, et inter illos rarissimi. In majus autem Lecioris commodum in omnibus Sectionibus primo occurrunt, quantum fieri potuit, Auctores Systematici, quos Specialiores semper sequuntur. In omnibus divisionibus et subdivisionibus Scriptores juxta sic dictum alphabetum locati conspiciuntur.

Tandem omnes fere libri sunt nitide compacti, et in tota supellectile pauci certe sunt, qui ligamentum non habent. Quemadmodum autem antiquioribus temporibus mos fuit plures libros varii argumenti et ad diversas scientias pertinentes uno eodemque tegumento contineri, semper mox, quando libros tali modo coagmentatos ex auctionibus vel aliunde acqui · siveram, eos dissolvi et separavi, ut quisque liber proprio suo loco, juxta susceptum ordinem, apponeretur, quod multum etiam commodi in consti

tuer

tuenda Bibliotheca exhibuit. Eodem modo omnes dissertationes inaugurales, quarum plura volumina aliquando, una vice, acquisiveram, separatae sunt, et in ordinem redactae inveniuntur.

Memorandus restat Index generalis in fronte Catalogi conspicuus, qui breviter indicat generalem totius Bibliothecae distributionem. Hic Index monstrat Sectionem, in qua liber, quem velis, continetur. Ut autem hoc commodius fieret, adsunt praeterea Indices speciales, qui ad finem cujusque Sectionis continentur; exceptis illis Sectionibus, quae Collectiones Veterum Medicorum, Scriptores Institutionun Compendiorumque Medicinalium, Scriptores Systematum Operumque Medicorum et Scriptores Systematicos de Therapia Speciali continent, utpote tali Indice non indigentibus.

Praeter hunc librorum thesaurum Bibliotheca nostra possidet splendidam collectionem ultra 2000 imaginum Virorum in omni parte Medicinae illustrium. Omnes sunt nitidae conservatae, et inter illas dantur, quae ab optimis sculptoribus, et praesertim iis, qui superioribus tempori

bus

[ocr errors]

bus, in nostra Patria hac arte excellerunt, aeri incisae sunt. Omnes Nationes sejunxi, ita ut Batavi, Germani, Angli, Galli, Sueci, Dani et Itali egregium ornamentum Historiae literariae medicae constituant.

Amstelodami

30 Septembris 1830.

慈福宮

« PreviousContinue »