Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed]

Sua nobis Scenignense capitulum querela | procedere non sinentes, contra canonicas monstrarunt quod, nobilis vir comes de Aldenhusen Albertadensis dioecesis eorum quibusdam ecclesiam possessionibus contra justitiam spoliavit, super hoc et aliis damna eis gravia inferendo. Quocirca discretioni vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus comitem ipsum ut eidem ecclesiæ possessiones prædictas restituat et de dam-byteris dant et auferunt quando volunt, nec

nis satisfaciat, omni seria admonitione præmissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, mediante justitia compellaris. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per censuram eamdem, appellatione cessante, cogatis veritati testimonium perhibere. Quod si non omnes his exsequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nihilominus exsequantur. Datum Laterani, III kalend. novemb., pontificatus nostri anno quinto.

LXXIX

Ad Johannem regem Svetiæ.
3 nov. 1220.

[Liljegren, Svenskt diplom., I, 209, n. 186.] Monet pontifex ne rex et principes ejus res ecclesiasticas contrectent, ne apprehendant bona cathedralium, si continget ut vacent, ne sinant contra canonicas sanctiones quem velint intrudere in ecclesiam viduatam.

Honorius papa tertius illustri regi Svetiæ. Ut potentibus hujus sæculi Dominus in ecclesiis et rebus ecclesiasticis, quæ sibi speciali titulo sunt adscriptæ, omnem omnino interdiceret potestatem, Ozam pro eo quod arcæ fœderis, sanctam Ecclesiam præsignanti, manum apposuit, ut inclinatam sustentaret eumdem graviter mox percussit; ostendens quantam velit Ecclesiæ reverentiam exhiberi, dum eum qui arcam, quæ figura erat Ecclesiæ, non ut deprimeret, sed attolleret, tetigit ex eo solummodo, quod ad hujusmodi ministerium non erat addictus, acriter sic punivit. Nunc tacti sumus dolore cordis intrinsecus, quod sicut ad audientiam nostram pervenit, tu et principes et magnates tui hæc minime attendentes, ecclesias et res ecclesiasticas nimis irreverenter, invito Domino, contrectatis, dum inter alia quibus gravatis easdem, quoties ecclesiam cathedralem vacare contingit, vos, bonis vacantis ecclesiæ nimis reprehensibiliter apprehensis, capitulum ad quod electio pertinet successoris, ad electionem

sanctiones quem vultis intruditis in ecclesiam viduatam, dando intruso annulum et baculum pastoralem. Quidam etiam sæculares judices sacros canones contemnentes in contrahendis et dirimendis matrimoniis, et in aliis quam pluribus, jus episcopale sibi damnabiliter usurpantes, ecclesias pres

attendentes quod servus suo domino stat et cadit, clericos sua judicia subire compellunt. Nos igitur tam depressionem ecclesiasticæ libertatis, quam animarum pericula ex his evenientia manifeste debito favore zelantes, Celsitudinem regiam rogamus, monemus, et hortamur attente, quatenus prudenter attendens, quod honor regis est, ut justitiam diligat, quæ se diligit et dirigit diligentes, non solum ipse ab hujusmodi abusibus prorsus abstineas, verum etiam quoslibet tibi subditos, tradita sibi cœlitus potestate abstinere, compellas te ac alios ab occupandis bonis ecclesiasticis cohibendo, et permittendo electiones vacantibus ecclesiis libere celebrari, et alias personas ecclesiasticas servando in omnimoda libertate, ita quod offensam redimas præcedentem, et in gratiam te adducas potiorem, ac nos mansuetudinem regiam possimus merito commendare. Datum Laterani, III nonas novembris, anno quinto.

LXXX

Ad Benedictum episcopum Scarensem. 3 novemb. 1220.

