Page images
PDF
EPUB

LIDSTVO

V DOBĚ PŘEDHISTORICKÉ.

SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
NA ZEMĚ SLOVANSKÉ

NAPSAL

DR. L. NIEDERLE,

DOCENT ANTHROPOLOGIE A PŘEDHISTORICKÉ ARCHAEOLOGIE
NA ČESKÉ UNIVERSITĚ.

S MNOHA TABULKAMI A OBRÁZKY V TEXTU.

V PRAZE.

BURSÍK & KOHOUT,

knihkupci c. k. české university a České Akademie pro vědy, slovesnost a umění.

1893.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Předmluva.

Když jsem se počal obírati předhistorií Evropy, poznal jsem brzy, že není dosud knihy, která by podávala povšechný obraz nynějšího stavu vědy s příslušnými odkazy k pramenům. Starší knihy jsou nyní jednak zastaralé, jednak podávají jen řadu úryvků nesouměrně propracovaných ku př. kniha Lubbockova, Rankova. Jednotlivé země a jednotlivé doby předhistorické mají již své výborné monografie, ale úplnější přehledné knihy není. I nejnovější s velkým účastenstvím očekávaná kniha Hoernesova jest neúplna v té stránce, která nás nejvíce zajímá, v popisu starožitností zemí slovanských.

Tento nedostatek pohnul mne pomýšleti na vydání díla o obecné předhistorii Evropy co možná úplného. Ale brzy jsem poznal, že na vydání podobného velkého díla síly moje nestačí a ještě řadu let stačiti nebudou. Nicméně chtěje odpomoci potřebě, která se objevuje naléhavě zejména u nás v Čechách a na Moravě, v zemích tak archaeologicky bohatých a dosud poměrně málo prozkoumaných, odhodlal jsem se na základech toho, co jsem dosud poznal, vydatidilo' menší, jehož pokus českému obecenstvu předkláđăm. JOL

« PreviousContinue »