[Liljegren, Svenskt dipl., I, 210, n. 187.] Mandat ut clericos homicidas, qui, abjecto habitu clericali, palam de facto duxerint uxores, in aliquibus monasteriis ad agendam poenitentiam compellat.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri... episcopo Scarensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Audivimus quod quidam clerici tuæ dicecesis in sacris ordinibus constituti, qui aliquando sive sponte, sive casu homicidii crimen incurrant, mox, abjecto habitu clericali, palam de facto ducunt uxores, et in apostasia damnabiliter gloriantes, jactant se magis quam antea florere temporalium ubertate, non attendendo, quod nihil est infelicius felicitate peccantium. Ne igitur tales de sua valeant malitia gloriari, cum licet ordinis executio amittatur, caracter

tamen remaneat, fraternitati tuæ per Apostolica scripta mandamus, quatenus hujusmodi homicidas ad agendum pœnitentiam in aliquibus monasteriis, servato habitu clericali, monitione præmissa per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compellas. Datum Laterani, III nonas novembris, pontificatus nostri anno quinto.

LXXXI

Ad Benedictum episcopum Scarensem. 3 nov. 1220.

[Liljegren, 1. c., p. 211, n. 189.]

Prohibet ne viri, si uxores adulterium commiserint, eisdem viventibus, alias superducant. Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Scarensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Audivimus, quod nonnulli tuæ diœcesis, quibus est pro ratione voluntas, propriis affectibus circumventi, si quando eorum uxores adulterium, diabolo suggerente, committunt, usque adeo se credunt a vinculo matrimonii absolutos, quod eisdem viventibus alias quasi licite superducunt. Quia vero error cui non resistitur videtur quodammodo approbari, ne aliorum culpam tuam efficere videaris, fraternitati tuæ per Apostolica scripta mandamus, quatenus abusum hujusmodi de diœcesi tua studeas penitus abolere, abusores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Datum Laterani, III nonas novembris, pontificatus nostri anno quinto.

LXXXII

Ad Benedictum episcopum Scarensem. 3 nov. 1220.

[Llijegren, I. c. p. 211, n. 189.]

Confirmat ei decimas ad quas parochiani se voto obligarunt.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, episcopo Scarensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Justis petentium, etc, usque complere. Ea propter, venerabilis in Christo frater episcope, tuis justis precibus grato concurrentes assensu, decimas in quibus parochiani tui secundum canonicas sanctiones tibi tenentur,et aliam decimam quæ dicitur Capitolis, ad quam solvendam se voto voluntarie obligarunt, sicut eas juste ac pacifice obtines, tibi et per te successoribus tuis auctoritate

Apostolica confirmamus, et præsentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo, etc., nostræ confirmationis infringere. Si quis autem, etc. Datum Laterani, III nonas novembris, pontificatus nostri anno quinto.

LXXXIII

Ad universos ecclesiarum prælatos per Scarensem diœcesim constitutos. 3 nov. 1220.

[Liljegren, Svenskt diplomat. 211, n. 190.] Illos monet ut episcopo Scarensi procurationes et alia ei debita exsolvant.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis universis ecclesiarum prælatis per Scarensem dioecesim constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ut ex debito nobis merito videremini comparare procurationes et alia, in quibus venerabili fratri nostro episcopo Scarensi tenemini usque adeo libenter deberetis exsolvere, ut ex ipso affectu, vos aliquid effectui adjicere probareris cum affectus. hominum maxime mereri soleant, et etiam demereri. Unde non sine causa miramur, quod sicut idem episcopus exposuit coram nobis vos eidem in procurationibus exhibendi nimis difficiles exhibetis, quin etiam quidam vestrum eas sibi reddere contradicunt. Ne igitur rem et meritum amittatis si debitum exsolvatis inviti, universitatem vestram monemus attente per Apostolica scripta firmiter præcipiendo mandantes, quatenus procurationes et alia sibi debita sine difficultate qualibet exsolvatis. Alioquin sententiam, quam idem propter hoc rationabiliter tulerit in rebelles, ratam habebimus, et faciemus, auctore Domino, inviolabiliter observari. Datum Laterani III nonas novembris, pontificatus nostri anno. quinto.

LXXXIV

Ad Alfonsum regem Legionensem.
4 nov. 1220.

[Manrique, Ann. Cisterc., IV, 208.] Hortatur ut nuntios sumat inter Christianos. Illustri regi Legionis,

Ad audientiam nostram noveris pervenisse, quod multa dispendia eveniunt Christianis ex eo quod, cum contingit te ad nobilem virum Miramamolinum, seu ad subditos ejus, tuos nuntios destinare, nunquam, aut

« PreviousContinue »